Влиянието на Елктро-Магнитната Енергия

Това е Информация от Разсекретени Досиета на ЦРУ за изследване на влиянието на електромагнитната енергия върху мозъка на човек!

 

Според Джеймс Бийл от Центъра за космически полети на НАСА, който изучавал това явление, всеки от нас би могъл да я улавя подобна енергия. Той смята, че външната енергия може да окаже силно въздействие върху организма поради факта, че всяка клетка или неврон представляват миниатюрна, но сложна електрическа система.
Според Робърт О. Бекер, хирург-ортопед, занимавал се с научна работа в Държавния университет в Ню Йорк, всеки неврон има полупроводникови характеристики. По негово мнение gial клетки на нервната система може би действат като течни кристали в резонанс с околните енергийни полета.
Ако това е вярно, нервната система е способна да увеличи милиони пъти електрическия ефект. Бекер бил убеден, че мозъкът съдържа една средна област с по-силно правотоково поле от останалата нервна система. Интензитетът и може би полярността на този ток влияят пряко върху съзнанието. Мозъчните вълни на животните са отчели преминаване от будно в коматозно състояние, когато Бекер е поставил магнитно поле под прав ъгъл с мозъчния ствол. След това той е обърнал процеса. С прилагане на прав ток в предния дял на мозъка Бекер е събуждал химично упоени животни.
На 24 април 1961 година Алън Х. Фрей е направил следното смайващо съобщение на събранието на Космическата медицинска асоциация в Чикаго:

„Нашите данни до момента показват, че човешката слухова система може да откликва на електромагнитна енергия в поне част от радиочестотния (РЧ) спектър. Нещо повече, тази реакция е мигновена и се получава при слаби честоти, които са доста под необходимите за предизвикване на биологични увреждания.“


Фрей поставял субектите си на над 30 метра разстояние от антенно устройство, което те не можели да виждат. Устройството не издавало никакъв звук. Въпреки това субектите съобщавали, че чуват жужене и почукване всеки път, когато РЧ антената минавала покрай тях. Преценено е, че нивото на усетения шум е 70–80 децибела, а антифоните позволявали на участниците в експеримента да чуват още по-ясно звука. Звуците били еднакви във всички случаи и като че ли винаги идвали иззад главата. Допълнителните изследвания показали, че слепоочията са от най-голямо значение за РЧ звуците. При закриване на слепоочията звукът изчезвал. Нямало никакво съмнение, че реакцията изобщо не зависи от тъпанчетата на ушите.
Открита е нова форма на комуникация с огромно значение за военните: директна комуникация с мозъка посредством радиовълни. През 1961 година експериментите вече били доказали, че ефектът и обхватът на слуховата реакция на РЧ енергията могат да достигнат километри.
При подходящо модулиране на трансмитера РЧ енергията можела да предизвика различни биологични ефекти върху набелязания субект, включително изтръпване, замайване, гадене и повръщане.
Проправен е пътят за заменяне на електрическата стимулация на мозъка (ЕСМ) чрез електроди с РЧ енергия. Вече е възможно с радиовълни да се постигнат същите резултати като с ЕСМ.
 Това откритие прави създаването на Манджурския кандидат да звучи доста по-реално. Импулсно модулирани предаватели могат да пренасят заложената в сигнала информация. Сигналът може дори да се модулира така, че да предава думи до мозъка.
Заменимият разузнавателен „актив“, програмиран чрез хипноза от разстояние и след това намиращ се в постхипнотично състояние, с тези средства може да бъде активиран, за да изпълнява заповеди, без да се включва съзнанието му. Обектът ще възприема всяка команда, на която се подчини, като своя идея, очевидно произлизаща от собствения му мозък. Може да се дават и „времеви заповеди“, като РЧ програмирането в този случай се използва, за да задейства командата в предварително зададен момент от бъдещето. По подобен начин хипнотичното внушение може да се задейства от дума, картина или друг сигнал.
Известно е, че мозъчните вълни дават данни за обработването на информация в мозъка. У. Р. Ейди смята, че тези данни са цифрово кодирани с помощта на честотната модулация на вълните.Ако е така, не би трябвало да има някакви трудности тези мозъчни вълни да бъдат предадени към друг човек.
Дж. Ф. Шапиц предлага на Външното министерство на САЩ следния експеримент: „Мозъчните вълни след приемане на наркотици с известен психоефект ще бъдат записани на магнитна лента. След това записаните импулси могат да бъдат модулирани в микровълна (или в няколко лъча, ако има повече графики) и предадени към мозъка на недрогирани субекти. Тяхното умствено състояние ще бъде изучавано чрез събеседване, психологически тестове и записващо устройство. Така ще се определи дали недрогираните субекти са в същото състояние като дрогираните.“ Той дори предлага да използват подобен метод за предаване на микровълни, за да видят дали не могат да се изпращат и мускулни движения към набелязания субект.
Също така се смята, че съществуват и начини за блокиране издаването на информация. Ако у субекта се предизвика амнезия, ще бъде възможно да се прекъсват, блокират, забавят и отново възстановяват съзнателните (умствените) му връзки по желание.Социалното и политическо значение на тези методи е крайно обезпокоително. Радиовълновата енергия, използвана в повечето такива експерименти, е била от импулсно модулирани или НВ (носещо-вълнови) микровълни — каквито са при радарите. Всъщност в почти всичките експерименти е използвано радарно оборудване с дължина на вълната 10 см.
Симптомите на микровълново облъчване, каквото е било прилагано в Операция „Пандора“, са силна умора, постоянно или периодично главоболие, раздразнителност, нарушаване на съня, проблеми с паметта, болки в сърдечната област, които се засилват след физически стрес, затруднено дишане, намален апетит, разширяване на сърцето и други сърдечни проблеми. В един доклад на Г. У. Байлс пред Външното министерство на САЩ се казва, че с радар е възможно да се предизвика инфаркт от разстояние, тъй като радарът излъчва същата импулсно модулирана вълнова енергия, която Фрей е използвал в някои от своите експерименти върху изолирани жабешки сърца.
През 1974 година Лоурънс Пинео, неврофизиолог и електронен инженер от Станфордския научен институт в Мелано Парк, Калифорния, разработва компютърна система, способна да чете човешки мисли, като със специфични команди съпоставя мозъчните вълни на субекти от енцефалограмите. Днес, посредством ЕСМ радиотехники, вече е възможен и обратният процес.Идеята за компютри, които четат мислите, вече не е научна фантастика. Майор Ед Деймс от „Пси-Тех“ казва през април 1995 година в предаването „Другата страна“ на Ен Би Си следното: „Американското правителство има електронно устройство, което може да внушава мисли на хората.“ И отказва да коментира повече.

