Кой съм Аз – Отвъд мислещия ум

Повечето хора прекарват целия си живот затворени в клетката на собствените си мисли. Те никога не се измъкват от тясната,умотворна, персонализирана представа за себе си, обусловена от миналото.

Във вас, като във всички хора, съществува измерение на съзнанието, което е много по-дълбоко от мисълта. То е самата ваша същност. Можем да го наречем присъствие, осъзнаване, непредубедено съзнание , тих интелект. 

Откриването на това измерение освобождава вас и света от страданието, което причинявате на себе си и на другите, когато не познавате друго освен създаденото от ума „малко аз“ и то ръководи живота ви. Любовта, радостта, творческата изява и трайният вътрешен мир не могат да дойдат в живота ви, иначе, освен през това неподвластно на стереотипите измерение на съзнанието.

Ако успеете да разпознаете, макар и за миг, мислите, които прекосяват ума ви, просто като мисли, ако успеете да забележите мисловно-емоционалните си шаблони на реакция при проявата им, значи това измерение вече се пробужда във вас като съзнание, в което мислите и емоциите се случват – вечното вътрешно пространство, в което се разгръща съдържанието на живота ви.

Потокът на мисълта има огромна инерция, която лесно може да ви повлече със себе си. Всяка мисъл се преструва на ужасно важна. Тя иска изцяло да погълне съзнанието ви. Ето ви едно ново духовно упражнение: не взимайте мислите си прекалено насериозно.

Колко лесно е човек да попадне в капана на собствените си понятия!

В стремежа си да научи, разбере и контролира, човешкият ум обърква своите мнения и възгледи с истината. Той казва: „Точно така е“.

Трябва да си по-голям от мисълта, за да осъзнаеш, че както и да тълкуваш „своя живот“ или нечий друг живот или поведение, както и да съдиш за някоя ситуация, това не е нищо повече от гледна точка, една от многото възможни. Не е нищо повече от купчина мисли. А действителността е единно цяло, в което всички неща са преплетени и нищо не съществува само по себе си.

Мисленето фрагментира действителността – нарязва я на понятийни парченца.

Мислещият ум е полезен и мощен инструмент, но много ви ограничава, ако напълно превземе живота ви и вие не съзнавате, че той е само дребен аспект на съзнанието, което всъщност представлявате.

Мъдростта не е продукт на мисълта. Дълбокото познание, което тя представлява, възниква от простия акт да отдадеш на някого или нещо пълното си внимание. Вниманието е първичен интелект, чисто съзнание. То премахва бариерите, създадени от понятийното мислене, и с това настъпва осъзнаването, че нищо не съществува отделно и само по себе си. Свързва възприемащия и възприеманото в единно поле на осъзнаване. Лекува разединението.

Когато сте затънали в компулсивно мислене, избягвате онова, което е. Не искате да бъдете, където сте. Тук. Сега.

Догмите – религиозни, политически и научни -произтичат от погрешното убеждение, че мисълта може да улови действителността или истината. Догмите са колективни понятийни затвори. А най-странното е, че хората обичат затворническите си килии, защото им дават чувство за сигурност, фалшивото усещане „аз знам“.

Нищо не е донесло повече страдание на човечеството от неговите догми. Наистина, рано или късно всяка догма се разпада, тъй като действителността в крайна сметка доказва неистинността й, но ако не бъде прозряна заблудата в самата й основа, догмата ще бъде заменена от друга.

Каква е тази основна заблуда? Отъждествяването с мисленето.

Духовното пробуждане е пробуждане от съня на мислите.

Царството на съзнанието е много по-необятно, отколкото може да схване мисълта. Когато престанете да вярвате на всичко, което мислите, излизате от мисълта и виждате ясно, че мислещият не е вашата истинска същност.

Умът винаги пребивава в състояние на „незадоволеност“, той винаги е алчен за още. Когато се отъждествявате с ума си, лесно се отегчавате и ставате неспокойни. Отегчението означава, че умът е жаден за още стимули, за още храна за мисълта и жаждата му остава неутолена.

Когато се чувствате отегчени, можете да утолите жаждата на ума, като се зачетете в списание, като се обадите по телефона, като пуснете телевизора, като се поровите из интернет, като излезете на пазар, или -и това никак не се случва рядко – като прехвърлите менталното чувство за недоимък от ума към тялото и го задоволите за кратко чрез поглъщане на повече храна.

А можете да си останете отегчени и неспокойни и да наблюдавате усещането за отегчение и неспокойство. С осъзнаването на усещането внезапно го обгръщат празнота и покой. Отначало полека, но с усилването на чувството за вътрешно пространство отегчението започва все повече да отслабва и да губи значимостта си. Ето че дори и отегчението може да ви помогне да научите какво сте и какво не сте.

Откривате, че „отегченият човек“ не сте вие. Отегчението е просто стереотипно движение на енергията във вас. Вие не сте нито гневни, нито тъжни, нито уплашени. Отегчението, гневът, тъгата, страхът не са „ваши“, не са личностни. Те са състояния на ума, които идват и си отиват.

Нищо от това, което може да идва и да си отива, не сте вие.

Отегчен съм“. Кой знае това?

Ядосан съм. Тъжен съм. Страх ме е.“

Кой знае това?

Вие сте знанието, а не състоянието, за което то се отнася.

Всички видове предразсъдъци означават, че се отъждествявате с мислещия ум.

Означават, че вие вече не виждате другия човек, а само собствената си представа за него. Свеждането на друго живо човешко същество до представа вече е форма на насилие.

Мисленето, което няма своите корени в осъзнатостта, става самоцелно и нефункционално. Лишеният от мъдрост ум е изключително опасен и разрушителен. В такова състояние днес се намира по-голямата част от човечеството. Проявата на мисълта като наука и високи технологии, макар сама по себе си да не е нито добра, нито лоша, също става разрушителна, защото твърде често мисълта, която се материализира, няма корени в осъзнатостта.

Следващата стъпка в човешката еволюция е превъзмогването на мисълта. Сега това е нашата най-неотложна задача. Тя не означава да престанем да мислим, а само да не се отъждествяваме изцяло с мисълта, да не бъдем обсебени от нея.

Почувствайте енергията на вътрешното си тяло. Веднага мисловният шум ще намалее или ще изчезне. Почувствайте я 6 дланите си, в стъпалата си, в корема си, в гърдите си. Почувствайте живота, който сте, живота, който движи тялото ви.

Тогава тялото ще стане нещо като врата към по-дълбоко усещане за живот, отвъд непостоянните емоции и отвъд мислите.

Във вас има живот, който можете да почувствате с цялото си същество, не само с главата. В присъствието тук и сега, в което не се налага да мислите, всяка клетка е жива. Ако обаче 6 това състояние в името на някаква практическа цел възникне нужда от мисъл, тя се появява. Умът все така работи, и то прекрасно, когато по-висшият интелект, който сте вие, го използва и се изявява чрез него.

Може би не обръщате внимание на кратките периоди на „съзнание без мисъл“, които се случват естествено и спонтанно в живота ви. Може да сте заети да вършите нещо с ръцете си, или се разхождате из стаята, или чакате пред гишето на летището и присъствате така пълно в настоящето, че обичайното статично напрежение на мислите отстъпва място на осъзнатото присъствие. А може да забележите, че гледате небето или слушате някого, без умът ви да го коментира. Възприятията ви стават кристално чисти, незамъглени от мисълта.

