Новата Ера

Новата Ера или Ню Ейдж е разпространяващо се движение и един вид религия на Запад свързано с идеята за Новата Епоха , Новата Раса и Новите Хора и Апокалипсиса , като се вярва че тази тенденция има връзка с пророчествата на Маите и други Апокалиптични идеи ,но според някой видни окултисти това ще бъде преход а не Апокалиптичен край на света.

 

Полезни Връзки

Защитни Амулети

Торсионните полета

Децата Индиго-Проблеми

Как да пречистваме биополето си

Прогонване на зли духове и демони

 

Какво представлява Новата Ера

 

Проявлението на течението Нова Ера се изразява в България и с появата на явлението Деца Индиго , смята се че та са хора от Новата Раса и са малко по-различни от останалите хора.Те са свръх чувствителни ,с отворени сетива които и дават възможност да виждат и контактуват със същества от други измерения което се струва съмнително за „нормалния човек“ и често пъти са заклеймявани от обществото за психично болни понеже са различни.Научните обяснения за Новата Ера или Новия Еон се базират на Астрологията и движението на планетите като се смята че между тях съществува взаимна енергийно-гравитационна-информационна връзка и при определено разположение и взаимодействие между тях се променя и гравитационното – енергийното и информационното влияние върху земята от планетите от нашата слънчева система ,може да видите „Теория за тосионните полета“ виж тук… . Но как влияе и се отразява това нещо върху земята ще се запитат някой? Ами да помислим малко : всеки знае че възрастен човек е съставен от 50-70% вода , ами да помислим кое предизвиква приливите,отливите и мести моретата и океаните , а ние щом сме такава част вода – дали ни влияе и на нас? По-притеснителното е че в следствие на тези промени някой функции на тялото се променят и някой жлези произвеждат повече хормони от нормалното ,което ни се отразява и върху възприятията , поведението и биохимичните процеси в организма и т.н. .Много видни окултисти говоря и са говорили за новите хора ,за шестата раса, новата раса……. и че това е естествен ход на еволюцията на Земята и т.н. може и сами да си направите проучване по темата. Другият основен проблем според мен е че този преход от Еон в Еон и навлизането в Ерата на Водолея /пак си проверете сами ,има достатъчно информация/ е свързана с редица катаклизми ,като някой от тях са отваряне на енергийни портали и навлизане на недобронамерени същности наричани рептили,демони,джинове ……. Тези същества са с висок коефициент на интелигентност / поне по-главните от тях/ и се прилепват по хора ,като и влиаят на сетивата ,начина на мислене и въобще върху психиката и съзнанието и причиняват „енергийни щети“ понеже са вампири виж тук…..

Но основната тема на публикацията си е Новите Хора .Та тези хора било дали са с повишен Допамин от завишена функция на епифизата в следствие на „повишените вибрации“ или от друго ,започват виждат и чуват някой неща които другите не виждат , като това състояние често се бърка с Биполярно Разстройство и Параноидна Шизофрения .Този проблем къде по силно проявен къде по-слабо се превърна в тенденция и обект на изучаване от психолози,психиатри и др учени , даже Холандски институт направиха официално проучване и по статистика всяко десето дете чува гласове , и защо вашето дете да не е едно от тези десет вижте тук… .

Имал съм доста случай когато са ми се обаждали притеснени майки за консултация , със съмнения че е направена магия на детето им понеже се държи агресивно или неадекватно .Някой от тях бяха направили грешката да заведат детето на психиатър и да го подложат на медикаментозна терапия ,с което според мен само ще усложнят нещата .Бих посъветвал в подобни случаи да се потърси някой по-широко скроен психолог или организации които се занимават с такива деца , а организации има с квалифицирани психолози,педагози и др. които са наясно с положението – стига човек да потърси. Така че бих ви посъветвал ако се сблъскате с подобен проблем ,не бързайте да заклеймявате детето си като психично болно , а потърсете малко повече информация за „Индиго“  примерно – има достатъчно информация и форуми.Широко разпространено стана и явлението „Сенчестите хора“ виж повече….  което се дължи на по-горе изброените фактори.

Някой теории твърдят ,както се намеква и за „Края на Дните“ в Евангелие на Йоан ,че времето на Християнската Религия изтича и ще се получи умешване на религиите като превес ще вземе Древноегипетската Митология и Пантеон и Херметизмът според мои лични предположения.

