Законът за желанието 2

Намерението е истинската сила зад желанието. Само по себе си то е много мощно, защото
представлява желание, необвързано с резултата. Желанието само по себе си е слабо, защото
при повечето хора то е внимание с обвързаност. Намерението е желание в строго
съответствие с всичките други закони, но особено със закона за необвързаността, шестия
духовен закон на успеха.
Намерението, съчетано с необвързаност, води до насочено към живота отчитане на
настоящия момент. А когато действието се извършва с отчитане на настоящия момент, то е
извънредно продуктивно. Вашето намерение е адресирано към бъдещето, ала вниманието ви
е в настоящето. А щом като вниманието ви е в настоящето, вашето намерение за бъдещето
ще се осъществи, защото бъдещето се създава в настоящето. Трябва да приемете настоящето
такова, каквото е. Да приемете настоящето и да отправите намеренията си към бъдещето.
Бъдещето е нещо, което винаги можете да създадете чрез необвързано намерение, ала никога
не бива да се борите срещу настоящето.
Миналото, настоящето и бъдещето са все свойства на съзнанието. Миналото е спомен, памет;
бъдещето е очакване; настоящето е възприемане. Ето защо времето е движение на мисълта.
Както миналото, така и бъдещето са родени във въображението ни; само настоящето, което е
възприемане, е реално и вечно. То е. То е потенциалността за пространство-време, материя и
енергия. То е безкрайно поле на възможностите, изразяващо се в абстрактни сили, като
светлина, топлина, електричество, магнетизъм или гравитация. Тези сили не са нито в
миналото, нито в бъдещето. Те просто съществуват.
Нашата интерпретация на тези абстрактни сили ни дава познанията за конкретните явления и
форми. Запомнени интерпретации на абстрактни сили създават опита от миналото, очаквани
интерпретации на същите абстрактни сили създават бъдещето. Те са свойства на вниманието
като част от съзнанието. Когато тези свойства са освободени от бремето на миналото,
действията ни в настоящето се превръщат в плодородна почва за създаване на бъдещето.
Намерението, основаващо се на необвързаната свобода на настоящето, служи като катализа-
тор, с помощта на който от правилно дозираната смес материя, енергия и пространствено-
временни събития се получава всичко, каквото поискате.
Ако имате насочено към живота, отчитащо настоящия момент съзнание, имагинерните
спънки (каквито са над деветдесет на сто от срещаните спънки) се разпадат и изчезват.
Останалите по-малко от десет процента могат да бъдат преобразени във възможности
посредством еднопосочно намерение.
Еднопосочно намерение е свойството на вниманието да се фиксира неотклонно в целта. Ед-
нопосочно намерение означава да съсредоточите вниманието си в очаквания резултат с
такава непреклонна целенасоченост, че да не позволявате спънките да го изтощават и
разсейват. На лице е тотално изключване на всякакви спънки от вашето съзнание. Вие сте в
състояние да поддържате непоклатимо спокойствие, бидейки отдадени страстно на своята
цел. Това е силата на необвързаното съзнание и същевременно на еднопосочното,
фокусирано намерение.
Научете се да използвате силата на намерението и ще можете да създавате всичко, каквото
пожелаете. Резултати се постигат и чрез труд и усилия, ала помислете за цената. Тя е стрес,
инфаркти и нарушена функция на имунната ви система. Много по-добре е да изпълните
следните пет изисквания на закона за намерението и желанието. Ако спазвате тези пет
условия за осъществяването на вашите желания, намерението ви ще генерира своя собствена
сила:
1. Влезте в пролуката. Това означава да се съсредоточите в тихото пространство между
мислите, да навлезете в тишината – онова ниво на съществуване, което е вашето основно
състояние.
2. Веднъж установили се в това състояние на съществуване, освободете намеренията и жела-
нията си. Когато наистина сте в пролуката, там няма мисъл, няма намерение, ала вие внасяте
намерението на излизане от пролуката, на мястото, където тя се съединява с мисълта. В
случай че имате поредица от цели, можете да ги запишете и да фокусирате намерението си
върху тях, преди да влезете в пролуката. Ако желаете успешна кариера и влизате в пролуката
с това намерение, то вече ще е там като леко потрепване в съзнанието ви. Да освободите в
пролуката своите намерения и желания, означава да ги засадите в плодородната почва на
чистата потенциалност и да очаквате те да разцъфнат, когато настъпи подходящото време.
Вие не искате да изравяте семената на своите желания, за да видите дали са покълнали, или
да се обвързвате твърдо с начина, по който те ще се развият. Искате само да ги освободите.
3. Останете в състояние на самоориентиране. Това означава да останете установени в
съзнанието за истинската си същност (вашия дух, вашата връзка с полето на чистата
потенциалност). Означава също да не гледате на себе си през очите на света, т.е., да не
допускате да бъдете повлиявани от мненията и критиките на другите. По-лесно ще
поддържате състоянието на самоориентиране, ако запазите своите желания за себе си; не ги
споделяйте с друг, освен ако той няма съвсем същите желания като вашите и не е тясно свър-
зан с вас.
4. Откажете се от своята обвързаност с последствията. Това означава да се откажете от
твърдата си обвързаност с определен резултат и да живеете с мъдростта на съмнението.
Означава да се радвате на всеки миг от своето пътуване през живота, макар и да не знаете
какво ще стане.
5. Оставете Вселената да се занимава с подробностите. Освободени в пролуката, вашите на-
мерения и желания имат безкрайна организираща сила. Доверете се на тази безкрайна
организираща сила и тя ще подреди всички детайли вместо вас.
Помнете, че истинската ви природа е чисто духовна. Където и да отидете, носете съзнанието
за своя дух; внимателно освобождавайте желанията си и Вселената ще се заеме с детайлите
вместо вас.

 

За да видите и старите коментари по-доло натиснете бутона Sort by в дясно и го настройте на Oldest .

Facebook Comments
Spread the love

admin

За мен