Схема на мозъчните вълни

1. Делта. Честотата на мозъчната дейност варира от 0 до 4 цикъла в секунда. Това е абсолютната безсъзнателност. За делта не се знае много.

2. Тета. При тета честотата се движи между 4 и 8 цикъла в секунда. Тета е част от областта на подсъзнанието, в която е приложима хипнозата – въпреки че много малко хора достигат до тета за дълъг период от време. Изглежда, че в тета са записани всички наши емоционални преживявания. Тета е онази специфична област, която отваря вратата на пред съзнанието, за да може то да се отправи “отвъд хипнозата” – в света на психичните феномени.

3. Алфа. Честотния диапазон на мозъчната дейност при алфа е от 8 до 12 цикъла в секунда. Алфа е областта, която обикновено се смята за сферата на подсъзнанието. Почти всички хипнотични въздействия се осъществяват в този обхват. Освен това, тук се извършва и всяко мечтаене. Медитацията също е функция на този диапазон, понякога слизайки и в тета.

4. Бета. Това е сферата на съзнателния разум, чиито честотен диапазон е от 12 цикъла нагоре. Бета е областта, в която мислим и осъществяваме повечето от извършваните от нас в будно състояние дейности. Изглежда, че по – голямата част от нас оперират с около 20 цикъла в секунда по време на будно състояние.

Когато вечер заспивате, мозъкът ви автоматично превключва от по – високия честотен цикъл бета към по- ниския алфа, а после, за кратки последователни периоди, към тета и делта. По- голямата част от съня ви протича в алфа.

delta (0.5 – 4 HZ). Associated with deep levels of relaxation such as sleep

theta (4 – 8HZ). Associated with tranquil states of awareness in which vivid internal imagery canoften occur

alpha (8- 12 HZ). Relaxed nervous system, ideal for stress management, accelerated learning and mentalimagery

beta (12-30 HZ). Associated with waking/alert states of awareness

Тези неща са правени през 6те и 70те години когато не е имало развити компютри и смартфони .Представете си сега какво се прави?

Вижте също и ХААРП-Нискочестотните оръжия 

Най-опасните книги в света

През дългите векове, тайното знание е съществувало в устните предания, съобщавани от Учителите на свойте ученици. Адептите, които са получавали посвещение в специални училища за мистерии, се заклевали да не предават никому това, което са имали възможностда научат, и трябва да се отбележи, че тази клетва почти никога не е била нарушавана. Древните са разбирали твърде добре отговорността за притежаването на знания, за тайните на Вселената, за магическите науки, както и някои сведения за природните и точните науки.

Създаването на записи, хроники, и издълбани в камък свещени текстове са в резултат на изключителна необходимост: безкрайните войни, болести и природни бедствия са застрашавали от пълно унищожаване на всички физически приносители на знания. Но дори и тогава, достъпа до информацията, записана върху пергамент или върху камък, има само ограничен брой от представители на жреческото съсловие, нерядко комбинирано, за да изпълняват религиозни церемонии и ритуални дейности. Впрочем, тази секретност има доста логична причина.

 

Съществуват произведения в които е скрита изключително голяма сила , за нещастие негативна .Която може да донесе на притежателя си нещастия,болести и дори смърт.

Поради информационната глобализация и интернет тези книги станаха достъпни за обществото без да се има в предвид в кого ще попаднат и дали е достатъчно подготвен този човек за информацията и познанието в тях.Те изкушават много съблазнително като предлагат :Сила ,Власт и Богатство ,Любов ,Знание…. и голяма част от читателите и се възползват от тях.