За ума всичко това не е важно, защото той има „по-важни неща“, за които да мисли. Не го и запомня, затова може да пропуснете да забележите, че това се случва.

Истината е, че това е най-важното нещо, което може да ви се случи. То е началото на промяната от мислене към осъзнато присъствие.

Почувствайте се удобно в състоянието на „незнание“. То ви отвежда отвъд границите на ума, защото умът винаги се стреми да тълкува и заключава. Той се страхува от незнанието. Затова, когато незнанието не ви притеснява, вие вече сте надмогнали ума. По-късно от това състояние възниква по-дълбоко, свободно от понятия знание.

Творчеството, спортът, танците, преподаването, адвокатурата – овладяването на всяко занятие изисква мислещият ум или изобщо да не участва, или поне да отстъпи на втори план. Напред излизат сила и интелект, които са по-големи от вас и същевременно едно с вас. Вече няма вземане на решения, правилното действие се осъществява спонтанно и не „вие“ го извършвате. Овладяването на живота е точно обратното на контрола. Настройвате се към това по-голямо съзнание. Именно то действа, говори и работи.

Моментна опасност може да прекрати временно потока на мислите и така да ви даде възможност да усетите какво е да си тук в настоящето, буден и съзнаващ.

Истината е много по-всеобхватна, отколкото умът е в състояние да възприеме. Никоя мисъл не може да улови истината. В най-добрия случай може да сочи към нея. Тя може например да гласи: „В същността си всички неща са едно цяло.“ Това е указателна табела, а не обяснение. Да разберете тези думи означава да почувствате дълбоко в себе си истината, към която те сочат.

Послание от Роберто

  • Послание от Роберто Методиев към Фейсбук Групата ни в която и той членува.

 

 

 

Кой е Роберто Методиев

 

Вижте в Уикипедия за него….

Заповядайте в нашата Фейсбук Група за Окултизъм и Езотерика ….

 

За да видите и старите коментари по-доло натиснете бутона Sort by в дясно и го настройте на Oldest .

Изграждане на Енергиен Щит

За да успеете в това начинание е необходимо да имате поне основни познания и практика по медитация и визуализация , но можете да се пробвате дори и да нямате или да ме потърсите за помощ .

 

Полезни връзки

Тишина и покой

Визуализацията

Схема на мозъчните вълни

 

Направете малко Йога или Гимнастика по ваш избор да се отпусне тялото.

След което е необходимо да навлезнете в медитативно състояние по някой ваш метод ако имате , ако ли не просто може да се настаните удобно . Пуснете си любима релаксираща музика , Затворете очи и започнете да броите от 100 до 1 като си повтаряте от време на време  “ С всяко число тялото ми се отпуска все повече и повече , мусколите ми се отпускат и аз потъвам все по-дълбоко и по-дълбоко , доспива ми се “ Отпуснете дишането , мусколите по отделно доколкото можете , цялото тяло . Мусколите натежават .

Когато стигнете до 1 си представете че сте на любимо място , ако обичате море си представете че сте на някой самотен плаж или остров , ако обичате планина си представете че сте в някоя гора в планината , ако обичате изгрев – представете си изгрев ,ако обичате залез си представете че е залез .

Ако сте на плажа усетете топлината от лъчите на Слънцето , усетете морския бриз как гали кожата ви , усетете топлия пясък под кръката си , чуйте шумът на вълните – заслушайте се , усетете мирисът на море .

Ако сте на Планина представете си че е лято ако обичате лято или пък пролет , усетете мирисът на гора , представете си един лек приятен полъх , представете си шумът на дърветата от вятъра – заслушайте се , постойте така 3-5 мин и се наслъждавайте , колкото ви е приятно .

Представете си че около вас има една сфера която ви обръща в цят по ваш избор , вие сте защитени в нея и се усещате сигорно и уютно .Тази сфера може да отбие всяка външна намеса и атака . Чрез всяко вдишване си представете че тази сфера се изпълва със светлина с вашият любим цвят , изпълва се ,изпълва се и става все по-плътна . Започва да прониква и в тялото ви и изпълва цялото ви тяло , всяка клетка , вие вече сте светлина . Огледайте тялото си с вътрешното зрение , всеки орган по отделно : сърце , глава , гърди ,стомах ….  ако има тъмно петно или някакво чуждо тяло просто го хванете и махнете . Стойте така колкото ви е приятно и се опитайте да се отпуснете все по-дълбоко и по-дълбоко.

Наслаждавайте се на приятната и лечебна енергия , когато ви омръзне бройте от 1 до 10 , върнете се в стаята си , кажете си  „Аз се чувствам прекрасно и ще се чувствам все по-добре и по-добре“

Хубаво е медитацията да се прави колкото може по-често. Успех.

Ако се прави редовно и влизаш все по – навътре всеки път , и може да си излекуваш мн травми , те просто започват да изплуват от подсъзнанието – Не се опитвайте да ги блокирате а се оставете на емоцията и я изживейте , крещете ако искате но не блокирайте емоцията.Същото става и с Холотропно дишане на Гроф. Като се твърди за него че може да те върне толкова назад че до момента на раждането си и да преживееш и освободиш травмата от раждането чреж преживяване и освобождаване на емоцията.

 

За да видите и старите коментари по-доло натиснете бутона Sort by в дясно и го настройте на Oldest .

Закон за най-малкото усилие

Този закон се базира
на факта, че разумът на природата функционира с лекота и разюздано безгрижие. Това е
принципът на най-малкото действие, на несъпротивлението. Това следователно е принципът на хармонията и любовта. Научим ли този урок от природата, ние с лекота изпълняваме своите желания.
Когато наблюдавате природата в действие, ще видите, че тя изразходва минимално усилие. Тревата не се мъчи да расте, тя просто си расте. Рибите не се мъчат да плуват, те просто плуват. Цветята не се мъчат да цъфтят, те цъфтят. Птиците не се мъчат да летят, те летят.Такава е присъщата им природа. Земята не се мъчи да се върти около собствената си ос; природата и е да се върти с шеметна скорост и да се носи в пространството. Природата на бебетата е да са щастливи. Природата на слънцето е да грее. Природата на звездите е да светят и блещукат. А нашата човешка природа е да материализираме мечтите си, леко и без усилие.
Във ведическата наука, вековната философия на Индия, това е известно като принцип на пестене на усилията, или „прави по-малко и постигай повече“. В крайна сметка достигаш състояние, в което не вършиш нищо и постигаш всичко. Което означава, че е достатъчно само да се появи някаква идея, и тя се материализира без всякакви усилия. Онова, което обикновено наричаме „чудо“, всъщност е проявление на закона за най-малкото усилие.
Разумът на природата функционира без усилие, без съпротивление, спонтанно. Той е нелинеарен; той е интуитивен, холистичен и стимулиращ. И когато сте в хармония с природата, когато сте опознали добре истинската си същност, вие сте в състояние да се възползвате от закона за най-малкото усилие.
Най-малко усилия се изразходват, когато действията ви са мотивирани от любов, защото природата се крепи от енергията на любовта. Когато се стремите към власт и контрол над други хора, вие пилеете енергия. Когато се стремите към пари или власт, за да задоволите собственото си его, вие хабите енергия, тичайки подир илюзията за щастие, вместо да се радвате на щастието в момента. Когато се стремите към парите само за лична облага, вие прекъсвате притока на енергия към себе си и пречите на разума на природата да се прояви. Но когато действията ви са мотивирани от любов, вашата енергия се умножава и натрупва и акумулираната излишна енергия може да бъде насочена към създаването на нещо, което же- лаете, включително неограничено богатство.
Мислете за своето тяло като за уред за регулиране на енергията: то генерира, натрупва и изразходва енергия. Ако знаете как ефикасно да генерирате, натрупвате и изразходвате енергия, вие ще сте в състояние да създадете произволно голямо богатство. Вниманието към егото консумира най-голямо количество енергия. Когато вътрешният ви ориентир е егото, когато се стремите към власт и контрол над други хора или към одобрението на другите, вие прахосвате енергия.Ако тази енергия бъде освободена, тя може отново да бъде канализирана и използвана за съз-даването на всичко, каквото поискате. Ако вътрешният ви ориентир е вашият дух, ако сте неуязвими за критиките и не се боите от никакви предизвикателства, вие можете да впрегнете силата на любовта и да използвате творчески енергията в името на благоденствието и еволюцията. В „Изкуството да мечтаеш“ Дон Хуан казва на Карлос Кастанеда: „…повечето от енергията ни отива да крепим своите позиции в обществото… Ако бяхме готови да загубим част от тези
позиции, щяха да ни се случат две изключителни неща. Първо, бихме освободили енергията си от усилията за поддържане илюзорната представа за нашето величие и второ, бихме си
осигурили достатъчно енергия, за да… добием представа за действителното величие на Вселената.“

