Василиеви молитви

Това е един от най-силните и успешни ритуали които съм ползвал за прогонване на зли духове.Може да се чете върху човек или върху вода ако искате да си го правите на себе си, после водата се пие и се пръска по стаите в домът.Става като Светена Вода която вие сами може да си осветите.За добър резултат е нужно да се чете една седмица всеки ден.Аз лично ползвам голяма туба с вода от която после пия,готвя си с нея и пръскам из дома, за ръсенето препоръчвам китка босилек,пелин или лавандула но и всяко друго растение по ваш избор ще свърши работа.

Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи;
1:2 Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ.
1:3 Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.
1:4 Не е така с нечестивите; Но те са като плявата, която вятърът отвява.
1:5 Затова, нечестивите няма да устоят в съда, Нито грешните в събора на праведните;
1:6 Защото Господ наблюдава пътя на праведните; А пътят на нечестивите ще бъде пза съд и гибел.
Бог на боговете и Господи на господарите,
Творец на огнените санове,  Художник на безпльтните Сили и Сьздател на всичко небесно и земно, горе и долу, Когото нито един от човеците не е видял, нито може да види и от Когото се бои и трепери почти цялата твар, Ти, Който някога вьзгорделия се военоначалник на небесното войнство, по непокорство отклонилия се от своето служение, си низвергнал на земята, и отстьпилите заедно с него ангели, що станаха бесове на злобата, си хвърлил в дълбочината на мрачния Ад, направи щото това заклинание, извьршено с Твоето страшно име , да бьде застрашително за този предводител на лукавството и за всичките негови пълчища, паднали заедно с него от горната светла област. Прогони го и му запрети, както и на демоните му да отстьпи сьвсем, да не прави вече никаква вреда на мирните хора и духове, но да приемат тези запечатани властна и силна мощ, за да стьпкват змей и скорпион и всяка вражеска сила, защото се вьзпява и величае и от всяко дихание сьс страх се слави Твоето,  пресвето име, сега всякога и во вечни векове. Амин!
3аклеваме те, богохулний началнико на злото, предводител на тьмни сили, водач на непокорство и самоизвьршител на лукавство, заклевам тебе, сваления заради гордостта ти от горните светлости и хвьрлен в мрачната дьлбочина, заклевам тебе и всичката паднала мрачна сила, която е последвала твоя произвол, заклевам ви чрез Бога Саваота и чрез всичкото войнство на Божиите ангели, Адонай, Елохим, Бог Вседьржител, излезте и се отдалечете от Божия раб (името), заклевам ви чрез Бога, който е сьздал всичко с дума, и чрез Господа наш , Който е направил видимата и невидимата твар, сьздал човека по Свой образ, Който по-преди естествено чрез закон рьководеше човеците и с ангелско управление ги пазеше ,заклевам ви чрез власта дадена ми от него напуснете този дом и тези хора,духове и души. С вода отгоре потопи греха, разтвори земните бездни, погуби нечестивите великани и разруши кулата на непокорните, жилищата на осквернителите унищожи с жупел и огън, на който свидетел днес е смолата на Мьртво море,  Той благоволи да омие чрез милост нашата стара нечистота, от която ние посредством престьпления се осквернихме. Заклевам ви чрез Оногова, Който е запрещавал  ветрове и стихии и укротявал морска буря,  Заклевам ви чрез Бог Вседьржителя и чрез Оногова, Който  гласове е вдьхновявал човеци, сьдействал е на Апостолите и е изпьлнил всичката вселена с благочестие. Убойте се, устрашете се, бягайте, отдалечете се, демони нечисти, мрьсни, преизподни, дьлбоко скрити или невидими прельстителени, безобразени, видими, поради безсрамието си, или  си Велзевул или Луцифер или Баал  или Мамон или Ваал или Белзебуб или Лилит или Сатана или сте техни слуги или произвеждате сьтресения, или си змиевиден, или звероличен, или си като пара, или като птица, или нощегласен, или глух, или ням, или заплашваш с нападение, или жестоко разкъсване, или лукаво злоумишляваш, или в тежьк сьн или в болест, или в рана, или в смях сьблазняваш, или докарваш пльтски похоти или сьлзи, или си блуден, или злосмраден, или си похотен, или прельстяваш сьс сладострастие, или си отроволюбив, или си склонен кьм разпьтство, или си езически звездотьлкувач,  или си безсрамен, или си препирлив, или си непостоянен, с месеца променлив, или според някое време се обрьщаш, или си сутрешен, или си пладнешки, или полунощен, или си от някое безвремие, или си от мьлния и светкавица, или случайно си срещнат, или от някого си пратен, или си налетял ненадейно, или от море, или от река, или от земя, или кладенец, или от долина, или от трап, или от езеро, или от прьст, или от вещество, или от вьрха на земята, или от мрьсота, или от ливада, или отгоре,  или от водна къпалня, или от идолски гроб или гробище ,или от магия ,проклятие или уроки или от гдето знаем, или не знаем, от познато или непознато, или от непосещавано място, отльчете се и се преселете другаде, засрамете се от създадения и обновен чрез Божията ръка образ (името) или пийте от фонтана на отровените ви мечти . Убойте се от подобието на въплътения огън защото ви очаква железен прът, огнена пещ, тартар, скърцане на зъби и отплата за непослушанието ви. Убойте се, млъкнете, бягайте и не се връщайте! Нито скривайте с друго лукавство на нечистите духове. А идете в земя безводна, пуста, неработена, върху която човек не живее. Сам Бог наглежда и свьрзва всички, които нараняват и  са против Неговия образ. Той с веригите на мрака е предал в тартара – за дълга нощ и сьден ден – вас демони изкусители и изобретатели на злини . .Велик страхьт от Бога и велика да му е славата сега всякога и во веки веков. Амин!
Facebook Comments
Spread the love

admin

За мен