 

Най-известните и използвани за България са:

 

-Малкия ключ на Соломон .

Малкия Ключ се преписва на цар Соломон ,което още е спорно.В нея са описани символите и сигилите за призоваванена 72мата принца на ада и как да се призоват и да се защитиш – което е мн трудно и мен ме съмнява че човек може да се защити . Да не забравяме че си имаме работа със сили които не са от човешки порядък и са на хиляди години .Лично съм срещал случаи на хора които са използвали печатите от тази книга.Единият в беше студент по изобразително изкуство и почти не се побърка момчето , после лежа по болници с операции и т.н.

Другият случай беше с един юристконсулт който направо се побърка.Познавам и хора /магове/ които си ползват тази система и са добре но те просто минават на страната на мрака за което рано или късно ще и се държи сметка.

 

-Некрономикон.

Некрономикон” – смъртоносната творба на безумния арабин Абдул Алхазред, съхранила в себе си знанията от забранените епохи. Страниците й са кървав храм на Великия Ктхулу, Нйарлатхотеп, Азатот, Йог Сотхот и Козирога с хилядното потомство. Книга, която неизменно завлича неразумните си читатели в дебрите на мрака и им отрежда зловеща и болезнена съдба. Символ на онези космически сили, които са отвъд нашите възприятия и до които не бива никога, при никакви обстоятелства, да се докосваме.Твърди се че автора Абдул Алхазред е полудял,избягал е в пустинята където се е саубил.Пресъздадена е от Х. Ф. Лъвкрафт.

 

-Илюстрована Гоетия.

През 1904 год А. Кроули преиздава Демонологията на Цар Соломон.Поради убеждението че трябва да се спазват сложни процедури и заклинания посочени в оригиналния текст които отежняват системата Кроули преработва и опростява нещата като включва заклинания на Джон Дий виж… магьосник и астролог на Кралица Елизабет  .Базирана е Малкия Ключ на Соломон но с някой корекции ,допълнения и опростения. Достъпна е на българския  книжен пазар.

 

-Свещенната магия на Абремалин мага

Базирана на Кабала и древните знания на Египтяните тази книга ни учи как да ползваме амулети които са свързани с тъмните и светлите сили и как да правим ритуали без да пострадаме сериозно от това / което е малко сложно/ . В основата си е ориентирана към Бога и Свещенните Ангели и как да те защитят така че да можеш да работиш и с демони , но това е изключително сериозна и опасна наука в която малцина ще успеят да се справят.

 

В тези книги са описани ритуали и начини как да се призоват демони като се обяснява че призоваващия може да подчини демоните на волята си чрез описани защитни мерки и да ги принуди да му свършат услуга,но истината е съвсем друга.Дори опитните магове не могат да подчинят демон и в историята е имало единици хора които са могли да го правят.В крайна сметка по този начин ти ставаш роб на демона и започват нещастията в живота ти.Лошото че тези книги попадат в ръцете на деца и любопитни и неопитни хора които подценяват ситуацията докато не стане прекалено късно.При ритуалите трябва да се спазват стриктно някой процедури и инструменти за защита за които човек трябва да има богат Окултен опит и практика .Съвсем не препоръчвам на хора без опит да ползват тези системи или части от тях като амулети,печати ,ритуали и др.

 

За да видите и старите коментари по-доло натиснете бутона Sort by в дясно и го настройте на Oldest .

Нискочестотните оръжия-ХААРП

Знае се че мозъкът на човек работи с електрически импулси които се предават между невроните и така си споделят информация .В зависимост от  честотата в херцове   тези състояния са разделени на групи на мозъчни вълни и който е наясно с хипнозата и медитацията е запознат с тях.

 

Тета честотите (4-8 Hz). Те се свързват с дълбока релаксация и състояние на лек полусън. „Тета“ вълните са идентифицирани при хипноза, дълбока медитация и извънтелесни преживявания.

Най-нискочестотните мозъчни вълни се проявяват по време на дълбок сън. „Делта“ честотите се намират в диапазона от 0.5 до 4 Hz. Смята се, че експертите в медитацията са способни изкуствено да предизвикват тези вибрации в мозъка.
Следващите наред са „алфа“ честотите (8-12 Hz). Намирате се в релаксирано състояние, без да се притеснявате за някой конкретен проблем. Тези честоти се наблюдават най-често при гледане на телевизия, слушане на музика и четене на книги. Не сте прекалено отпуснат до състояние на полусън, но все пак отсъства стресът от ежедневието и рутината.
Съществува още един вид честота, която се намира в диапазона 30 Hz и нагоре.Това са гама вълните и човек изпитва в това състояние свръхвъзбуда,изнервеност ,агресивност и истеричност.

Методите за влияние върху тези честоти и състояния на мозъка са много:като започнем през медитацията,йогата ,хипнозата ,околната среда примерно природата и планината и стигнем до модерните генератори на подобни излъчвания като телефоните,антените на мобилните оператори и стигнем до модерни оръжия .Щом тези оръжия бъдат насочени към човек или група хора , те влият на мозъка с определена честота като човека се синхронизира с тази честота и изпада в определени състояния.

