Закон за чистата потенциалност 2

Как можем да приложим в живота си закона за чистата потенциалност, полето на всички
възможности? Ако искате да се радвате на предимствата, които дава полето на чистата
потенциалност, да използвате пълноценно съзидателността, свойствена на чистото съзнание,
трябва да имате достъп до него. Един от начините да се достигне полето, е чрез всекидневно
упражняване на мълчание, медитация и въздържане от преценки. Времето, прекарано сред
природата, също ще ви даде достъп до присъщите на полето свойства: безкрайна
съзидателност, свобода и блаженство.
Да упражнявате мълчание, означава, че се задължавате да отделяте известно време просто за
да съществувате. Упражненията в мълчание изискват периодично да се оттегляте от речевата
активност, както и от занимания като гледане на телевизия, слушане на радио или четене на
книга. Ако никога не си давате възможност да упражнявате мълчание, това води до
нарушаване на вътрешния ви диалог.
Периодично отделяйте по малко време, за да упражнявате мълчание. Или просто си
обещайте всеки ден да прекарвате известно време в мълчание. Бихте могли да го правите в
продължение на два часа или, ако това ви се вижда много, в продължение на един час. От
време на време упражнявайте мълчание по-дълго, например цял ден, два дни или дори цяла
седмица.
Какво става, когато започнете да упражнявате мълчание? Първоначално вътрешният ви
диалог става дори още по-бурен. Вие изпитвате остра нужда да кажете разни неща. Познавам
хора, които направо полудяват през първите един-два дни, когато се посветят на
продължително мълчание. Изведнъж ги връхлита чувство за тревога и безпокойство. Но ако
проявят упоритост, вътрешният им диалог постепенно започва да уляга. Скоро покоят става
абсолютен. Това е така, защото след известно време умът ви се предава, разбирайки, че няма
никакъв смисъл да снове насам-натам, след като вие – богът, духът, този, който решава –
няма да проговорите, точка. После, когато вътрешният диалог се уталожи, вие започвате да
възприемате покоя в полето на чистата потенциалност.
Периодичното практикуване на мълчание с удобно за вас времетраене е един от начините да
почувствате действието на закона за чистата потенциалност. Друг начин е всеки ден да
прекарвате известно време в медитация. В идеалния случай би трябвало да медитирате най-
малко по трийсет минути сутрин и трийсет минути вечер. Чрез медитацията ще се научите да
възприемате полето на чистия покой и чистото съзнание. В това поле на чистия покой е
полето на чистата корелация (взаимообвързаност), полето на безкрайната организираща
сила, първичното пространство на Сътворението, където всичко е неразривно свързано с
всичко останало.
От петия духовен закон, закона за намерението и желанието, ще разберете как да внесете в
това поле слаб импулс на намерение, който ще бъде последван спонтанно от сътворяване на
желаното от вас. Ала преди това трябва да практикувате мълчание. Мълчанието е първото
изискване, за да покажете своите желания, защото в покоя е вашата връзка с полето на
чистата потенциалност, способно да комбинира за вас безкрайност от елементи.
Представете си, че хвърляте камъче в спокойно езеро и наблюдавате как повърхността му се
набраздява. След известно време, когато вълните се изгладят, може да хвърлите още едно
камъче. Точно това правите и когато навлизате в полето на чистата тишина и внасяте своето
намерение. В тази тишина дори най-слабото намерение ще развълнува пространството на
всеобхватното съзнание в основата му, което свързва всичко с всичко останало. Но ако
собственото ви съзнание не е в състояние на покой, ако мислите ви са като бушуващ океан,
дори да хвърлите в него Емпайър Стейт Билдинг, пак няма да забележите нищо. В Библията
се среща изразът: „Замълчи и знай, че аз съм Господ.“ Това може да бъде постигнато само
чрез медитация.
Друг начин да се стигне до полето на чистата потенциалност е, като се практикува
въздържане от преценка. Преценяването е постоянно определяне на нещата като правилни и
погрешни, добри или лоши. Когато непрекъснато преценявате, класифицирате, лепите
етикети, анализирате, вие внасяте силни турбуленции в своя вътрешен диалог. Тези
турбуленции ограничават потока на енергия между вас и полето на чистата потенциалност.
Вие буквално стеснявате „пролуката“ между мислите.
Пролуката е вашата връзка с полето на чистата потенциалност. Тя е онова състояние на
чисто съзнание, онова празно пространство между мислите, онази вътрешна тишина, която
ви свързва с истинската сила. И когато стесните пролуката, вие ограничавате своята връзка с
полето на чистата потенциалност и безкрайната съзидателност.
В „Учебник за чудеса“ има една молитва, в която се казва: „Днес аз няма да съдя нищо, което
става.“ Въздържането от преценка създава покой в мислите ви. Затова не е зле да започвате
деня си с тези думи. И да си ги напомняте всеки път, когато се хванете, че преценявате