Торсионно поле

Терминът торсионно поле е въведен за пръв път от Ели Кардан през 1922 г. Това са геометрични полета на усукване осъществяващи далекодействуващи взаимодействия, действуващи мигновено и разпространявайки информацията в тях чрез средата на физическия вакуум. Торсионните полета представляват съвкупност от микровихри на пространството, а енергия- тя е вторично следствие от измененията на Торсионните полета.За Торсионните полета няма ограничения във времето.В теорията на тези полета усукването на метричните характеристики се описва със средствата на диференциалната геометрия на афинните пространства и скаларно тензорната теория на полето.Но подхода към изучаването им е неправилен защото се върви от частното към общото, а не обратно.Тоест теорията отразява само проявленията на регистрираните по някакъв начин полета,а не всички възможни.На практика съществуването и разпространението на торсионните полета се изразява в проявата на далекодействуващите сили. Например квантовата свързаност или нелокалност доказва съществуването на далекодействуващите сили. Ето пример – ако два електрона се намират в даден момент в непосредствена близост, така че да могат да си влияят един на друг със силата, произтичаща от техния спин, то тази връзка остава завинаги в Историята на Вселената, независимо от това къде те ще се намират след това събитие. Ако например в някакъв следващ момент, един от електроните обърне на 180 градуса своята ос на въртене на спина, то това моментално ще се отрази на другия електрон, където и да се намира той, при което неговата ос ще се завърти също на 180 градуса без някаква видима причина за това.Това е валидно и за частиците на въртящите се макротела и системи.Тези далекодействуващи сили пренасят информация свързана с геометричните свойства на пространството. Това са полета пораждани от плътността на ъгловия момент на въртене на телата или частиците.Физическия вакуум обуславя всички събития в реалността посредством динамично изменящата се кривина и завъртане на пространство-времето. Във връзка с това е и теоремата на Бел – между 2 частици влезли някога в контакт съществува някакъв вид нелокална връзка. Всички взаимозависимости се характеризират с наличието на връзки.В природата действа нещо като телепатия (Айнщайнова нелокалност). Не съществуват изолирани системи и всяка частица на Вселената се намира в мигновена връзка с всички останали.
Електроните на произволно вещество, въртящи се около ядрото и едновременно около оста си, могат да преминават от орбита на орбита, излъчвайки при прехода електромагнитни вълни. Едновременно с това при прехода се излъчват и торсионни вълни, които са породени от собственото въртене на електрона.Те представляват „памет“ за миналото въртене на частицата – нещо като инерция. Импулсът на собственото въртене – спинът може да се „откъсне“ от частицата. Например при реакцията на разпад на неутрона не се изпълнява законът за запазване – сумата от спиновете на частиците преди реакцията не е равна на сумата от спиновете след реакцията. Разликата – това са частиците неутрино. Този свободен спин, това откъснато от веществото въртене е информацията, която определя множество процеси във Вселената. Отнасяйки информацията, вълните на свободните спинове отлитат в пространството. Това излъчване се нарича вторично торсионно поле. Квантите на торсионното поле – са тордиони. Например едни от тях са нискоенергийните(реликтови) неутрино. Всичко което се върти създава торсионно поле, а също и пространството, което е усукано, а макротелата също създават торсионно поле дори и да не се въртят, тъй като се състоят от частици които се въртят и имат сумарен магнитен момент. Ние сме приемопредаватели на торсионните взаимодействия във Вселената.Торсионни полета могат да се пораждат не само от наличието на спинове, но при определени условия те могат да се самогенерират. Торсионните вълни са неизбежен компонент на електромагнитното поле. Те могат да се породят не само от някакъв източник, но и когато се изкривява структурата на физическия вакуум.Торсионните полета могат да възникват за сметка на особената геометрия на пространството. Всяко съоръжение на Земята, всяка линия начертана на хартия, написана дума или буква нарушават еднородността на пространството на физическия вакуум(ФВ) и той реагира на това със създаване на торсионни полета(ефект на формата). Веществото винаги има торсионно поле. Съществуват статични и вълнови торсионни полета. Спрямо торсионните вълни ФВ се държи като холографска среда. В резултат от въздействието на торсионно поле върху друг обект последният ще измени само спиновото си състояние. Вследствие на информационни изменения протичат физическите процеси. В резултат на информационно въздействие се изменя спиновото структурно състояние на обекта, което не изисква енергия, но в резултат на което може да се отдели или погълне енергия поради преустройване на структурата(по устойчивата изисква повече енергия, а по-неустойчивата по-малко). Информационното въздействие само по себе си не носи енергия, но въздействувайки на системата върху нейната точка на бифуркация т.е. на точката на неустойчиво равновесие, този сигнал може много силно да измени енергетическото състояние на системата не носейки при това никаква енергия.
Торсионните полета притежават памет. Всеки източник на торсионно поле поляризира вакуума. В резултат на това спиновете на елементите на ФВ се ориентират по торсионното поле на източника повтаряйки структурата му. При това ФВ остава достатъчно стабилен и след премахване на торсионното поле на източника, като запазва спиновата структура доста дълго.Тази спинова пространствена структура популярно се нарича „фантом“. При въздействие на външно торсионно поле върху веществото, също протича спинова поляризация, която се запазва достатъчно дълго след премахване на външното торсионно поле – ефект на торсионна памет. Честотата на въртене на торсионните вихри се изменя в зависимост от обема на ин- формацията с увеличаване на скоростта се увеличава и обема на информацията.
Силите които усукват торсионните полета на дясно и способствуват за съхранение на информацията са позитивни, а силите които разсукват торсионните полета (въртят на ляво) са негативни, вредни,защото изтриват или изкривяват информацията.
Торсионните полета могат да се усложняват и да стават многослойни. Измененията в торсионните полета се съпровождат от изменения на характеристиките на обектите и отделяне на енергия. Торсионните сигнали от даден обект могат да се възприемат от миналото, настоящето и от бъдещето на обекта.Торсионните полета биват леви и десни, а също статични и динамични. По-слабите леви торсионни полета забавят протичането на биологичните процеси и са се използували за съхранение на мумии.
Постоянния магнит поражда статистическо торсионно поле,а променливото магнитно поле поражда променливо торсионно поле.Торсионна матрица
В торсионната матрица има информация за състоянието на обектите, съобразно глобалното разпределение на спиновете на съставящите ги частици. Всяка промяна в това разпределение се отразява мигновено върху структурата на физическия вакуум тъй като е съпроводена с излъчване на торсионно поле.Свойства на първичните торсионни полета
1.Те са възбудени състояния на вакуума без маса и заряд.