В черната магия се използва подобна технология , но за разлика от новите оръжия при магията се взима вълна и честота на енергията от природата: пръст от гроб,вода от мъртвец,живак,труп на животно ,развалено яйце и мн. други.

Всеки един от  тези елементи съдържа вредна за човек енергия и информация и чрез ритуал тя може да бъде насочена към жертвата като по този начин влияе на психиката и здравето на човека , и това всъщност е Черната Магия.

Енергията по своята същност има свойството да пренася и информация и опитните Окултисти и Адепти знаят това и знаят как да я закодират в даден амулет или муска и да повлиаят на определен човек за да постигнат целите си , а вече и съвременните учени знаят как да закодират послание и дори глас в електромагнитна вълна..

Всъщност в тези технологии няма нищо ново , това се е използвало за влияния още преди хилядолетия .

Съоражението ХААРП е такава технология за излъчване на нискочестотни вълни с изключителна мощност която може да поразява цели почти на всяка точка на земята като обхваща огромни територии и дори цели държави .Чрез тази технология може да се контролира функционирането на мозъка,да се създават емоции в групи от хора ,да се влиае на клетките и здравето на хора и дори и мн.,мн повече.

Само да споня тук че ХААРП се намира в Аляска , а по статистика Аляска е територията на най-много самоубийства на глава на населението /може да проверите в интернет/ но американците няма да сложат някой експеримент във Вашингтон.

Видео по темата с проф. Лъчезар Филипов завеждащ катедрата по Космология към БАН вижте тук…


Илюминати-Доктрината

Продължители на Вайсхаупт и Илюминати са Карл Маркс, Фридрих Енгелс и Ласал. Техните най-големи врагове са всички мирни управления, монархията, частната собственост, патриотизма,семейството и религията. И днес подривната дейност на Илюминати се извършва от различни организации. Под лозунга за „световен ред“ тези конспиратори целят да унищожат голяма част от населението на Земята. Това именно е главната задача на тяхното поделение „Римски клуб“. Техен именно е големият натиск за замразяване и унищожаване на ядреното оръжие, като се стремят постепенно да го измъкнат от други ръце и да премине в техните. Целта е ООН да вземе контрола му, а тази организация понастоящем е главната им квартира.

Роден е на 6 февруари 1748 г. в Германия. Още твърде млад Вайсхаупт става професор по каноническо право в Ингълщадския университет. Преди това е бил свещеник в редовете на йезуитите — т.нар. „Гестапо на римокатолическата църква“. След което прекарва 5 години в Египет изучавайки Херметизъм и окултни науки.  На 1 май 1776 год. той основава едно своего рода тайно републиканско движение наречено „Илюминати“, много старо мистическо име, давано на училища и групи, които изучават вавилонски мистицизъм.
Тази организация е основана върху йезуитските правила и принципи с много строга вътрешна дисциплина и взаимно наблюдение. След 1778 г. нейни членове успяват да подчинят и контролират масонските ложи.
Основната и крайна цел на илюминизма е световна революция, която се стремят да направят посредством повечето от ръководителите на държавите, техни пионки, сляпо изпълняващи заповедите им.
Окултните и демонични принципи, залегнали в тяхното учение, променят ума и намеренията на тези, които са влезли в редовете им. Началото на това демонично учение произхожда от агностицизма , спиритизма и изкривен херметизъм  , а какво е „Спиритизъм“ – на български „Контактьорство“ , контакт с дух , метод от магията за получаване на информация и др след което някой от маговете се обвързват с пактове с определения дух – в повечето случаи Демон и започват да му служат..
Илюминизмът се разпространява  в голяма част от света, а в САЩ — значително по-бързо, за да заеме днес може би приоритетно място.
Това учение използва  спиритизъм и  магия за да се добере до тайни природни закони. Неговите привърженици твърдят, че са в състояние по магичен път да достигнат до всички тайни на природата, както и до произхождащите от тях енергия и власт.
Със своята интелигентност и упоритост Вайсхаупт успява да обобщи,промени и използва древни учения и да създаде една  доктрина за световно завоевание.
След като масонските ложи са превзети напълно от Илюминати, те стават господстваща сила и започват изпълнението на пъклените Вайсхаупови планове за унищожение на християнството и подчинението на държавните управления. Всеки, който не е бил с тях, е бил против тях. Служили са си с химикали и отрови, неизвестни дотогава на никого. С тях са ликвидирали неудобните им личности. Това става известно на баварското правителство, което при една внезапна проверка на баварската масонска ложа през август 1785 г. конфискува всички тези химикали, собственост на организацията.
Според известната историчка Неста Вебстер всички формули използвани от Вайсхаупт произхождат от персийски,шумерски и египетски традиции.
Според професор Робизон програмата на Вайсхапт е следната:
1. Унищожаване на всички мирни управления-революции и войни.
2. Премахване на наследствеността-хомосексуализъм.
3. Премахване на частната собственост-комунизъм.
4. Премахване на патриотизма-глобален свят.
5. Унищожаване на семейството-?.
6. Премахване на религията-окултизъм,ню-ейдж…………
7. Създаване на едно световно Управление под тяхна власт.