 

За да видите и старите коментари по-доло натиснете бутона Sort by в дясно и го настройте на Oldest .

Методи за изчистване на чакри и биополе

Не е лесно не е , но винаги има начин и надежда-стига да не се отказваш!!!

Методи за самолечение и изчистване на чакрите и магии в домашни условия.

Това са ефективни и полезни методи които съм установил че са действащи в моята практика.Може да ги ползвате ако сте начинаещ маг и объркате нещо като се облъчите с негативна енергия,ако имате направена лека магия или просто за пречистване на чакрите.При по-сериозни случай на магия се търси специалист за консултация.

 

Яйце

Яйцето има множество приложения в магията , може да се ползва за проверка за магия и за изчистване на магия и биополе .За Проверка за магия виж тук…

Яйцето може да се ползва след като престои малко под течаща вода,може да се поставя на засегнати части на тялото/ако сте ги локализирали/ или просто да се държи по чакрите-изсмуква и задържа негативна енергия от магия или стрес.

Друг мн. силен метод е да се вземе едно яйце,да се сложи под чешмата и просто го дръжте 5 мин в ръка под струята и затворете очи,преместете и в другата ръка и ще усетите сами.

След ползване яйцето не трябва да се консумира а да се изхвърли-може да се ползва 2-3 пъти ,но трябва всеки път да се измива добре в течаща вода или в купа с вода и сол.

 

Лъжица

Колкото и да е странно една обикновена лъжица има странно мощен ефект върху чакрите и енергетиката на човек.При направена магия в гробище ,което често се използва от българските цигъни и турци , по тялото се получава сърбеж и изсъхване на кожата.Тогава търкане по тялото с лъжица и местата където ви сърбят,чести бани и мазане на тялото с хидратиращ крем са добри методи за изчистване но и задължително трябва да се развали и магията.Аз имах направена такава магия и ползвах крем с лавандулов спирт.Разбърках ги и си направих нещо като балсам.Лавандулата и тя много помага ,като чай,разпъскване на билката в жилището и по всякакви начини.Който не знае по принцип има Българска традиция че Лавандула се бере на Енйов Ден.

Лъжица ползвам и за почистване на чакри, с въртеливи движения в посока на часовниковата стрелка по всяка чакра е мн. добър метод.След ползване лъжицата се държи на течаща вода 5 мин.

 

Магнит

Магнита извлича и задържа в себе си както и кристалите негативната енергия от тялото .Помага при схващания,ставни проблеми и пречистване,ако имате болки някъде просто подръжте там магнит минимум 10-15мин ,може и по чакрите.След ползване се държи на течаща вода.

 

Свещ

И при свеща има няколко приложения които са полезни.Свеща трябва да е  восъчна а не парафинена.Най-простото е да си палите по 1 свещ всеки ден в стаята си .Може да ползвате запалена свещ като я държите по 5 мин пред всяка чакра , както може да ги ползвате и за восъколеене за разваляне на магия.

Преди да се ползва някоя свещ е добре да се премие през вода.При главоболие ,пищене или шум в ушите отрежете половин свещ , дръжте я в ухото си 5-10 мин след което я запалете и дръжте в ръка пред очите си със затворени очи на десетина сантиметра докато изгори ,ако не мине от първият път повторете процедурата още няколко пъти.

 

Движения

Движенията са много важни за правилната циркулация на Ци енергията в тялото.При магии ,стрес,преумора и др се получават задръстване на енергийните меридиани и нарушено протичане на енергията в тялото.Може да ползвате йога,,ци гун,движенията на Норбеков или просто гимнастика сутрин .Добре е да се правят упражнения без усилия и напрягане .По принцип се опитвам да ползвам упражнения за всяка чакра от Кундалини и Раджа Йога но най ми допадат системата „Петимата Тибетци“.

 

Природа

При направена магия се получават дупки в аурата ни и изтичане на енергия.Най-добре за възстановяване и зареждане с енергия е природата,така че трябва да прекарваме поне по 30 мин на ден някъде сред природа,парк,горичка.Полезен метод е да се полежи на поляна ,на земя 10-15 мин ,земята изсмуква негативната енергия или просто да се походи бос по поляна.В Стапалата се намират множество акупунктурни точки които се масажират при ходене бос .

 

Морска Сол

Солта има много приложения в пречистването на чакри и разваляне на магии.Аз лично слагам малко сол в плик /може и с вода и сол/ поставям го на засегнатото място или спя с него,може да се държи по 5-10 мин по чакрите..Киснене на краката в лиген с вода и шепа морска сол е мн. полезно при надути или напукани ходила ,както и за нервната система и проблеми с био-енергетиката.Препоръчва се да се прави по-често.Може да слагате по ъглите на стаите по шепа сол,тя като кристал има свойството да изсмуква и задържа в себе си негативните енергии.След ползването на солта тя се изхвърля или се препича на силен огън 5-10 мин преди ползване отново.Заклинание за осветяване на сол вижте тук…

Друго приложение на морската сол което препоръчвам да се прави е да се чистят бижута с нея.Бижутата са от благородни метали или кристали ,а те също изсмукват и задържат енергии в себе си , които после ни влияят. Вземете чиния ,поставете бижутата и ги покрийте със солта за 24ч.Или ги поставете в купа с вода и сол.

 

Игли

Вече и съвременната медицина е признала ползата от иглотерапия,но може и сами да си правите тези процедури като се запознаете малко с източната теория за енергиите в тялото което може да прочетете от раздел Публикации – Източна Философия.Ако не можете да си намерите акупунктурни игли може да ползвате и тънки игли за шиене.Акупунктурата премахва блокажите от енергийните меридиани ,което се получава при направена магия и подпомага правилното циркулиране на Ци Енергията в тялото.