2.Пространството в областта на възбудения вакуум се върти.
3.Това са полета имащи нулева енергия, но способни на взаимодействие – например да завъртят плоскостта на поляризация на светлината.
4.“Въртеливата траектория“ на материалните частици ще се променя предавайки „въртеливата“ информация – затова те са информационни полета.
5.При първичните торсионни полета не съществува обичайното разбиване на пространство-времето на времеподобна и пространствено-подобна част затова скоростта им варира от 0 до безкрайност в зависимост от физическата ситуация породила тези полета.
6.При раждането на първичните торсионни полета от абсолютното нищо се изпълнява закона за запазване на информацията.
7.Торсионните полета биват леви и десни.
8.Те са полета нямащи и не пренасящи енергия, но способни на взаимодействие с материални обекти.
9.Кух конус, както и други геометрични фигури излъчват първично торсионно поле – ефект на формата.
10.Първичните торсионни полета са причина за първични безенергетични възбуждания на абсолютния вакуум и пораждат информационно поле и раждане на материя (твърди тела, газове, елементарни частици и полета) Информационното поле носи информация за всички възможни събития в миналото, настоящето и бъдещето.Торсионните сигнали от даден обект могат да се възприемат от миналото, настоящето и от бъдещето на обекта. В тези полета са заложени идеите и знанията за всичко. Първичните торсионни полета чрез информацията управляват раждането на материя от вакуума, развитието й, а така също и взаимодействието на информационните полета с материята. Също така материята може да въздейства на първичното торсионно поле понеже притежава спин. Взаимодействието на материята с информационното поле поражда мисли-форми – устойчиви полеви образувания като създава своеобразна визитна картичка на конкретен материален обект в структурата на информационното поле. При взаимодействие на елементите на структурата на информационното поле се образуват сложни устойчиви информационни структури наречени фантоми. Тези информационни структури могат да се саморазвиват. Например мислите са полеви самоорганизиращи се образувания.
12.Торсионнити полета са аксиални и представляват субстанция с много нива между които са възможни преходи.
13.Тези полета участвуват във всички физико-химични процеси ставащи в организма на човека и са материална основа на психиката.
14.Тези полета биват псевдоскаларнии псевдовекторни и описват безкраен набор от конкретни геометрии. Например вместо метриката на Риман при преноса на информация намира приложение слабата метрика (закона на холографията).Тази слаба метрика е зададена във всяка точка от пространството и характеризира параметрично пространство на много нива в което няма дължина, а времето не се определя като продължителност. Всяко ниво на слабата метрика е свързано с описанието на цялото в различен мащаб. Слабата метрика е субстанция на съзнанието. Частен случай на слабата метрика се явява метриката на Килинг -Картан описваща завъртане на безкрайно малък ъгъл. В резултат на взаимни отражения възниква слабата метрика от която се образува пространството на събитията,паралелните пространства,микросветовете,а също се формират условията за преход между тях.Отра- женията между елементите на слабата метрика води до възникване на въртене както на всяка точка от пространството така и на Вселената като цяло. Чрез отражения тези въртения са свързани, защото правилата на отраженията определят характера на въртенето. В резултат на флуктуациите на субстанцията на отражението възниква въртеливото поле. Чрез отражението което поражда въртене на пространството може да се управлява вре- мето тъй като то възниква като резултат от взаимоотраженията на две пространства. Има пряка зависимост между въртенето на пространството и времето и се отразява на всички паралелни пространства. Всяка точка от пространството има целия спектър от взаимосвързани състояния. Всяко ниво на торсионното поле има свои пределни скорости на предаване на взаимодействията. Отражението като същност е онзи предел, съществуването на който е необходимо и достатъчно за саморазвитието на материята и обратната връзка със свръхсъзнанието и който сам в себе си има предел за себе си.
15.Торсионното поле влияе на структурата на източниците на други физически полета, на масата на покоя, на заряда, на времето и др.
16.Едноименните елементи в торсионното поле се привличат,а разноименните се отблъскват.
17.Торсионното поле има спинова памет – поради далекодействуващи сили и връзки(на принципа на взаимоотражението) но на всички нива на Реалността, подобно на многобройни холографски изображения които са свързани едно с друго.
18.Торсионното поле може да въздействува на материални обекти без обмен на енергия.
19.Структурата на пространството обусловено от първичното торсионно поле при създаването му може да се разбере ако си представим усукана нишка. Ако дебелината на нишката клони към 0 ние ще получим права, но тази права ще съхрани въртенето което е било у нишката. От такива усукани прави е изтъкано първичното торсионно поле. Първичното торсионно поле е усукано но не изкривено и няма енергия. Усуканите прави са структурни елементи на първичното торсионно поле и биват с ляво и дясно въртене, което дава възможност за двоично кодиране на всякаква информация. Броя на левите и десните структури е равен.
20.Първичното торсионно поле е полето на съзнанието – то съхранява и пренася информация без загуба на енергия и с неограничена скорост.
21.Торсионно поле може да възниква също при усукване на пространството под въздействие на съзнанието.
22.Електромагнитните полета са също източник на торсионни полета.
23.Измененията в торсионните полета се съпровождат от изменение на физическите характеристики и отделяне на енергия.
24.Всяка форма създава около себе си „торсионен портрет“ т.е. статическо или динамическо торсионно поле.Торсионното поле оказва въздействие на кристализацията на солите, а също променя структурата на водата съобразно конкретната структура на торсионното поле. Торсионното поле променя кристалната структура и на металите – при въздействие на разтопени метали – променя се стъпката на кристалната решетка или метала про- меня структурата си в аморфна.По този начин могат да се увеличават якостта и пластичността на металите. Всеки магнит представлява източник на статическо торсионно поле като северния полюс създава дясно въртящо се торсионно поле. Ако феромагнитен материал се завърти механически, то спиновете на електроните се ориентират по оста на въртенето. Механичното въртене създава кръгов ток, който поражда магнитно поле образуващо магнитния момент на отделния електрон, а изменението на механичното въртене води до изменение на магнитния момент. В резултат на въртенето магнитните моменти на отделните електрони се сумират и феромагнита става магнит. Обратно ако се измени сумар- ния магнитен момент на електроните във феромагнетика под въздействие на външно торсионно поле, в резултат на това феромагнетика ще започне да се върти механично.Свойства на структурата на пространство-времето както и на ФВ