Целта на тези фанатици е унищожение на половината от населението и това което остане да е под техен контрол,с две думи тотален контрол на Земята. Но това не е доктрина само на Илюминатите и те са само инструмент за постигането.

-Проект ХААРП и Кемптрейлс.

За кеймптейлс не мога да пиша понеже не съм запознат още , но гледах доста предавания с Еленко Ангелов по темата и по-доло съм качил клипчета.

За ХААРП мога да кажа само че базата му е в Аляска и че по официална статистика в Аляска има най-висок процент самоубийства на младежи  в другите щати .Забележете младежи  явно има някакъв  подбор от това което ги кара да се самоубиват вижте документа… Също гледайте гледайте филма Четвъртия Вид с Мила Йовович – по действителен случай е и ще ви стане ясно.

-Бедност и финансова криза.a

Според някой таблоиди 90% от богатството е в между 5 и 10% от населението.Задавам си въпроса как така става че почти цяла Европа обеднява и не може да си закърпи бюджета а 3-4 страни  раздават кинти на целия свят и не и свършват парите?Зарибяват ги с кинти и дългове и после им дърпат конците.Скоро чух че Гърците щели да си продават острови да си покриват дълговете.

Ами тук…. до преди няколко години плащахме по 100-200лв за 50мин телефонни разговори а сега за 15 лв не можем да се наговорим – по 1000мин .Плащаме по 350-400лв за ток а в някой региони на Бг заплатите са по 400-500лв.Говоря с приятели от Германия и там всеки месец внасят по 50 Евро за ток независимо от сезона и накрая на годината ги преравняват и казват че и хартисват ,а и там не взимат по 200-300Е заплата.

А на мен лично какво ми се случи-баща ми е пенсионер по болест с 2 инсулта и 90% инвалидност , трудно се движи .И всяка година трябва да минава на ТЕЛК понеже пенсията му е по болест а не за години.Когато минеш на ТЕЛК и докато излезне решението на ТЕЛК-а стоиш без пенсия.Миналата година на баща ми му бяха спрели пенсията за 6 месеца , при положение че трябва да пие жизненоважни лекарства,да се храни и да си плаща ток и ……  ,да се придвижва за да ходи на лекар за прегледи и лекарства и….Ами на колко пенсионери и се е случило това , ами ако тези хора нямат деца и близки да им помогнат – какво става за тези 6 мес? Пуснаха в новините 2-3 мин репортажче че и бавят пенсиите и това беше.

Да не говорим за храната – големите вериги изместиха всякакви малки магазинчета където можеше да се продава домашна ,българска и истинска храна.Не знам какво ядем ГМО ли или имитация на храна ,но като си купя един домат ,той е домат само на външен вид , има вкус на пластмаса .Ми то не е само заленчуците , ами и плодове месото,пилета ,колбаси,сирене ……….

Парите се обират от народа и отиват при някой .

-Хранителни стоки и земеделие ,Финанси и банки

-Зависимости:алкохол,цигари,наркотици , пак щели да качват цените на цигарите че били най-евтини в Европа , е ок ама ние не взимаме пари като в Европа.И от къде идват тези цигари от Европа и къде отиват парите на хората – пак в Европа ,а  къде е Булгартабак,защо го затвориха – сигорно щото е губеща компания?

-Фармацевтика и Здравеопазване – 50% от пенсиите на пенсионерите отиват там а другите за ток и парно.

-Енергостабдяване-все „български“ компании прибират парите?

-Комуникации ?

Всички основни и жизнено важни отрасли от които се изкарват пари се Монополизират и ние ходим като гламави по 10часа на работа за 2 бири ,1 кутия цигари ,2 кебапчета и да си платим тока.

-Медии и Бум на езотериката и окултизма с цел унищожение на религията.

Помислете за отношението на младежта към религията , как я възприемат те? Ами то ако си младеж и ако кажеш че си вярващ ще бъдеш изхвърлен от групата и ще те изкарат на най-големия балък и баламурник . А кой иска да е балъка.Ценностната система сред младите се върти около тарикатлъка , кинтите ,мускулите и мадамите а на последък и около педерастията, което се оформя като начин на мислене от медии,филми,музика ,МТВ ,Холивуд , Планета Пайнер и др. още през ранните години.Ако не знаете и комунизма е внедрен от Илюминатите , и какво се случва с религията по време на Комунизма-всеки знае, а за по-младите който не знаят ще и кажа.По времето на комунизма пред църквите стояха постоянно агенти на ДС и следят кой ходи на църква -което се вписва в досието му.Когато на някой се натрупат много черни точки той се привиква в полицейското управление , там се сплашва или побийва малко , а по непослушнирте ги изпращаха в трудови лагери в Белене и Ловеч , като голяма част не се и завръщаха.Баща ми ми е разказвал за негови приятели който са били убити по лагерите защото са ходили с дълги коси,слушали са Бийтълс и са били бунтари.Сабирали са се вечер на групи и са се криели да хванат радио Свобона Европа да чуят някой западно парче.