 

Ритуална баня

Ритуална  баня е много полезен метод за изчистване.Прави се с осветена сол и осветена вода които заклинания може да видите тук Заклинания за сол и вода виж…

Това е ритуал който ползвам почти всеки ден и съм мн. доволен.

Използва се за ритуална баня,като се чете на бойлер или вана но става и на леген с вода.

„Заклевам те о създание на водата ,чрез този който те е създал и събрал на едно място,така че се появи суха земя ,заклевам те да разкриеш всички измами на врага и да изхвърлиш от себе си всички нечистотии и мръсотии на духовете от света на виденията,така че да не могат да ми навредят ,заклевам те да развалиш всяка магия върху мен ,моят дом и моето семейство чрез силата на тези свещенни имена и чрез силата на всемогъщия бог ,който живее и царува во веки веков Амин. „

След това казваш тези имена по 3 пъти „

Мерталиа,Мусалиа,Дофалиа,Онемалиа,Зитансеиа,Голдафаира,Дедулсаира,Гевиалаира,Геминаира,Гегрофеира,Гедай,Гилтар,Годиеб,Езоил,Мусил,Грасил,Тамен,Пуери,Году,Хузнот,Ащахот,Цабот,Адонай,Агла,Он,Ел,Тетраграмматон,Шема,Аресион,Анафаксетон,Сегилатон,Примеуматон „

и почваш да се къпеш,ако някой има магия или вмешателство от духове или усеща такова е добре това да го прави всеки ден.

След като се изкъпеш ,пълниш леген или кофа с вода ,слагаш шепа сол и четеш това на легена…

Фиат фирмамен ,тум ин медио акуариум ет сепарет акуас аб акуис,куае супериус сикут куае инфериус,ет куае инфериус сикут куае супериус ад перпатранда миракула рей унис.Сол ейус патер ест,луна матер ет вентус ханк геставит ин утеро суо,асцендит а тера ад коелум ет рурсус а коело ин терам десцендит.Ексорцисо те креатура акуае,ут сис михи спецелиум,дей виви ин оперибус ейус ет фонс витае ет аблутио перкаторум.Амен

Водата се исипва върху теб и без да се плакнеш повече се обличаш.

 

Восъколеене

Восъколеенето е древен метод по нашите земи който се ползва и до днес.Може да ползвате восъколеене за пречистване на биополето си  както дори и за разваляне на магия.Повече за Восъколеенето вижте тук…

 

Леене на куршум

Леенето на Куршум подобно на Восъколеенето е древен Български метод за разваляне на магия и премахване на стрес и страх за което е много ефективен ритуал .Повече за леенето на куршум вижте тук…

 

За да видите и старите коментари по-доло натиснете бутона Sort by в дясно и го настройте на Oldest .

 

 

 

Осъзнат сън

Осъзнат сън е сън при който сънуващият е наясно, че сънува докато сънят се случва. Когато сънуващите осъзнават, те могат да участват активно във въображаемите преживявания на съня, а често и да ги манипулират. Осъзнатите сънища могат да бъдат изключително живи и реални в зависимост от степента на самоосъзнатост на сънуващия по време на съня.

Осъзнатият сън може да започне по два начина. Осъзнат сън започнат по време на сън започва като нормален сън, и сънуващият евентуално установява, че сънуваОсъзнат сън започнат от будно състояние се появява когато сънуващият премине от будно състояние директно в съня без забележима липса на осъзнатост. Осъзнатото сънуване е изследвано научно и съществуването му е доказано.

  • Литература 

Живот в сънуването-Ф.Донер….

Изкуството на сънуването-К.Кастанеда…. 

…………………………………………………………………

От   “Изследване света на осъзнатото сънуване”)

Процесът на овладяване на изкуството на осъзнатото сънуване има няколко етапа. Записването на сънищата в дневник обикновено е добро начало, а препрочитането и препреживяването на вашите сънища помага, за да сте в състояние контролирано да се осъзнаете по време на сън. Tова обикновено предхожда съзнателния контрол над сънищата и използването им за магически цели. Има няколко метода, които могат да се прилагат през определен период от време и неофитът трябва да ги изследва и овладее.

Тази секция на Liber LLL е уникална, тъй като можете да я практикувате успоредно с коя да е друга секция. В края на краищата, цялата работа се върши по време на сън, непосредствено преди заспиване или след събуждане. Така или иначе това включва промяна на нормалните навици за възприятие, което също дава предимства, що се отнася до това да бъдеш магьосник в съгласуваната реалност.

Упражнение Първо: Упражнение за наблюдение

Първото упражнение за овладяване на осъзнатото сънуване се състои в това, да бъдеш изцяло осъзнат във будно състояние. Направете това упражнение на първия ден от започването на програмата по осъзнато сънуване и след това преминете на упражнение

2. Цялостното и пълно осъзнаване на всички външни стимули във будно състояние е съществено за увеличаване вероятността да усетите, кога настъпва състоянието на сън и по този начин увеличава вероятността да се осъзнаете.

Наблюдавайте: Обърнете особено внимание на всички обекти, форми и движения около вас.

Слушайте: осъзнайте десетките хиляди звуци които сетивата ви улавят в рамките на един обикновен ден.

Почувствайте: Прокарайте дланите си по различни повърхности – лепкаво, меко, хлъзгаво, твърдо, студено, горещо…

Вкус: Концентрирайте се върху спомена за различни субстанции и си спомнете вкуса им.

Мирис: Усетете аромата на: тялото си, стаята, ухания, парфюм, домашни любимци, други хора, дъха си.

Дишане: Насочете вниманието си към своето дишане и усетете ритъма без да се опитвате да го контролирате.

Чувство: Предизвикайте чувства на омраза, любов, страх, мъка, страст.

Мисли: Отразете собствените си мисли – За какво си мислите сега? Какво си мислехте по време на това упражнение? Какви случайни мисли възникнаха?

Его: Осъзнайте, че възприятието ви за света винаги включва вас – наблюдателя. Разберете, че самият факт на наблюдението променя събитията. Имаите предвид че няма разделение между вас и субективната ви опитност. Забележете, кога сте осъзнати.

Осъзнаване: Накрая – осъзнайте, че сте способни да наблюдавате собственото си съзнание.

Упражнение второ: Опишете сънищата си

Водете дневник на сънищата си (ако вече нямате такъв). Веднъж след като се съберат дванадесет съня, започнете да търсите и категоризирате знаците в съня. Това са отличителните моменти в съня, които издават, че сънуваме. Те могат да варират от необичайни мисли до странни обекти или до крайни абсурди. Примерни неща, за които да следите:

1. Помислих си, че не искам колата да се блъсне и тя внезапно кривна назад в улицата.

2. Когато открих, че вратата е заключена, пожелах да се отвори.

3. Виждам перфектно без очилата или контактите си лещи.

4. Хората на работа ме замеряха с домати.

5. Фризъорът застреля един от клиентите.

6. Жена ми готвеше кучетата.

7. Рибата тон в хладилника се запали.

8. Да сънуваш че си от противоположния пол.

9. Да сънуваш, че си някой известен.

10. Някой/ нещо се променя пред очите ни.

11. Един великан мина.

12. Всички са със синя коса.

13. Загубих се защото улиците на родния ми град бяха променени.

14. Липсваха сгради в центъра на града.

15. Видях малко лилаво коте.

