Херметизмът

Херметизмът е комплекс от философски и религиозни идеи, които водят своето начало от книгите на полулегендарния Хермес Трисмегист. Макар и някои да определят Херметизма като религия, той е по-скоро мистично учение. Херметиците възприемат мистичните идеи на Християнството,
Будизма, Юдаизма, Исляма и Зороастризма, за да ги съчетаят с тяхнотособствено духовно светоусещане и да конструират херметичната философска концепция. Тобил Чъртън, изследовател на мистицизма и окултизма удачно определя херметизма като: “Традиция, която е едновременно умерена и гъвкава, предлагаща толерантна философска религия, религия на Всемогъщия Ум, пречистено възприятие на Бога, Космоса, Личността; предлага могъщ позитивен стимул за търсенията на
Духа. Херметизмът е отворен към познанието във всичките му форми.” Ако трябва да определим концентрирано същността на херметизма, то това е “Култ към Познанието”.
Херметизмът е изключително задълбочено възприятие за Вселената, мистична философия, духовно търсене и борба за усъвършенстване. Веобхватен стремеж към познанието. Словата на Еклесиаст твърдят, че “познанието носи само печал”, а херметиците намират в познанието висшето щастие. Това е сложна духовна система, достъпна за хора с дълбок ум и търсещ дух. Това е мистична философия за елита в противовес на каноничната християнска религия за масите. Елитарността на херметизма е
още по-сило изразена, отколкото при гностицизма, опира се на чувството на различие и противопоставяне с общоприетото християнство, за да търси силата си в познанието във всичките му форми. Херметизмът дава духовната енергия за общества като богомилите, катарите, тамплиерите, илюминатите,
розенкройцерите, франкмасоните. Така херметизмът се вплита дълбоко и трайно в световното духовно развитие от Античността до наши дни. Това е  духовност на елита на човечеството в политиката, науката и културата. Това система, подчинена на непрестанната борба на живота – борбата срещу робството на предубежденията, религиите, авторитетите; и борбата за
съвършенстовото на познанието. Робът се бори за свобода, свободният – за съвършенство. Херметизмът е философия за свободните.

 

За да видите и старите коментари по-доло натиснете бутона Sort by в дясно и го настройте на Oldest .

Facebook Comments
Spread the love

admin

За мен