Функции на акупунктурните точки

Първа функция:
Акупунктурните Точки са ретланслатори на иформационната енергия (информацията е енергия). Това е много главна тяхна функция. Те са невероятно фини мембрани, точките са миниатюрни центрове, свързващи външната природа с вътрешната. Акупунктурните точки са много чувствителни, по-чувствителни са дори и от мембраните на клетките. Хващатат и най-малките промени в природата, отчитат дори промяна на температурата, както в човека така и в околната среда. Отчитат още скоростта на теченията във въздуха, влажността и т.н. Тези информации не са дори на молекулярно ниво, а на енергийно/квантово/. После Акупунктурните точки предават тази информация към другите съответни точки. Това са много фини структури, имащи времево – пространствени изменения.
Точките улавят информацията с горната си част, намираща се на повърхността на тялото т.е.върху кожата. След това тази информация се пренася към по-вътрешната й част – към мускули, кости и т.н. Вътрешната част на точките обслужва организма.
Акупунктурните точки са биологични компютри. Превеждат информацията на биологичен компютърен език, за да може да бъде реазбрана от органите на тялото. Така информацията се трансформира в други единици на енегията. Това е принцип на действие на всички Акупунктурни точки. Благодарение на бързия превод на информацията, организмът реагира бързо. Тази информация не е на ниво съзнание, а на ниво Енергия и подсъзнание. Целият този процес се извършва независимо дали нашето съзнание участва или не.

Втора функция:
Отнася се до стабилността на организма. Акупунктурните точки спомагат той да се адаптира и устоява на всички промени. Те въздействат още на психика, опитности, съзнание и на всеки орган поотделно.

Трета функция:
Отнася се до улавяне на вътрешните и външните причини водещи до нарушаване на баланса в организма. Акупунктурните точки улавят тази информация и я предават по-нататък по меридианите, а от там тя отива към клетките. Акупунктурните точки и меридианите са израз на нашата енергия Чи. Това обаче не означава, че от енергийна гледна точка, това за нас е непроменлива величина. Напротив, непрекъснато енергията има спадове и покачвания. Има хармония и дисхармония. Няма постоянни величини, има постоянни промени.

Facebook Comments
Spread the love

admin

За мен