1.Инертност 2.Изключителна еластичност 3.Неустойчивост на въздействие на външни полета т.е. възприемане и съхраняване на информация и мигновено разпространение във всяка точка 4.Съхранение на информацията на холографен принцип 5.Притежава геометрични свойства-метрика, размерност, кривина, сигнатура, абсолютен паралелизъм и др.Структура на пространство-времето на Вайценбек-Вейл
Неговата размерност е 10. В него съществуват две метрикитази на Риман описваща безкрайно малко разстояние между 2 точки и тази на Килинг-Картан описваща завъртане на безкрайно малък ъгъл. В пространството на Вайценбек се използуват конформните координатни преобразувания на немския математик Г.Вейл, които описват раждането на частици от вакуума, унищожаването им и взаимното им превръщане. Структурата на пространство-времето на Вайценбек-Вейл се определя от структурните уравнения на Картан. Структурни уравнения означава, че те имат геометрическа природа и не съдържат физически константи. Те определят въртенето на Ричи(т.е. усукването на пространство-времето) както и връзката между Римановата кривина и въртенето на Ричи. Ако тези уравнения се запишат във спинорен вид(със спинори от различен ранг) тогава те се разпадат на геометризираните уравнения на Хайзенберг, геометризираните уравнения на Айнщайн и геометризираните уравнения на Янг-Милс. Първите описват качествата и движението на елементарните частици,вторите описват общорелативист- ката електродинамика,а третите описват вътрешната структура на елементарните частици.Геометрията на пространството зависи от силите или от масите на телата т.е. пространството не е абсолютно и еднородно и геометрията му се определя от големината и разпределението на телата. Не съществува и абсолютно време, което да тече съвършено еднакво за всички тела. Щом пространството и времето са относителни то размерът на единицата за дължина и на единицата за време в подвижна и неподвижна отправна система ще имат различна големина. Движението на масите се предизвиква от изкривяването на пространството,а изкривяването на пространството се предизвиква от намиращата се в него материя. Също както около движещи се електрически заряди възниква електромагнитно поле, така и в пространството около всяко тяло възниква поле на привличане. Привличащите се тела изкривяват пространство-време- то в което се движат. На свой ред това изкривено пространство-време(поле на привличане) определя движението на телата, техните траектории и скорост. Телата раждат поле, а полето управлява движението и поведението на телата.Частиците са устойчиви и местни изкривявания на пространство-времето, а полетата по-малко устойчиви и разпределени.Вакуум
Вакуума е първична праматерия от която се ражда и в която изчезва материята. Вакуума е потенциално състояние на всички видове материя. Физическият вакуум (ФВ) е сложен квантово-динамичен обект, проявяващ се чрез флуктуации. ФВ е материална среда изотропно(с еднакви свойства) запълваща цялото пространство(и свободното пространство и веществото), притежаваща квантова структура, която е ненаблюдаема в несмутено състо- яние. ФВ е съставен от елементи, образувани от двойки частица-античастица вложени една в друга така, че системата да бъде електронеутрална и частиците са с противоположен спин – т.е. системата няма и магнитен момент. Такава система частица и античастица се нарича фитон. Фитона е съставен от виртуални двойки „частица-античастица“, които образуват кръгови вълнови пакети вложени един в друг. Тези двойки виртуални частици образу- ват система, която е електронеутрална. Спиновете на вложените един в друг кръгови вълнови пакети са противоположни, от което следва, че в такава система компенсацията ще бъде не само по зарядите, но и по класическия спин и магнитния момент. “Фитона“ има едновременно свойствата на частица както и на пространствено-времева структура. Основното състояние на този обект се определя от собствения му момент (спина) – чрез усукването на определени пространствено времеви характеристики. Пространството не е еднородно, а има две различни състояния – квазикристална структура (фитонната структура на ФВ) и вихрова структура (торсионните полета). На границата на двете състояния възниква електромагнитно лъчение при t = 2,7 К и се разпространява чрез микроструктурата на пространството. Честотата на това излъчване е непостоянна и зависи от размерите на вихрите, които приемат формата на тръби и нишки. Тези тръби и нишки пронизват цялото пространство и съществуват неопределено дълго. Под въздействие на външни полеви източници – електромагнитно поле, гравитационно поле и полето породено от класическия спин се осъществява поляризация на вакуума. Спонтанно или под външно въздействие фитоните се разпадат и предизвикват спинова поляризация на вакуума – ляво и дясно ориентирани обекти притежаващи само спин – без маса, заряд, енергия и импулс и имат изключителна проникваща способност – практически мигновено са навсякъде и винаги. Неутриното например пренася само спина (въртенето), а няма маса и заряд-то е една от разновидностите на динамическото торсионно поле в чист вид. Взаимодействията между торсионните полета се наричат още спин-спинови взаимодействия. Една от особеностите на вакуума е наличието в него на полета с енергия(физическа, не фина), равна на нула и без реални частици. Това е електромагнитно поле без фотони, пионно поле без пи-мезони,електрон-позитронно поле без електрони и позитрони. Но щом има поле, то трябва да трепти.Такива трептения на вакуума се наричат нулеви, защото там няма частици. При трептенията се раждат кванти и изчезват – те живеят много кратко време. Времето на живот на мигновен електрон е около 10 на минус 21 степен секунди, а на мигновения неутрон 10 на минус 24 степен секунди. Обикновения свободен неутрон живее минути, а в състава на атомното ядро живее неопределено дълго, както и електронът. Частиците живеещи много кратко са наречени виртуални. Ако физиката не може да открие отделна виртуална частица, то сумарното им действие върху обикновените частици се фиксира отлично. Прехода на материята от виртуално в реално състояние става в резултат на спонтанни флуктуации или под въздействието на вече родена от вакуума материя. Оказва се също, че виртуалните частици възникват не само във вакуума. Те се пораждат и от обикновените частици. Електроните постоянно излъчват и веднага поглъщат виртуални фотони. Всяка елементарна частица се движи съп- роводена от цяла свита виртуарни частици. Около ядрата лети сплескан по орбитата облак, като частиците в ядрото се задържат заедно, благодарение на обмена с други частици. Ако във вакуума постъпва енергия от някакъв външен източник, като например външно гравитационно поле, тогава виртуалните частици биха могли да станат реални. Частицата представлява граничен случай на чисто полево образование, когато масата или заряда му клонят към постоянна стойност. Вакуума ражда 3 разновидности частици -брадиони – с положителна енергия на покой, люксони – с нулева и тахиони – с отрицателна енергия на покоя. Реално вакуума се намира под въздействието на материя, енергия и полета които го променят във възбудено състояние. Има 3 вида възбудено състояние или поляризация :
а) Зарядова поляризация(смущение от заряд)-проявява се като електромагнитно поле. Тя се съпровожда винаги и от спиново поле т. е. от торсионно поле.
б) Спинова надлъжна поляризация (смущение от маса) – проявяваща се като гравитационно поле – предизвиква появата на небалансирани инерционни сили, които движат материята.