каквото и да било. Ако ви се вижда прекалено трудно да се придържате към това през целия
ден, можете просто да си кажете: „През следващите два часа няма да преценявам нищо“ или:
„През следващия час ще се упражнявам във въздържане от преценка.“ След това можете
постепенно да удължавате времето.
Посредством мълчанието, посредством медитацията и посредством въздържането от прецен-
ка вие ще получите достъп до първия закон, закона за чистата потенциалност. Веднъж
започнали, можете да добавите в практиката си и четвърти компонент: редовно да
прекарвате известно време в пряко общуване с природата. Времето, прекарано сред
природата, ви дава възможност да усетите хармоничното взаимодействие на всички
елементи и жизнени сили и ви изпълва с чувство на единение с живота като цяло. Дали ще е
край река или езеро, в гората, планината или на морския бряг, това общуване с интелекта на
природата също ще ви помогне да стигнете до полето на чистата потенциалност.
Трябва да се научите да осъществявате връзка със своята най-съкровена същност. Тази
истинска същност е отвъд егото. Тя е безстрашна; тя е свободна; тя е неуязвима за критики;
тя не се бои от никакви предизвикателства. Тя не е по-долу от никого, не превъзхожда
никого и е изпълнена с вълшебство, тайнственост и очарование.
Проникването във вашата истинска същност ще ви даде възможност да надзърнете в
огледалото на взаимоотношенията, защото всички взаимоотношения са отражение на вашето
отношение към самия себе си. Например, ако изпитвате вина, страх и несигурност по
отношение на парите, успеха или каквото и да било друго, то това е отражение на вината,
страха и несигурността като основна характеристика на вашата личност. Колкото и много да
са парите ви, колкото и голям да е вашият успех, те няма да разрешат тези основни проблеми
на битието ви; само близостта с Бога ще донесе истинското ви изцеление. И когато опознаете
истинската си същност, когато действително проумеете своята истинска природа, вие никога
повече няма да изпитвате вина, страх или несигурност по отношение на парите, благосъс-
тоянието или изпълнението на желанията си, защото ще разберете, че в основата на всяко
материално богатство е жизнената енергия, че то е чиста потенциалност. А чистата
потенциалност е вашата истинска природа.
Прониквайки все по-дълбоко и по-дълбоко в своята истинска природа, спонтанно ще бъдете
осенявани от творчески мисли, защото полето на чистата потенциалност е също така и поле
на безкрайната съзидателност и чистото знание. Австрийският мислител и писател Франц
Кафка е казал: „Не е нужно да излизаш от стаята. Остани да седиш до масата и се вслушай.
Няма защо да се вслушваш, просто чакай. Не трябва дори да чакаш, само се научи да бъдеш
тих, неподвижен и сам. Светът драговолно ще ти се предложи, за да свалиш маската му. Той
няма друг избор; в екстаз ще се изтърколи в краката ти.“
Изобилието на Вселената – разточителното й многообразие и богатство – е израз на съзида-
телния разум на природата. Колкото по-пълно е постигнатото от вас съзвучие с разума на
природата, толкова по-широк е достъпът ви до неговата безкрайна, безгранична
съзидателност. Ала за да осъществите връзката с този богат, изобилен, безкраен, съзидателен
разум, най-напред ще трябва да преодолеете турбуленциите на своя вътрешен диалог. И
тогава създавате възможността за динамична дейност, като същевременно носите в себе си
покоя на вечния, безграничен творчески Дух. Това деликатно съчетание на мълчаливия,
безграничен, безкраен Дух с динамичния, ограничен индивидуален дух е идеалното
равновесие между покоя и движението, способно да сътвори каквото си пожелаете.
Съвместното съществуване на противоположностите (едновременно покой и движение) ви
прави независими от ситуации, обстоятелства, хора и предмети.
Приемайки спокойно това деликатно съвместно съществуване на противоположности, вие се
приобщавате към света на енергията – квантовата мощ, нематерията, която е източник на
материалния свят. Този свят на енергия е флуиден, динамичен, гъвкав, променлив, във вечно
движение. И същевременно е непроменлив, неподвижен, спокоен, вечен и тих.
Покоят сам по себе си е потенциал за съзидание; движението само по себе си е съзидание, ог-
раничено в един аспект на своето проявление. А комбинацията между движение и покой ви
дава възможност да разгърнете своите творчески заложби във всички направления – там,
където ви отведе силата на вашето внимание.
Където и да ви отведат дейността и движението, носете в себе си своя покой. Защото хаотич-
ното движение около вас никога няма да ви предложи повече от онова, което ще ви даде
достъпът до резервоара на съзиданието, до полето на чистата потенциалност.

 

За да видите и старите коментари по-доло натиснете бутона Sort by в дясно и го настройте на Oldest .

Facebook Comments
Spread the love

admin

За мен