Как става урочасването

В моята практика установих, че днес хората у нас не са само обект на въздействието на магии а както и на различни видове психически въздействия, психични атаки, енергийни влияния и др.
Между тези изброени външни намеси в живота на индивида има голяма разлика. При магията трябва да има някакъв материален носител (муска) на енергия или информацията или ритуал , докато при психичните въздействия обикновено се използва като оръжие психиката на самата жертва , биоенергията на нападателя нарична в различните култури като :чи,ки,прана и др. Към този вид спадат натрупвания, които народите познават от стотици, хиляди години. Това са т.нар. урочасвания, лоши очи, клетви, негативни въздействия.Принципът на прехвърляне на негативни енергии и влияния е следният. Всеки човешки организъм приема  енергия от природата и от космоса през фонтанелата на главата си и от другите чакри.
Космичната енергия, приета през фонтанелата, се отдава чрез очите, говора и мисълта. От индивида зависи по какъв начин, с каква цел ще я трансформира и къде ще я вложи или насочи чрез вниманието си.
Урочасването например е вид прехвърляне на доза отрицателна или положителна енергия чрез очите. То може да бъде както съзнателно, така и несъзнателно. Урочасването не се дължи винаги на лоши мисли и завист. То може да бъде резултат на прекалена любов и гордост. В моята практика съм срещал урочасано от майка дете.
Преди години е правен  следния експеримент. На хубаво младо момиче са дадени много медни накити, които то накичило по себе си. Използван е мед, тъй като се е  установило, че като метал медта приема в много по-голяма степен положителни или отрицателни енергии, които се прехвърлят по определен осъзнат или неосъзнат начин. Момичето тръгнало от единия край на центъра на града и докато стигна до другия (разстоянието е не повече от километър), вече имало силно главоболие. Какво се беше случило? Тъй като девойката била много хубава, а и била облечена доста екстравагантно, по пътя си тя привличаше като с магнит погледите на минувачите. Някой от тях я гледаха с неодобрение, други – със завист, трети – с неприкрито желание. Всички тези излъчени от други енергии били акумулирани от металните накити и довели до натрупване на външна негативна енергия в биополето или  нейното урочасване и главоболие,а при по-тежки случаи може да се стигне и до повръщане.

В такива случаи човек е добре да вземе душ след като усети въздействието,да изпие половин лъжичка сол разтворена в чаша вода и да изпере дрехите си.

Подобно на урочасването е въздействието, наречено “лоши очи”, но тук прехвърлената доза енергия е винаги негативна и е причинена от лоши помисли. Разбира се, че и последиците от това са по-тежки. Тази форма на урочасване действа еднакво силно и върху хората, и върху животните.
Прехвърлянето на негативна отрицателна енергия чрез говора е познато като “клетва”. Ето един от най-невинните варианти. Двама души говорят за трети, който не е при тях. Говорят доста дълго и въпреки, че третият отсъства енергията се прехвърля по астрален път и ако той е по-чувствителен към всякакъв вид енергийни вмешателства, може да се получи главоболие или някакви други
усещания за дискомфорт. Съвсем фиктивно обяснявам случаите с главоболие, тъй като този симптом е най-често срещан в подобни случаи.
Всеки от нас се намира в непрекъснат енергиен обмен с околните. Например ако сте в компания, в която има човек с когото не се понасяте, вие прехвърляте някаква отрицателна енергия по мисловен път към него, той прехвърля към вас. Това обаче най-често не рефлектира директно върху вас самите, а върху вашите по-фини тела, най-осезаемо върху етеричното тяло.Това прехвърляне на негативни енергии не във всички случаи е целенасочено.Обикновено човек не осъзнава, че прехвърля такава доза негативна енергия. Та кой от нас не се е карал с близките си? По принцип в такива случай изобщо нямаме намерение да им навредим. Но дори при едно обикновено скарване се получава прехвърляне на негативна енергия към хора, които иначе обичаме. Затова, когато се стигне до конфликт, опитайте се да спорите без да се ядосвате, без да влагате силни емоции. Понякога това е доста трудно, но не е и невъзможно. И още един съвет. Природата обича равновесието.
Затова ако все пак сте допуснали да прехвърлите доза негативна енергия към някого, съзнателно след това трябва да направите добро, за да нормализирате вътрешния си енергиен баланс.Успех.

Facebook Comments
Spread the love

admin

За мен