в) смущение от класическия спин-напречна спинова поляризация-пораждаща спиново поле или още торсионно(притежаващо информационни, инерционни и др. качества)
Във физическият свят има само физически вакуум и неговите поляризационни състояния, които пък се изразяват променяйки структурата на пространство-времето. Единен носител на полетата е физическият вакуум и всички те се явяват негови различни фази. Физическият вакуум е материалната среда осъществяваща взаимодействията и раждаща елементарните частици. ФВ е преносител на торсионните взаимодействия. Във вакуума съществуват критични точки, в които всички нива на реалност се проявяват едновременно във виртуален образ. От вакуума могат да се раждат и да изчезват в него не само елементарни частици, но и по-сложни физически обекти. Вакуума е безчастична форма на материята, чиято плътност се изменя според действащите върху вакуума сили. Гравитацията е присъща и на масата на вакуума-т.е. телата привличат към себе си вакуума, подобно на земното притегляне. При движението на едно тяло заедно с него ще се движи и окръжаващият го вакуум,ако не действа друга по-голяма сила.Вакуумът не просто се увлича от движещото се тяло, а изпълнява ролята на истински ръководител на всяко движение. (Вакуумът и контролираният от него обект представляват затворена система) В природата няма абсолютно неподвижен вакуум. Вакуумът притежа- вайки маса винаги се увлича от това тяло, чиито гравитационни сили преобладават.
Тези процеси на генериране на реални от виртуални частици са в основата на т. нар. квантово изпарение на черните дупки. Такива факти като телепортирането на предмети показва, че е възможно „потъването“ им във вакуума, както и раждането от него не само на елементарни частици и античастици, но и на по-сложни физически обекти. Например – под въздействие на лазерен лъч могат да се създадат светлинни, а едновременно с това и ра- диовълнови копия на всякакви материални обекти и да се предават на огромни разстояния практически моментално. По принцип е възможно и човекът да бъде „записан“ със светлина, да бъде „разглобен“ на радиовълни и в такъв вид да бъде пренесен навсякъде. А след това този така наречен „радиопортрет“ може да бъде отново превърнат в светлинен образ. Светлинните радиовълнови копия представляват информация, записана в торсионните полета, а физическия вакуум позволява да се предава тази информация моментално на каквито и да е разстояния и без изкривявания. Във физическия свят не става нищо друго освен изменение на кривината и усукването на пространство-времето,а материята представлява сгъстено пространство-време.Светът е устроен по технологичният модел на холограмата. Светът е колосална холограма и всяка негова точка има пълна информация за света като цяло.
Холодвижението е описание не на структурата на обектите, а на структурата на техните взаимоотношения и различните движения, които те извършват. Това позволява да се отчитат както принципното единство на Вселената, така и нейната динамична природа. В началото на 60-те години унгареца Денис Габор изобретил холограмата. За да подобри чувствителността на електронните микроскопи, той разработил нова техника на фотографско запаметяване. Запечатал на филма не интензитета, а съотношението на интензивност между определен светлинен лъч и съседните лъчи. Например отрязваме от фотоплаката с холографската снимка на човек най-горната част. После прожектираме тази част, за да наблюдаваме получената от нея картина. Но сега не виждаме само главата, т.е. най-горната част на първоначалната снимка, а запечатания на първоначалната плака цял човек, тъй като всяка част от холограмата съдържа цялата картина в сгъстена форма. Американският неврохирург Карл Прибрам открил паралел между холографският ефект и поведението на мозъка. При създаването на холограма първо светлинните вълни се кодират. Чрез после прожектираната холограма образът отново се декодира и подрежда. По подобен начин мозъкът може да разшифрова запаметените от него информации. И също както холограмата, може да запамети на нищожно малко място милиарди информационни единици. Ако мозъкът наистина функционира като холограма, то той би могъл да има достъп до по-голямо цяло, едно поле или „холистичен честотен обхват“, който надхвърля сетивните ни възприятия за границите на пространството и времето. Човек представлява самопрочитаща се текстова структура – холограмна матрица, а на една холограма могат да се запишат множество холограми и в зависимост с каква светлина е осветена холограмата се получава различно изображение. В резултат на това възниква светлинен и акустичен образ на организма и на следващите поколения, в зависимост от това с какъв цвят е прочетена хологра- мата. Ако се въздействува на молекула ДНК с лазер тя започва да свети и издава звук т.е. получава се светлинен и звуков образ на определена холограма. Тъй като всеки аспект на Вселената се изразява чрез трептения и всички вълнообразни форми на израз се смесват в главната холограма, всеки аспект на Вселената съдържа знания за цялото, всеки отделен аспект има способността да притежава познание за всички други отделни аспекти вътре в главната холограма. Времето в тази холографска Вселена е възможно да се движи многоизмерно в много посоки.
Теорията на далекодействащите сили и полета се основава на едно ново схващане за ролята на времето във физическата реалност. Това произтича от анализа на решенията на класическото вълново уравнение във физиката. Това уравнение допуска два основни типа решения – закъсняващи и изпреварващи потенциали на Вихерс. Равноправието на тези два класа решения формално изисква в теорията на движещите се заряди да се допусне,че наред с обичайния причинен поток на времето – от миналото към бъдещето (закъсняващ потенциал на Вихерс) съществува и обратния поток на времето – от бъдещето към миналото (изпреварващ потенциал на Вихерс). Съгласно Уилър и Файнмън вълните, породени от ускорената заредена частица, предизвикват съответни движения и в обкръжаващата среда. Отделни нейни части започват също да излъчват и на свой ред да изпускат вълни със за- късняващ и изпреварващ характер. Изходната и вторичната вълни интерферират, в резултат на което изпреварващата вълна изчезва и остава единствено закъсняващата. В такъв случай „реалният свят“ /осезаемият/ би следвало да съдържа в себе си и информацията за бъдещи събития. Могат ли да съществуват такива части от „реалността“, в които интерференцията на двата вида вълни, отговарящи за фундаменталните физически сили, да бъде невъзможна? Оказва се, че такава среда по принцип е Самият Бог, а вълните които не се подчиняват на модела на Уилър-Файнмън са торсионните. Изпреварващата компонента на торсионните полета се поглъща много по-слабо, отколкото в полетата на четирите фундаментални физически взаимодействия. Оказва се, че в тази „реалност“ не остава никакво място за проява на случайностите. Наличието на информация за цялата физическа реалност както за минали, така и за бъдещи събития, обаче не означава твърда опеделеност на нещата. Всемогъщият Бог, съдържа в Себе себе си знание, което се превежда във физическия свят на разбираем за него език и който в крайна сметка осигурява световното равновесие и всеобща хармония.