Това е кратък списък на примерни знаци в съня. Също така е възможно да забележите радикална промяна в мястото/декора (да сте в друг град или страна) или да сте съвсем различен човек (Джеймс Бонд). Може да бъде нещо толкова просто, като различен цвят на домашния ви любимец или толкова сложно, като да работите в мина на Марс.

Докато продължавате да записвате сънищата си, също започнете да водите и дневник на знаците. Подчертавайте ги докато записвате снощния сън, след това им направете списък в края на страницата. Отбележете всички схеми и модели, които се появяват. Отбележете, кои се появяват най-често. Възможно е, например, често да се озовавате в друга страна или в основното училище. Може би често срещате някого в съня си или правите нещо странно.

След като веднъж уловите комбинацията или типа знаци, които се появяват в сънищата ви най-често, оглеждайте се за нормалния им еквивалент през времето, когато сте буден. Това наблюдение ще ви подготви за осъзнатото сънуване.

Упражнение 3: ПЛАВНА техника

1) Преди лягане, наредете си да се събуждате след всеки цикъл на сън и запишете всички сънища, които евентуално сте имали. Ако това ви идва в повече, наредете си да се събудите веднага след първия цикъл на сънища след зазоряване (това обикновено се явява предпоследен цикъл на сънуване).

2) Когато се събудите от сън посред нощ, не се оставяйте да заспите отново. Опишете колкото се може повече детаили от съня.

3) Докато заспивате отново след всеки сън, който имате, концентрирайте се върху намерението да си припомните и да разпознаете съня. Повторяйте тихо “Другият път когато сънувам ще знам, че сънувам” като мантра преди заспиване.

4) Представяйте си че се получва, докато наистина се получи. Докато заспивате, повтаряйки си мантрата, помислете за последния сън, който сте имали – спомнете си знаците в него и си представете, че се осъзнавате в този сън. Проиграите съня като осъзнат, изиграите някоя фантастична сцена, проследете дейстието.

5) Разрешете си да заспите отново.

6) По време на следващия сън странните моменти ще станат толкова много, че след като изпълните техниката от т.4) ще имате осъзнат сън.

Упражнение 4: Активна техника:

1) Докато си лежите в леглото, напълно се отпуснете и освободете всяко мускулно напрежение в тялото си. Започнете да дишате дълбоко и бавно. Освободете се от всички мисли, тревоги и грижи….. Устетете пълен покой и яснота, без каквито и да било стрес и безпокойства.

2) Постепенно, ще забележите появата на визуални образи. В началото това може да са прости форми, но с течение на времето ще се усложнят. Опитайте да наблюдавате формите колкото се може по-пасивно. Не се опитавайте да уловите или да задържите изображенията. Оставете ги просто да се носят из съзнанието ви.

3) Когато образите постепенно еволюират да цялостен пейзаж, можете да навлезете в съня осъзнато и да направите, каквото си искате. Трикът в тази техника е да си припомините, че сънувате. Трябва да се поддържа баланс между осъзнатостта и съня. Ако контролът е в повече сънят ще се разпадне и премине в съзнателна фантазия. Ако контролът е недостатъчен, просто ще заспите.

Веднъж след като навлезете в състояние на осъзнато сънуване има три вида магическа дейност , с която може да се заемете:

1) Може да предпочетете да извършите магическа работа с предварително начертани сигили.
2) Можете да разширите възприятията си като се позиционирате отвъд нормалното 
осъзнаване и потърсите отговор на различни въпроси.
3) Най-накрая можете да възнамерите някакво действие в астрала – примерно да посетите някакво място със 
сънуваното си тяло.

На която и от горните теники да се спрете, важно е да си изясните предварително, какво искате да направите, да записвате подробно преживаванията си по време на сън, както и съвестно да отчитате своите постижения и неуспехи. Веднъж след като навлезете осъзнато сънуване, магическият потенциал, който имате в това състояние надхвърля въображението ви; състоянието на сънуване е форма на гнозис. Заобиколили сте психическия цензор и сте в състояние да извършите всичко, което можете да си представите. Магията извършена от състояние на осъзнато сънуване обхваща няколко аспекта на магическата евокация.

 

За да видите и старите коментари по-доло натиснете бутона Sort by в дясно и го настройте на Oldest .

Законът за желанието 2

Намерението е истинската сила зад желанието. Само по себе си то е много мощно, защото
представлява желание, необвързано с резултата. Желанието само по себе си е слабо, защото
при повечето хора то е внимание с обвързаност. Намерението е желание в строго
съответствие с всичките други закони, но особено със закона за необвързаността, шестия
духовен закон на успеха.
Намерението, съчетано с необвързаност, води до насочено към живота отчитане на
настоящия момент. А когато действието се извършва с отчитане на настоящия момент, то е
извънредно продуктивно. Вашето намерение е адресирано към бъдещето, ала вниманието ви
е в настоящето. А щом като вниманието ви е в настоящето, вашето намерение за бъдещето
ще се осъществи, защото бъдещето се създава в настоящето. Трябва да приемете настоящето
такова, каквото е. Да приемете настоящето и да отправите намеренията си към бъдещето.
Бъдещето е нещо, което винаги можете да създадете чрез необвързано намерение, ала никога
не бива да се борите срещу настоящето.
Миналото, настоящето и бъдещето са все свойства на съзнанието. Миналото е спомен, памет;
бъдещето е очакване; настоящето е възприемане. Ето защо времето е движение на мисълта.
Както миналото, така и бъдещето са родени във въображението ни; само настоящето, което е
възприемане, е реално и вечно. То е. То е потенциалността за пространство-време, материя и
енергия. То е безкрайно поле на възможностите, изразяващо се в абстрактни сили, като
светлина, топлина, електричество, магнетизъм или гравитация. Тези сили не са нито в
миналото, нито в бъдещето. Те просто съществуват.
Нашата интерпретация на тези абстрактни сили ни дава познанията за конкретните явления и
форми. Запомнени интерпретации на абстрактни сили създават опита от миналото, очаквани
интерпретации на същите абстрактни сили създават бъдещето. Те са свойства на вниманието
като част от съзнанието. Когато тези свойства са освободени от бремето на миналото,
действията ни в настоящето се превръщат в плодородна почва за създаване на бъдещето.
Намерението, основаващо се на необвързаната свобода на настоящето, служи като катализа-
тор, с помощта на който от правилно дозираната смес материя, енергия и пространствено-
временни събития се получава всичко, каквото поискате.
Ако имате насочено към живота, отчитащо настоящия момент съзнание, имагинерните
спънки (каквито са над деветдесет на сто от срещаните спънки) се разпадат и изчезват.
Останалите по-малко от десет процента могат да бъдат преобразени във възможности
посредством еднопосочно намерение.
Еднопосочно намерение е свойството на вниманието да се фиксира неотклонно в целта. Ед-
нопосочно намерение означава да съсредоточите вниманието си в очаквания резултат с
такава непреклонна целенасоченост, че да не позволявате спънките да го изтощават и
разсейват. На лице е тотално изключване на всякакви спънки от вашето съзнание. Вие сте в
състояние да поддържате непоклатимо спокойствие, бидейки отдадени страстно на своята
цел. Това е силата на необвързаното съзнание и същевременно на еднопосочното,
фокусирано намерение.
Научете се да използвате силата на намерението и ще можете да създавате всичко, каквото
пожелаете. Резултати се постигат и чрез труд и усилия, ала помислете за цената. Тя е стрес,
инфаркти и нарушена функция на имунната ви система. Много по-добре е да изпълните
следните пет изисквания на закона за намерението и желанието. Ако спазвате тези пет
условия за осъществяването на вашите желания, намерението ви ще генерира своя собствена
сила:
1. Влезте в пролуката. Това означава да се съсредоточите в тихото пространство между
мислите, да навлезете в тишината – онова ниво на съществуване, което е вашето основно
състояние.
2. Веднъж установили се в това състояние на съществуване, освободете намеренията и жела-
нията си. Когато наистина сте в пролуката, там няма мисъл, няма намерение, ала вие внасяте
намерението на излизане от пролуката, на мястото, където тя се съединява с мисълта. В
случай че имате поредица от цели, можете да ги запишете и да фокусирате намерението си
върху тях, преди да влезете в пролуката. Ако желаете успешна кариера и влизате в пролуката
с това намерение, то вече ще е там като леко потрепване в съзнанието ви. Да освободите в
пролуката своите намерения и желания, означава да ги засадите в плодородната почва на
чистата потенциалност и да очаквате те да разцъфнат, когато настъпи подходящото време.
Вие не искате да изравяте семената на своите желания, за да видите дали са покълнали, или
да се обвързвате твърдо с начина, по който те ще се развият. Искате само да ги освободите.
3. Останете в състояние на самоориентиране. Това означава да останете установени в
съзнанието за истинската си същност (вашия дух, вашата връзка с полето на чистата
потенциалност). Означава също да не гледате на себе си през очите на света, т.е., да не
допускате да бъдете повлиявани от мненията и критиките на другите. По-лесно ще
поддържате състоянието на самоориентиране, ако запазите своите желания за себе си; не ги
споделяйте с друг, освен ако той няма съвсем същите желания като вашите и не е тясно свър-
зан с вас.
4. Откажете се от своята обвързаност с последствията. Това означава да се откажете от
твърдата си обвързаност с определен резултат и да живеете с мъдростта на съмнението.
Означава да се радвате на всеки миг от своето пътуване през живота, макар и да не знаете
какво ще стане.
5. Оставете Вселената да се занимава с подробностите. Освободени в пролуката, вашите на-
мерения и желания имат безкрайна организираща сила. Доверете се на тази безкрайна
организираща сила и тя ще подреди всички детайли вместо вас.
Помнете, че истинската ви природа е чисто духовна. Където и да отидете, носете съзнанието
за своя дух; внимателно освобождавайте желанията си и Вселената ще се заеме с детайлите
вместо вас.