Холивуд и Медии – всеки е чувал за бума на комунизма в средата на миналия век и в Холивуд – промиване на мозъци и вкарване в коловоз на масите чрез създаване на модел на подръжание чрез най-модерното забавление тогава -Киното.

МТВ – ами той Мерилин Мейсън има по-добра реклама и ПР от Исус , ами Мадона – мн възпитателни клипчета има , и утре едно дете като чуе името „Мадона“ ще го асоциира с оргии,секс и лесбийство.

Медии и филмови компании масово произвеждат филми на окултна тематика ,тийн сериалчета като Свръхестествено ,Дневниците на Вампира ,Каси и …, филми за демони,вампири ,магия ….а колко се произведоха за религия и Християнство /не че съм някой сектант или фанатик , и аз съм си Маг , интересувам се от окултното и слушам рок и метъл , но го забелязвам това явление като факт/.По този начин се влияе на младежта и насочва към окултните науки , а те са доста сложни и опасни.Само от едно призоваване на демон от интерес ,дори и да не вярва и да го прави на майтап ако е правилно направено което е описано в  книги които са достъпни в интернет и човек може да бъден обсебен и да мине под контрола на демон, след което започва да им служи , започват да чуват гласове,да общуват с „починалия си дядо“ или с „ангела си хранител“ и….. .Познавам не един маг от нашите среди /по форумите си пишем и споделяме/  които общува и служи на тъмните сили  .А в интернет има вече всичко което ти трябва като информация, стига само да се подхрани интерес в някой хлапак чрез /вкарване в коловоз/ чрез медии  и е готов.Да не забравяме че медиите са Петата Власт.А всички сме били деца и спомняте ли си как  сме подръжавали на нинджи,батман,екшън герои ,принцеси и …… и сами се сещате какво става по-нататък.Децата не знаят нищо и не са и чували за чудото на Благодатният огън в Йерусалим а са подтиквани от Филми, Поп ,Готик и Рап културата към занимания с магии и окултизъм и си мислят че е мистика и чудо.

-Етнически и религиозни конфликти.

Според някой теории и ООН е под контрола на Илюминатите , предизвикват междурасови и религиозни конфликти в определени зони на земята чрез провокации на страните чрез атентати и убийства от внедрени агенти , като същевременно техни поставени хора се изявяват по медиите и агитират за борба,справедливост,бунт и създават обществено недоволство и конфликти -то това е само една от схемите за маниполация.Създават конфликт, взимат страна и свалят дотогавашния режим и поставят техни хора на власт ужким демократи,изпращат хуманитарни помощи ,оръжия ,подкрепа и народа гласува , ужким демокрация но промиват мозаците на избирателите чрез медии. . ;Знаете ли че в Близкия Изток от няколко хил години не е имало мир.Винаги се водят войни и някаде и има конфликти , като се почне още от времето на ;Шумер и Вавилон,Асирия през Кръстоносните Походи до днес ,Ливан,Бейрут,Иран ,Ирак ,Сирия…..

-Манипулация и контрол над съзнанието.

Методите за манипулация на съзнанието са много .Още от времето на Сталин КГБ и др правят експерименти с телепатия ,ясновидство и влиание от разстояние , най-известният пример е с Волф Месинг /има филм за него/ .През Студената Война ЦРУ извършват редица експерименти по програми за контрол на съзнанието – има цяла книга за това.А аз със сигурност мога да заявя като окултист че има методи и начини да се убие човек от разстояние чрез астрална проекция и др влияния , да се обсеби и контролира чрез Вуду примерно и какво ли още не ,а и ония не са магове самодейци и разполагат със средства и си купуват всичко което поискат.

-Унищожение на наследственоста и семейството.

Тук малко ми е сложно да предположа как ще го постигнат но имам някой наблюдения :Бум на гейщина , създаване на ценности и възпитание на младите чрез Поп Култура . Планета Пайнер примерно , ами те така като ги гледам там 70% са пронститутки и хомосексуалисти , и децата ви и се кефят и си мечтаят да са като тях.

-Отваряне на портали между измеренията.

Всеки е чувал за теорията за отварянето на портали ,навлизането на рептили , извънземни и други които се вселяват в хора на ръководни постове и се опитват да вземат контрол над земята.Според мен си е така ,но това не са някой нови пришълци а древни духове който са от мн. отдавна на земята.Тъй като Илюминатите още при създаването си  са се базирали на гностицизъм и спиритизъм ,тази информация и власт която притежават може би да е продиктувана и подпомогната от тези духове ,като са искали нещо в замяна.Теориите са много и названията са много ,всеки сам си предценява как ще ги нарича ,но те са тук и не от скоро.Още цар Соломон ги е описал в Малкия Ключ 72мата принца и техните легиони. Бума на окултизма не само се отразява на религията и морала на подрастващите ами и на енергията и духовното присъствие на Земята , дали ще живеем между ангели или демони зависи от всеки един от нас. В много от достъпните в интернет книги има заклинания и формули за отваряне на портали към тъмни измерения и навлизането на демони на Земята  виж за апокалипсис …..