Модели на магия

Тук ще се опитаме да разгледаме някой от най-използваните модели за практикуване на Магия.

Ще разгледаме магията според следните категории:

 

 

 

– Спиритичен Модел;
– Енергиен Модел;
– Психологичен Модел;
– Информационен Модел;
– Мета- модел;

 

Спиритичен Модел

Те са тук -невидими!
Това е, може би, най- старият модел на магия. Можем да го намерим широкоразпространен по света в шаманските култури и също така в много религии. Дори още от древни времена първобитните са рисували духове , извънземни подобни . Неговата основа е върху идеята за съществуване на отвъден свят или астрал както стана модерно да го наричат някой , изпълнен с много или малко самостоятелни същества, като духове, ангели, демони, богове и т.н. Шаманът или магьосникът е индивид, който може да навлезе в този отвъден свят по собствена воля , знае езика и обичаите му и се е сприятелил, победил е врагове, и/или осигурил съюзници и сервитори в него .

Днешната германска дума за вещица „хексе”, показва това понятие, ако погледнем по- отблизо етимологията на езика. Идва от древногерманското „хагазуса”, което се превежда като „препускащ през прегради”. „Хагазуса”- тя е преминавала през бариерата на световете.

В спиритичният модел магията се представя, като повлияна от тези същества, които обикновено са невидими, поне за обикновените хора и шаманът или магьосникът е този, чиято задача е да му помагат да осъществи волята си. Това може да бъде направено чрез молитва, размяна, договорка или дори, чрез средновековната демонология – чрез насочването на магически сили.

„Отвъдното” може да има своя собствена география, но обикновено е свързано и съществува редом с обикновения свят. Ключът към навлизането в него е състояние на съзнанието, контролиран транс, в което шаманът е експерт , е трябва и малко дарба и отворено трето око за да можеш да виждаш .Спиритичният модел се използва главно в Демонологията понеже Демоните изпълняват повечето материални и по-нисши желания.

 

Енергиен Модел

Ерата на енергийният модел в Запада е белязана, най- вече, от влиянието на хипнотизма в края на 18 век. Антон Мезмер, който не е бил окултист, но от друга страна бил „илюзионист”, преоткрил древните методи за лечение на хипнотизма и магнетизма. Популяризирал теорията си за „животински магнетизъм”, който той представил като сила, присъща на организма, но също така използвал магнити  и магнетизирана вода за целите си.

Междувременно Френската Революция сложила края на Мезмер, но идеите му не били загубени. Те били доразвити от други, най- често окултисти, които работили над тях в промеждутъка на времето си. Един от първите бил Булвер Литън, Societas Rosicruciana ab Anglia (SRIA), чието становище било съществуването на фина материя, наречена от него Врил (названието и най- вероятно идва от латинското „virilitas”, което означава „сила”). Можем да наблюдаваме интересни разновидности на понятието за „виталната енергия”, които възникнали по същото време. Други тълкуватели на енергийният модел на магия са Райхенбах, със понятието си за Од (божествена енергия), Елифас Леви и неговата Астрална Светлина и Мме. Блаватска, който доразвила теорията за Прана. По същото време антрополозите и етнолозите открили полинезийското понятие „Мана”, а азиатските поданици започнали да популяризират китайското Чи (или Ки). Последните две показват, че идеята за „енергия” обвързана с магията е по стара от възникналата през 18 век. В действителност можем да намерим следи от тази теория в ранни шамански култури. Повечето видове шаманизъм много често са смесица между енергийният и спиритичният модел т.е. шаманът вика духове и/или богове, за да му дадат „сила” за магически цели.