 

За да видите и старите коментари по-доло натиснете бутона Sort by в дясно и го настройте на Oldest .

Законът за желанието

Духовен закон на успеха е законът за намерението и желанието. Този закон се базира на факта, че енергията и информацията съществуват навсякъде в природата. Всъщност на нивото на квантовото поле няма нищо друго освен енергия и информация. Квантовото поле е
просто още едно название за полето на чистото съзнание или чистата потенциалност. То се влияе от намеренията и желанията. Нека разгледаме този процес по-подробно. Сведени до своите основни съставни части, цветето, дъгата, дървото, стръкчето трева и
човешкото тяло са само енергия и информация. Цялата Вселена по същество е движение на енергия и информация. Единствената разлика между вас и дървото е информационното и енергийното съдържание в организмите ви. На материално равнище и вие, и първото сте направени от едни и същи рециклирани вещества: главно въглерод, водород, кислород, азот и минимални количества от други елементи. Бихте могли да ги купите в магазина за няколко долара. Следователно разликата
между вас и дървото не е във въглерода, водорода или кислорода. На практика вие и дървото осъществявате непрекъснат взаимообмен на въглерод и кислород. Истинската разлика между вас е в енергията и информацията. В програмата на природата ние с вас сме привилегирован вид. Имаме нервна система, която е в състояние да възприема енергията и информационното съдържание на онова локализирано поле, което поражда нашето физическо тяло. Субективно ние възприемаме
полето като свои мисли, усещания, чувства, желания, спомени, инстинкти, импулси и убеждения. Обективно то се възприема като физическо тяло, а чрез физическото си тяло ние възприемаме същото това поле като свят. Но няма никаква разлика. Не случайно древните
мъдреци са казвали: „Аз съм онова, ти си онова, всичко това е онова и няма нищо друго.“ Вашето тяло не е разграничено от тялото на Вселената, защото на квантовите механични нива няма ясно очертани граници. Вие сте като някакво раздвижване, като вълна, колебание,
конвулсия, завихряне, локализирано смущение в голямото квантово поле. Голямото квантово поле, Вселената, е вашето разширено тяло.
Нервната ни система не само притежава способността да възприема информацията и енергията на собственото ни квантово поле. Тъй като благодарение именно на тази чудесна нервна система човешкото съзнание е безкрайно гъвкаво, ние сме в състояние съзнателно да
променяме информационното съдържание, пораждащо физическото ни тяло. Ние можем
съзнателно да променяме енергията и информационното съдържание на собственото си
квантово механично тяло и следователно да влияем върху енергията и информационното
съдържание на разширеното си тяло (своята обкръжаваща среда, своя свят) и да караме
нещата да се материализират в него.
Тази съзнателна промяна се предизвиква от двете присъщи на съзнанието свойства:
внимание и намерение. Вниманието енергизира, а намерението трансформира. Всяко нещо,
към което насочите вашето внимание, ще засили присъствието си във вашия живот. Всяко
нещо, от което оттеглите вниманието си, ще избледнее, ще се разпадне и ще изчезне.
Намерението от своя страна предизвиква трансформация на енергията и информацията.
Намерението организира собственото си осъществяване.
Свойството намерение към обекта на внимание може да организира безкрайност от
пространствено-временни събития, за да се осъществи, при условие че човек спазва и
останалите духовни закони на успеха. Това е така, защото в плодородната почва на
вниманието намерението има безкрайна организираща сила. Безкрайна организираща сила
означава силата да се организират безкрайност от пространствено-временни събития,
всичките едновременно. Ние виждаме проявлението на тази безкрайна организираща сила
във всяко стръкче трева, във всеки ябълков цвят, във всяка клетка от тялото си. Виждаме я
във всичко, което е живо.
В програмата на природата всяко нещо е взаимосвързано и зависимо от всичко останало.
Мармотът изпълзява от дупката си и ние разбираме, че идва пролет. В определено време на
годината птиците мигрират в определена посока. Природата е симфония. И тази симфония
мълчаливо се оркестрира в първичното пространство на сътворението.
Човешкото тяло е друг добър пример за тази симфония. Отделната клетка в човешкото тяло
извършва около шест трилиона операции в секунда и е длъжна да знае какво върши в същото
време всяка друга клетка в организма. Човешкото тяло може в едно и също време да
музицира, да унищожава микроби, да създава бебе, да рецитира поезия и да следи
движението на звездите, защото полето на безкрайната взаимозависимост е част от неговото
информационно поле.
Забележителното в нервната система на човека е, че тя може да командва тази безкрайна
организираща сила посредством съзнателно намерение. При човека намерението не е
фиксирано или затворено в неизменна схема от енергия и информация. То притежава
безкрайна гъвкавост. С други думи, ако не нарушавате останалите закони на природата, чрез
намерението си вие можете буквално да наредите на всеки един от тях да изпълнява
собствените ви мечти и желания.
Във ваша власт е да накарате космическия компютър с неговата безкрайна организираща
сила да заработи за вас. Вие можете да влезете в първичното пространство на сътворението,
да внесете намерение и само с внасянето на това намерение да активирате полето на
безкрайната взаимозависимост.
Намерението полага основите за спонтанното без усилие и съпротивление, протичане на
чистата потенциалност, търсеща израз от непроявеното в проявеното. Единственото, за което
трябва да внимавате, е да прилагате своето намерение в полза на човечеството. Когато сте в
крак със седемте духовни закона на успеха, това става спонтанно.