Като заключение мога да кажа че това са хора-магове със способности които контактуват и служат на демони и в замяна получават облаги .Колкото и странно да ви се струва такива тъмни ложи има по целия свят и илюминатите са само част от целия план за контрол над света.Аз лично участвах в такава тъмна ложа в БГ и получавахме заповеди директно от духове – демони /колкото и странно да се струва на някой/ като правихме черни магии на неудобни на системата хора.Организацията е мн. сериозна и имат хора на всякъде-главно в медиите ,за контрол на общественото мнение и политиката.Някой от членовете на организацията бяха известни личности които гледате по телевизии – но имена няма да казвам .Разполагат с просветени орди от войни-контактьори по земята , и при нужда те се активират и си свъшват мисията .Вече се отказах от тази дейност и минах на другата страна, и затова знам някой неща от „вътрешните отдели“ и за това споделям тази информация да знаете за какво обеднявате,разболявате ,нещастни сте и превъртате  – и не да обвинявате бога за нещастията си. .

В другата статия ще засегнем номера с бума на имоти понеже работя като брокер на имоти и имам наблюдения върху схемата – ипотечните крредити –> задлъжнялост –> финансова криза –> невъзмождност за покриване на задължения –> изгубване на жилище –> депресия –> самоубийства и обществено недоволство.Общо взето нещата се получиха чрез медиите и рекламата „Осъществи мечтата си , подсигори старините си , вземи своя дом за децата си -толкова е лесно “ сигорно си спомняте че половината от ефирното време на рекламите преди време беше за ипотечни кредити а кой да знае че идва криза , не знам дали и това не е режисирано предварително но резултатите са на лице.. Заробване , и работи сега като глъм за без пари цял живот , че не можеш да си купиш къща на село за 5000лв , да си имаш градинка с домати , кокошки , да си ходиш по излети сред природата и да си бачкаш по интернет.Но не-системата казва че трябва да имаш апартамен в Драгалевци и последен модел автомобил и по цял ден да дишаш смок и това е правилния начин , иначе си селянин.

Илюминати-Римски клуб

Комитет 300”, Световно правителство, Римски клуб, Съвет на сенките, Световен изпълком… Различни названия, но една същност – световна задкулисна група от неизвестни, но всесилни личности, опитващи се да контролират всички политически и икономически процеси на планетата, които установяват техния Нов Световен Ред. Те, с помощта на тоталната война, превръщат в прах цели страни и народи и решават кои нации да живеят, а кои да умират от геноцид. Някой не вярват в тях, някои ги считат за измислица на „побъркани патриоти”.

Кой влиза в състава на правителството в сянка на планетата Земя? Представители на избрани семейства, в чиито ръце е съсредоточено най-силното оръжие на всички времена и народи – парите. Не пари, а много пари. С тяхна помощ се купуват президенти и правителства, устройват се „цветни” революции и преврати, организират се войни и катаклизми. За всяка страна си има свой наблюдаващ /наблюдател/ , стоящ зад кулисите. Той следи за поверения му участък от работата. Какво искат те? А какво е искал Хитлер . Целите им са много прости: да съкратят населението на Земята до един милиард напълно послушни и лишени от воля роби, които да осигуряват комфорта на „избраните” пастири и на тези, които изпълняват „черната работа”, т.е. надзирателите. Хитлеристките „лагери на смъртта” ще ни се видят като санаториуми в сравнение с това, което ни готви Световното правителство. Даже най-безумните от известните ни диктатори-садисти не биха могли да измислят това, което са ни приготвили тези новопоявили се „цезари”. За националната принадлежност на „господарите на глобалният свят” аз ще замълча. Тя и така е ясна – прочетете Библията и ще разберете кой винаги е бълнувал за световна власт над обикновените хора.

За да се установи Новият световен ред трябва цялото човечество да бъде превърнато в тъпо, немислещо, равнодушно към всичко стадо, на което ще му е все едно какво става с него – изражда ли се, умира ли, или го убиват . За бъдещите Господари на Глобалния свят е много важно да подчинят младежта. Именно младежта. На старото и средното поколения е по-трудно да бъдат внушавани правилата на Четвъртия световен райх. Освен това старото поколение, съгласно законите на природата, вече е изхабило голяма част от енергията и жизнените си сили. Предстои му скорошно умиране, а на „Комитет 300” са нужни милиони млади роби, които да работят за благото и комфорта на бъдещата световна „аристокрация”. Главна мишена на задкулисните играчи са тези, които в момента са на 15-25 години. На тях трябва да им се набият в главите доктрините на Новия ред, а всичко, което прави човека човек, да бъде тотално изметено от душите на младежта като опасен за бъдещето на света боклук. Процесът на превръщане на младежта в сиво стадо от покорни зомбита тече от години. Най-здравата част от младежта, която е способна да мисли критично и самостоятелно, която помни своите национални корени и почита историята си и културата си, трябва да бъде унищожена. Останалата част, с помощта на прости, но ефективни методи, се превръща в биомаса, съкращава се до необходимия брой роби и цял живот (ако това може да се нарече живот) ще работи в рудниците и плантациите за благото на Новия фюрер и неговата свита, под охраната на същата тази младеж – няма по-добър надзирател от бившия роб.