В най- чистата форма, шаманът или магьосникът няма нужда от духове и други същества. Светът бива разглеждан като „живеещ” от фина енергия, а основната му цел е усъвършенстването на изкуството за получаването и манипулирането им. Някой Магове вярват че феномените сe основават на енергиен порядък, съществуването на „отвъден свят” не е задължително. В такъв случай магьосникът се явява повече като „танцуващ с енергията” отколко „пътуващ между световете”. Но дори и тук ключът към възприятието, зареждането и използването на тези сили отново се осъществява в магически транс, или както го наричат Хаос- Магьосниците, Гнозис.

Енергиен модел може също така да бъде открит в системата от „електромагнитни флуиди” на Франс Бардън.

 

Психологичен Модел

Теорията на Зигмунд Фройд за подсъзнанието е внесла революция в Западния начин на мислене, а психологията (която не е създадена само от него, както мислят много) се променила изцяло. Внезапно, човекът се превърна в същество, което не се ръководи само от съзнанието си. Докато философията все се бори за своят статут като наука, си проправи път в терапевтичните дисциплини, и разбира се, в магията.

Психологичният модел на магия не претендира за обяснение „как работи магията”, а единствено обяснява ролята на подсъзнанието (или както Карл Юнг се изразява „несъзнанието”), което извършва целият процес, ако той е правилно адресиран и насочен. Това отново се постига чрез магически транс и използването на символи, като начин за общуване между съзнанието на магьосника, волята му и неговото подсъзнание, което отговаря за осъществяването на волята му.

Алистър Кроули открил голямо преимущество в психологичния модел, което не е голяма изненада, поради факта, че той е известен като експериментатор във всичките модели на магия. Но въпреки всичко той останал традиционалист към спиритичния модел: въпреки всичко, Аиваз, според него бил пра-етерно същество. Но не стремял да обяснява магията в психологични термини, за да я направи по- разбираема за скептиците по неговото време.

Още по- радикално обяснение намираме при Остин Озмън Спеър, чиято „Магия със Сигили” е основана на психо- модела. Системата му е на принципа на инверсията на теорията на Фройд за комплексите: чрез съсредоточаване на волята си върху графичен сигил, а след това забравяйки за него, магьосникът създава изкуствен „комплекс”, който започва да действа, точно така, както е съсредоточен.

Психо- магьосника е програматор на символи и различни състояния на съзнание. Не е необходимо да пътува до други светове, манипулира енергия, а разчита на подсъзнанието си.

Хора, като Пити Карол (и компания), подкрепят психо- модела, който изглежда е основата на англо- говорящите магьосници и също така се е превърнал в парадигма от 70-те насам.

 

Информационен Модел
Информационният модел на магия е развит от около 1987 г. насам и все още има дебат за насоката, която ще приеме. Засега съществуват следните обяснения:

а) Енергията е свръх глупава, нуждае се от информация относно целта си.

б) Информацията няма маса и/или енергия. Следва, че е по- бърза от светлината и неподвластна на Айнщайновата теория за времепространството. В такъв случай може да бъде насочена и приета навсякъде по всяко време. По този начин може да бъде определена с квантомната теория, отколкото да се характеризира с маса и енергия, но може да бъде прикачена към всичко.

В началото се смяташе, че състоянието на изменение на полетата чрез хипнотизиране би могло да обясни модела на обмяна на информацията. Но това не обяснява всичко и затова е отхвърлено като теория. По достоверно изглежда теорията за информационни матрици.

 

Инфо- модела
доведе до насока, която аз нарекох Кибермагия (cybermagick – бел. р. DarkAngel). Обратно на горно споменатите модели, Кибермагията не разчита на магически транс, за да даде ефект. По- скоро активира свои собствени информационни преносители, чрез който води до желания резултат в действителността. След това информацията е изтеглена и/или копирана, както при „копи” командата на МС-ДОС. В целият процес информацията, нямайки маса, не се губи, както би се случило с енергията (която ще се преобразува във друг вид), а ще се дупликира. Това позволява на магьосника да извърши магическата операция, дори и в изнемощяло състояние, вероятно, дори и при пълна интоксикация, единствено е нужно „операционната му система” да е все още работеща (да е жив) и в състояние да извършва команди с правилен синтаксис (става въпрос за език за програмиране при комп. сист.).

Все пак този модел изисква преминаването през начална магическа програма (МММ например) са получаване на солидни резултати.

Цялостното обяснение на Кибермагията няма да бъде поместено тук, поради огромното пространство, което би заело. По – подробна информация за темата и експериментални проучвания можете да откриете в Магическия Пакт на Илюминатите на Танатерос (IOT), които наистина са направили някои забележителни открития.

Следи от информационния модел можем да открием в Изтока, където, след процес на дълга медитация, учителят предавал знанията си на ученика.

 

Мета- модел
Мета- модела не е точно модел на магия, а по- скоро инструкция за използването на останалите модели. Единственият съвет към магьосниците е „Винаги използвай модела, който е най- близко до целта ти”. Това звучи малко банално, но ще видим, че е необходимо да се повтаря. Моделът е основата на Хаос- Магията и твърдението „Нищо вярно – Всичко позволено”. Но нека вземем първо разгледаме как бихме могли да използваме разгледаните модели в практиката.

Сега ще вземем на предвид магическото лекуване, за да покажем как се отличават моделите един от друг.