Виж още за Закона за Желанието…

 

За да видите и старите коментари по-доло натиснете бутона Sort by в дясно и го настройте на Oldest .

Закон за чистата потенциалност 2

Как можем да приложим в живота си закона за чистата потенциалност, полето на всички
възможности? Ако искате да се радвате на предимствата, които дава полето на чистата
потенциалност, да използвате пълноценно съзидателността, свойствена на чистото съзнание,
трябва да имате достъп до него. Един от начините да се достигне полето, е чрез всекидневно
упражняване на мълчание, медитация и въздържане от преценки. Времето, прекарано сред
природата, също ще ви даде достъп до присъщите на полето свойства: безкрайна
съзидателност, свобода и блаженство.
Да упражнявате мълчание, означава, че се задължавате да отделяте известно време просто за
да съществувате. Упражненията в мълчание изискват периодично да се оттегляте от речевата
активност, както и от занимания като гледане на телевизия, слушане на радио или четене на
книга. Ако никога не си давате възможност да упражнявате мълчание, това води до
нарушаване на вътрешния ви диалог.
Периодично отделяйте по малко време, за да упражнявате мълчание. Или просто си
обещайте всеки ден да прекарвате известно време в мълчание. Бихте могли да го правите в
продължение на два часа или, ако това ви се вижда много, в продължение на един час. От
време на време упражнявайте мълчание по-дълго, например цял ден, два дни или дори цяла
седмица.
Какво става, когато започнете да упражнявате мълчание? Първоначално вътрешният ви
диалог става дори още по-бурен. Вие изпитвате остра нужда да кажете разни неща. Познавам
хора, които направо полудяват през първите един-два дни, когато се посветят на
продължително мълчание. Изведнъж ги връхлита чувство за тревога и безпокойство. Но ако
проявят упоритост, вътрешният им диалог постепенно започва да уляга. Скоро покоят става
абсолютен. Това е така, защото след известно време умът ви се предава, разбирайки, че няма
никакъв смисъл да снове насам-натам, след като вие – богът, духът, този, който решава –
няма да проговорите, точка. После, когато вътрешният диалог се уталожи, вие започвате да
възприемате покоя в полето на чистата потенциалност.
Периодичното практикуване на мълчание с удобно за вас времетраене е един от начините да
почувствате действието на закона за чистата потенциалност. Друг начин е всеки ден да
прекарвате известно време в медитация. В идеалния случай би трябвало да медитирате най-
малко по трийсет минути сутрин и трийсет минути вечер. Чрез медитацията ще се научите да
възприемате полето на чистия покой и чистото съзнание. В това поле на чистия покой е
полето на чистата корелация (взаимообвързаност), полето на безкрайната организираща
сила, първичното пространство на Сътворението, където всичко е неразривно свързано с
всичко останало.
От петия духовен закон, закона за намерението и желанието, ще разберете как да внесете в
това поле слаб импулс на намерение, който ще бъде последван спонтанно от сътворяване на
желаното от вас. Ала преди това трябва да практикувате мълчание. Мълчанието е първото
изискване, за да покажете своите желания, защото в покоя е вашата връзка с полето на
чистата потенциалност, способно да комбинира за вас безкрайност от елементи.
Представете си, че хвърляте камъче в спокойно езеро и наблюдавате как повърхността му се
набраздява. След известно време, когато вълните се изгладят, може да хвърлите още едно
камъче. Точно това правите и когато навлизате в полето на чистата тишина и внасяте своето
намерение. В тази тишина дори най-слабото намерение ще развълнува пространството на
всеобхватното съзнание в основата му, което свързва всичко с всичко останало. Но ако
собственото ви съзнание не е в състояние на покой, ако мислите ви са като бушуващ океан,
дори да хвърлите в него Емпайър Стейт Билдинг, пак няма да забележите нищо. В Библията
се среща изразът: „Замълчи и знай, че аз съм Господ.“ Това може да бъде постигнато само
чрез медитация.
Друг начин да се стигне до полето на чистата потенциалност е, като се практикува
въздържане от преценка. Преценяването е постоянно определяне на нещата като правилни и
погрешни, добри или лоши. Когато непрекъснато преценявате, класифицирате, лепите
етикети, анализирате, вие внасяте силни турбуленции в своя вътрешен диалог. Тези
турбуленции ограничават потока на енергия между вас и полето на чистата потенциалност.
Вие буквално стеснявате „пролуката“ между мислите.
Пролуката е вашата връзка с полето на чистата потенциалност. Тя е онова състояние на
чисто съзнание, онова празно пространство между мислите, онази вътрешна тишина, която
ви свързва с истинската сила. И когато стесните пролуката, вие ограничавате своята връзка с
полето на чистата потенциалност и безкрайната съзидателност.
В „Учебник за чудеса“ има една молитва, в която се казва: „Днес аз няма да съдя нищо, което
става.“ Въздържането от преценка създава покой в мислите ви. Затова не е зле да започвате
деня си с тези думи. И да си ги напомняте всеки път, когато се хванете, че преценявате
каквото и да било. Ако ви се вижда прекалено трудно да се придържате към това през целия
ден, можете просто да си кажете: „През следващите два часа няма да преценявам нищо“ или:
„През следващия час ще се упражнявам във въздържане от преценка.“ След това можете
постепенно да удължавате времето.
Посредством мълчанието, посредством медитацията и посредством въздържането от прецен-
ка вие ще получите достъп до първия закон, закона за чистата потенциалност. Веднъж
започнали, можете да добавите в практиката си и четвърти компонент: редовно да
прекарвате известно време в пряко общуване с природата. Времето, прекарано сред
природата, ви дава възможност да усетите хармоничното взаимодействие на всички
елементи и жизнени сили и ви изпълва с чувство на единение с живота като цяло. Дали ще е
край река или езеро, в гората, планината или на морския бряг, това общуване с интелекта на
природата също ще ви помогне да стигнете до полето на чистата потенциалност.
Трябва да се научите да осъществявате връзка със своята най-съкровена същност. Тази
истинска същност е отвъд егото. Тя е безстрашна; тя е свободна; тя е неуязвима за критики;
тя не се бои от никакви предизвикателства. Тя не е по-долу от никого, не превъзхожда
никого и е изпълнена с вълшебство, тайнственост и очарование.
Проникването във вашата истинска същност ще ви даде възможност да надзърнете в
огледалото на взаимоотношенията, защото всички взаимоотношения са отражение на вашето
отношение към самия себе си. Например, ако изпитвате вина, страх и несигурност по
отношение на парите, успеха или каквото и да било друго, то това е отражение на вината,
страха и несигурността като основна характеристика на вашата личност. Колкото и много да
са парите ви, колкото и голям да е вашият успех, те няма да разрешат тези основни проблеми
на битието ви; само близостта с Бога ще донесе истинското ви изцеление. И когато опознаете
истинската си същност, когато действително проумеете своята истинска природа, вие никога
повече няма да изпитвате вина, страх или несигурност по отношение на парите, благосъс-
тоянието или изпълнението на желанията си, защото ще разберете, че в основата на всяко
материално богатство е жизнената енергия, че то е чиста потенциалност. А чистата
потенциалност е вашата истинска природа.
Прониквайки все по-дълбоко и по-дълбоко в своята истинска природа, спонтанно ще бъдете
осенявани от творчески мисли, защото полето на чистата потенциалност е също така и поле
на безкрайната съзидателност и чистото знание. Австрийският мислител и писател Франц
Кафка е казал: „Не е нужно да излизаш от стаята. Остани да седиш до масата и се вслушай.
Няма защо да се вслушваш, просто чакай. Не трябва дори да чакаш, само се научи да бъдеш
тих, неподвижен и сам. Светът драговолно ще ти се предложи, за да свалиш маската му. Той
няма друг избор; в екстаз ще се изтърколи в краката ти.“
Изобилието на Вселената – разточителното й многообразие и богатство – е израз на съзида-
телния разум на природата. Колкото по-пълно е постигнатото от вас съзвучие с разума на
природата, толкова по-широк е достъпът ви до неговата безкрайна, безгранична
съзидателност. Ала за да осъществите връзката с този богат, изобилен, безкраен, съзидателен
разум, най-напред ще трябва да преодолеете турбуленциите на своя вътрешен диалог. И
тогава създавате възможността за динамична дейност, като същевременно носите в себе си
покоя на вечния, безграничен творчески Дух. Това деликатно съчетание на мълчаливия,
безграничен, безкраен Дух с динамичния, ограничен индивидуален дух е идеалното
равновесие между покоя и движението, способно да сътвори каквото си пожелаете.
Съвместното съществуване на противоположностите (едновременно покой и движение) ви
прави независими от ситуации, обстоятелства, хора и предмети.
Приемайки спокойно това деликатно съвместно съществуване на противоположности, вие се
приобщавате към света на енергията – квантовата мощ, нематерията, която е източник на
материалния свят. Този свят на енергия е флуиден, динамичен, гъвкав, променлив, във вечно
движение. И същевременно е непроменлив, неподвижен, спокоен, вечен и тих.
Покоят сам по себе си е потенциал за съзидание; движението само по себе си е съзидание, ог-
раничено в един аспект на своето проявление. А комбинацията между движение и покой ви
дава възможност да разгърнете своите творчески заложби във всички направления – там,
където ви отведе силата на вашето внимание.
Където и да ви отведат дейността и движението, носете в себе си своя покой. Защото хаотич-
ното движение около вас никога няма да ви предложи повече от онова, което ще ви даде
достъпът до резервоара на съзиданието, до полето на чистата потенциалност.