Русия изпитва най-силния удар на „Комитета”. Като страна с велика култура и духовност, уникална история и непримирим народ, Русия е подложена на най-изтънчените и страшни методи на война. А руската младеж – на първо място. Европа винаги е капитулирала пред противника за няколко седмици. Затова Световното правителство няма проблеми с Европа. Но Русия! Тук на „Комитета” му се налага да полага големи усилия и да не спазва даже елементарна хуманност.

Всичко национално, благодарение на усилията на задкулисните манипулатори, се оценява като изостанало, слабоумно и „фашистко”. Да казваш открито, че обичаш и уважаваш своята история и култура, своите национални корени и традиции, че почиташ и цениш националното си достойнство, се смята за „фашизъм” и „ксенофобия”. Да се чете наша литература /както и въобще да се чете/, да се гледа наше кино, както и да се живее като българин, се смята за нестойностно и за „натурален нацизъм”. Патриотизмът, национализмът, т.е. любовта към страната и народа си не само предизвикват насмешка сред тийнейджърите, но й ги карат да изпадат в ужас, тъй като им е внушавано, че това е „фашизъм” и „нацизъм”. Младите,  считат, че да се занимаваш с политика е „изостаналост”. Това им е внушено от Световното правителство, чрез неговите агенти в Парламента, правителството и другите държавни институции. Днес в страната за еталон на подражание се счита дъното на обществото: гейове , поп фолк пронститутки , наркодилари и подобни.

Наркотиците, алкохолът и цигарите планомерно и безпощадно рушат здравето на нашата младеж. 12-14 годишни хлапета с цигара в зъбите, бира в ръката и с наркотик в кръвта, вече не учудват никого. За какво „здраве на нацията” ни говори властта, ако в страната има стотици хиляди млади алкохолици и наркомани? За каква „здрава младеж” бълнуват навсякъде? Всяка година става все по-лошо. Никотинът, алкохолизмът и наркотиците успешно доубиват младото ни поколение чрез внушения от медии,филми ,мода,музика,поп-култура…, а телевизията показва пошли реклами нон стоп. В нощните клубове, които са хиляди в страната, свободно се продават алкохол и наркотици. В тези клубове младежта идва с цел да се превърне в човекоподобна твар, извиваща се в алкохолен и наркотичен транс под дивата какафония и вой на маймуни  наречени „ди-джей”. Здравето на младежите отива в небитието, за това пък растат доходите на цигарените и алкохолните „барони” и на „наркобароните”. За какво им е на властта и на задкулисните манипулатори здрава младеж? На тях им трябва болно стадо от дегенерати.

Духовност? Морал? Нравствени принципи и устои? Това е ненужно и вредно за стадото мутанти. Еднополовата любов, култът към насилието и продажността, разврата, деградацията на личността – ето какво щедро изсипва върху младежта ни „Комитетът”. Пример за подражание на младежта са бандитът,гея, проститутката и корумпираният чиновник. Вместо любов, възвишени чувства, мъжество и женственост, семейни и човешки отношения – хомосексуализъм, лесбийство, свободна любов, т.е. чукане на всичко, което се движи, работа и живот на принципа на „презерватива и клозетната чиния”, и като следствие от всичко това – демографска криза, духовна деградация, нравствена и физическа импотентност. Даже плъховете се стремят да се размножават и проявяват някакво подобие на чувства към малките си.

Ето как нашата младеж се превръща в стадо, което ще бъде ръководено от „бащите” на бъдещия Световен ред водени към дъното от медиите чрез скрити внушения за разрушаване на морала и устоите и зарибявани към  дрога ,алкохол , хомосексуализъм и престъпност  внушавани и диктувани от господарите на Медиите , Холивууд , МТВ …под маската на „свобода“ и „модерност“ Ето така децата ви се възпитават докато вие ходите на работа като роби и се побърквате от проблеми без да имате време да обърнете внимание на семействата си за да плащате и ипотеките на банките щото и вие сте били зарибени чрез рекламите по медиите  , да и копувате петрола и енергията понеже се подтискат разработките за свободна и евтина енергия вече от век  и да ви прибират парите като зарибяват децата ви с дроги и пороци и т.н. / вижте клипчето от доло /. Да ви ръсят с пестициди  като ГМО за да се разболявате за да си продават лекарствата.. Това е нужно на властващия режим. А на нас?Вече всеки знае кой държи монопола на петрол,цигари,наркотици , зависимости ,оръжия ,енергия , фармацефтика и т.н и кои са техните инструменти ; Политици , Медии , Филми , Мода , Музика , Финанси , Технологии… Откровение да е!!!

Но всъщност това е само върхът на айсберга-видимата част , зад това какво се крие не ми се мисли просто.