Законът за желанието

Духовен закон на успеха е законът за намерението и желанието. Този закон се базира на факта, че енергията и информацията съществуват навсякъде в природата. Всъщност на нивото на квантовото поле няма нищо друго освен енергия и информация. Квантовото поле е
просто още едно название за полето на чистото съзнание или чистата потенциалност. То се влияе от намеренията и желанията. Нека разгледаме този процес по-подробно. Сведени до своите основни съставни части, цветето, дъгата, дървото, стръкчето трева и
човешкото тяло са само енергия и информация. Цялата Вселена по същество е движение на енергия и информация. Единствената разлика между вас и дървото е информационното и енергийното съдържание в организмите ви. На материално равнище и вие, и първото сте направени от едни и същи рециклирани вещества: главно въглерод, водород, кислород, азот и минимални количества от други елементи. Бихте могли да ги купите в магазина за няколко долара. Следователно разликата
между вас и дървото не е във въглерода, водорода или кислорода. На практика вие и дървото осъществявате непрекъснат взаимообмен на въглерод и кислород. Истинската разлика между вас е в енергията и информацията. В програмата на природата ние с вас сме привилегирован вид. Имаме нервна система, която е в състояние да възприема енергията и информационното съдържание на онова локализирано поле, което поражда нашето физическо тяло. Субективно ние възприемаме
полето като свои мисли, усещания, чувства, желания, спомени, инстинкти, импулси и убеждения. Обективно то се възприема като физическо тяло, а чрез физическото си тяло ние възприемаме същото това поле като свят. Но няма никаква разлика. Не случайно древните
мъдреци са казвали: „Аз съм онова, ти си онова, всичко това е онова и няма нищо друго.“ Вашето тяло не е разграничено от тялото на Вселената, защото на квантовите механични нива няма ясно очертани граници. Вие сте като някакво раздвижване, като вълна, колебание,
конвулсия, завихряне, локализирано смущение в голямото квантово поле. Голямото квантово поле, Вселената, е вашето разширено тяло.
Нервната ни система не само притежава способността да възприема информацията и енергията на собственото ни квантово поле. Тъй като благодарение именно на тази чудесна нервна система човешкото съзнание е безкрайно гъвкаво, ние сме в състояние съзнателно да
променяме информационното съдържание, пораждащо физическото ни тяло. Ние можем
съзнателно да променяме енергията и информационното съдържание на собственото си
квантово механично тяло и следователно да влияем върху енергията и информационното
съдържание на разширеното си тяло (своята обкръжаваща среда, своя свят) и да караме
нещата да се материализират в него.
Тази съзнателна промяна се предизвиква от двете присъщи на съзнанието свойства:
внимание и намерение. Вниманието енергизира, а намерението трансформира. Всяко нещо,
към което насочите вашето внимание, ще засили присъствието си във вашия живот. Всяко
нещо, от което оттеглите вниманието си, ще избледнее, ще се разпадне и ще изчезне.
Намерението от своя страна предизвиква трансформация на енергията и информацията.
Намерението организира собственото си осъществяване.
Свойството намерение към обекта на внимание може да организира безкрайност от
пространствено-временни събития, за да се осъществи, при условие че човек спазва и
останалите духовни закони на успеха. Това е така, защото в плодородната почва на
вниманието намерението има безкрайна организираща сила. Безкрайна организираща сила
означава силата да се организират безкрайност от пространствено-временни събития,
всичките едновременно. Ние виждаме проявлението на тази безкрайна организираща сила
във всяко стръкче трева, във всеки ябълков цвят, във всяка клетка от тялото си. Виждаме я
във всичко, което е живо.
В програмата на природата всяко нещо е взаимосвързано и зависимо от всичко останало.
Мармотът изпълзява от дупката си и ние разбираме, че идва пролет. В определено време на
годината птиците мигрират в определена посока. Природата е симфония. И тази симфония
мълчаливо се оркестрира в първичното пространство на сътворението.
Човешкото тяло е друг добър пример за тази симфония. Отделната клетка в човешкото тяло
извършва около шест трилиона операции в секунда и е длъжна да знае какво върши в същото
време всяка друга клетка в организма. Човешкото тяло може в едно и също време да
музицира, да унищожава микроби, да създава бебе, да рецитира поезия и да следи
движението на звездите, защото полето на безкрайната взаимозависимост е част от неговото
информационно поле.
Забележителното в нервната система на човека е, че тя може да командва тази безкрайна
организираща сила посредством съзнателно намерение. При човека намерението не е
фиксирано или затворено в неизменна схема от енергия и информация. То притежава
безкрайна гъвкавост. С други думи, ако не нарушавате останалите закони на природата, чрез
намерението си вие можете буквално да наредите на всеки един от тях да изпълнява
собствените ви мечти и желания.
Във ваша власт е да накарате космическия компютър с неговата безкрайна организираща
сила да заработи за вас. Вие можете да влезете в първичното пространство на сътворението,
да внесете намерение и само с внасянето на това намерение да активирате полето на
безкрайната взаимозависимост.
Намерението полага основите за спонтанното без усилие и съпротивление, протичане на
чистата потенциалност, търсеща израз от непроявеното в проявеното. Единственото, за което
трябва да внимавате, е да прилагате своето намерение в полза на човечеството. Когато сте в
крак със седемте духовни закона на успеха, това става спонтанно.

Виж още за Закона за Желанието…

 

За да видите и старите коментари по-доло натиснете бутона Sort by в дясно и го настройте на Oldest .

Facebook Comments
Spread the love

admin

За мен