 

За да видите и старите коментари по-доло натиснете бутона Sort by в дясно и го настройте на Oldest .

Закон за чистата потенциалност

Духовен закон на успеха е законът за чистата потенциалност. Опира се на факта, че
в основното си състояние ние сме чисто съзнание. Чистото съзнание е чиста потенциалност;
то е полето на всички възможности и безкрайната съзидателност. Чистото съзнание е нашата
духовна същност. Бидейки безкрайно и неограничено, то също така е и чиста радост. Други
негови признаци са чистото знание, безкрайното спокойствие, съвършеното равновесие,
непобедимостта, простотата и блаженството.Това е нашата основна природа. Нашата
основна природа е природа на чиста потенциалност.
Когато откриете своята основна природа и знаете кои сте в действителност, в самото това
знание се крие способността да осъществявате всяка своя мечта, защото вие сте безкрайната
възможност, неизмеримият потенциал на всичко, което е било, е и ще бъде. Законът за
чистата потенциалност би могъл да се нарече и закон за единството, защото в основата на
безкрайното многообразие на живота е единството на всепроникващия дух. Между вас и
това енергийно поле няма преграда. Полето на чистата потенциалност е вашата собствена
същност. И колкото повече упражнявате истинската си природа, толкова повече се прибли-
жавате до полето на чистата потенциалност.
Упражняване на собствената същност, или самоориентиране, означава, че наш вътрешен
ориентир е собственият ни дух, а не обектите от практиката ни. Противоположност на
самоориентирането е ориентирането по обектите. Когато се ориентираме по обектите, ние
винаги сме под влиянието на обекти вън от собствената ни същност -ситуации,
обстоятелства, хора и предмети. В този случай непрекъснато търсим одобрението на другите.
Нашето мислене и нашето поведение неизменно се влияят от очакваната реакция. Затова
ориентирането по обектите се основава на страх.
При ориентирането по обектите ние изпитваме силна необходимост да контролираме
нещата. Изпитваме силна необходимост от външна сила. Нуждата от одобрение, нуждата да
контролираме нещата и нуждата от външна сила са потребности, които се основават на
страха. Този вид сила няма нищо общо със силата на чистата потенциалност или Божията
сила, или истинската сила. Когато сме изпълнени от Божията сила, няма страх, няма
принуда, няма борба за одобрение, няма външна сила.
При ориентирането по обектите вътрешният ни ориентир е нашето его. Егото обаче не е
това, което сме в действителност. То е нашата представа за себе си; то е нашата социална
маска; то е ролята, която играем. Нашата социална маска се крепи на одобрението. Тя иска
да контролира и се поддържа със сила, защото живее в страх.
Нашата истинска същност, нашият дух, нашата душа е напълно свободна от всичко това. Тя
е неуязвима за критики, не се бои от никакви предизвикателства и не се чувства по-долу от
никого. Но тя е също така скромна и не изпитва превъзходство спрямо някого, защото
разпознава във всички останали същия Бог, същия Дух в друг образ.
Това е основната разлика между ориентирането по обектите и самоориентирането. При
самоориентирането ние се уповаваме на истинската си природа, която не се бои от никакви
предизвикателства, уважава всички хора и не се чувства по-долу от никого. Ето защо
Божията сила е истинска сила.
За разлика от силата, която се основава на ориентирането по обектите, която е фалшива.
Произтичаща от егото, тя трае само дотогава, докато е на лице обектът, който служи като
ориентир. Да речем, разполагате с много пари или имате някаква титла – президент сте на
страната или управлявате корпорация. Властта, на която се радвате, си отива заедно с
титлата, с поста, с парите. Основаващата се на егото сила трае само толкова, колкото
всичките тези неща. Щом изчезнат титлите, постовете, парите, изчезва и силата.
А Божията сила е постоянна, защото се основава на знанието за Бога. Тя има някои характер-
ни признаци. Привлича към вас хората, както и нещата, които искате. Въздейства върху
хората, ситуациите и обстоятелствата, за да подкрепят вашите желания. Това се нарича още
„подкрепа от законите на природата“. То е подкрепата на Бога; то е подкрепата, която
получавате, когато Бог е благосклонен към вас. Силата ви е такава, че получавате радост от
връзката с хората и хората получават радост от връзката с вас. Вашата сила е обвързваща –
обвързване, което произтича от истинската любов.

Виж още за приложението му…

 

За да видите и старите коментари по-доло натиснете бутона Sort by в дясно и го настройте на Oldest .