В спиритичния модел лекуването се обосновано с екзорсизъм: болестта е причинена от „зло” или от нежелани същества, които трябва да се премахнат или неутрализират от шамана или магьосника. В случая на пациент с сърдечен проблем, шаманът може да „види” зелен гущер в областта на сърцето, който трябва да бъде премахнат. За да постигне това, шаманът най- вероятно ще „извика” на помощ негови собствени духове, които ще се заемат със случая. При правилно „прогонване” (exorcism – прогонване), пациентът е освободен от „злото” или съществото и се възстановява.

В енергийния модел болестта се обуславя с „енергиен дисбаланс”. Поради това, пациентът може да има прекалено много или прекалено малко „огнена енергия” в неговата чакра и задачата на магьосника е да възстанови нормалното състояние на енергийното ниво в нея. Това се прави чрез полагане на ръце, използване на кристали или магнетизъм и т.н.

В психо- модела, болестта се представя като психосоматична по природа. В такъв случай магьосникът изпълнява ритуал, чрез който засилва издръжливостта на пациента и излекува болестта му или ще зареди сигил. Също така е възможно да се препоръча на болния да направи и зареди свой собствен сигил.

В информационния модел, кибер- магьосника ще преведе информационна „заздравяваща матрица” в системата на пациента (или нещо то рода) и ще оставим оттам на татък пациента сам да се излекува, чрез предоставената му информация. Това е в случай, че пациента все още има сила се справи с болестта. Ако не, магьосникът или ще се върне обратно в енергийния модел, за да предостави нужната енергия на пациента, или ще създаде друга матрица, която ще зарежда пациента.

Следвайки мета- модела, магьосника първо ще реши чрез коя парадигма да процедира по- нататък. Това не означава, че в процеса на работа няма да смени парадигма или да смеси няколко такива. Обикновено, решението се взема в рамките на целесъобразността, ефективността и личните предпочитания. По този начин, аз намирам за подходящи спиритичния и/или енергийния модел, а за себелекуване смесването на психологичния и информационния модел.

Друг важен фактор е времето. Докато ритуалите в спиритичния модел могат да отнемат ден, седмица, месец и т.н. работата с енергийния модел рядко отнема повече от няколко часа. Ако вземем магията със сигили например, като невероятно бърза техника, операцията може да се осъществи за няколко минути, а в информационния модел на опитен магьосник би отнело не повече от няколко секунди (дори части от секундата).

Астралната проекция

Астралната проекция (или астрално пътуване) е спорно тълкувание на извънтелесни преживявания, постигнати съзнателно или чрез ясно халюциниране, дълбока медитация или употребата на халюциногени от типа на LSD. Защитниците на астралното проектиране твърдят, че тяхното съзнание (или душа) се прехвърля в астрално тяло (или „двойник“), което се движи свободно и отделно от физическото тяло в паралелен свят, познат като астрална равнина.

 

Полезни връзки

Новата Ера

Осъзнат сън

Визуализация

 

Терминът „Астрална проекция“ е популярен в окултната литература и се използва от автори, повлияни от теософията. Астралният свят е понятие, въведено от Елена Блаватска, която се базира на древни индийски учения (виж индуизъм). Някои окултисти различават още и ментнална проекция, проектиране в Менталния свят.

На български е издадена сравнително малко литература за астралната проекция. Например книгата „Астрална проекция“ на Мелита Денинг и Осбърн Филипис. Техники за постигане на това умение се срещат още в книгите „Съвременна магия“ на Д.М. Крейг, „Извън тялото“ на Михаил Редуга и други.

Астралната проекция е интересен феномен, защото ако хората, които твърдят, че имат това умение не се самозаблуждават, то това е най-силният аргумент в полза на философския спиритуализъм, голяма утеха за всеки скърбящ човек и надежда, че човешката личност е безсмъртна. Съвременното академично общество обаче все още е далеч от признаването на явлението астрална проекция като факт но по принцип академичната наука какво ли признава от духовните практики.Но за по-запознатите и практикуващи окултисти Астралната проекция е естествено нещо .От среднвековието още е известен митът за летящите вещици яхнали метлата,всъщност митът е излезнал от там че вещици са използвали халюцогенни алканоиди и др тракфиланти за да могат да отделят етерното си тяло от физическото и са летели където си поискат като са могли да влияят на матерялно и на енергийно ниво на даденто място ,това е практика използвана и до днес която е напълно реална и достъпна до всеки който се потруди малко и има достатъчно информация за техникте на изпълнение. Практики по темата вижте тук….

A замисляли сте се Soulfly как се превежда „Летяща душа“ . Те по принцип са Бразилци по народност и са се занимавали с Амазонски Шаманизъм  , и не само!

 

Астрологията и магията

Астрологията изучава движението на Слънцето, Луната и небесни тела и синхронността между техните аспекти и събитията на Земята. Това е възможно вследствие на втория закон на Хермес, който гласи: “Това което е горе е подобно на това, което е долу и това, което е долу е подобно на това, което е горе”. Всяко събитие случило се на Земята (раждане, среща, любов, раздяла, война, смърт) е отражение на микрокосмически план на процесите, протичащи в Космоса.

Хороскопите за всеки ден, публикувани във вестници, списания и др. представляват по-малко от 0,1% от обхвата на науката астрология. Те не могат да бъдат прецизни и точни за всеки човек, защото са ориентирани само спрямо слънчевия знак. Позициите на Луната и другите планети в личния хороскоп, който е уникален за всеки човек, няма как да бъдат отчетени. Ако желаете наистина да разберете влиянието на звездите във вашия рожден хороскоп, трябва да се обърнете към професионален астролог, който да ви го изчисли и изтълкува като се вземат в предвид зодия,дата на раждане,час и мястото на раждане.
В Окултизма има дялове на магията които взимат в предвид в много-голяма степен денят ,разположението на Слънцето и Луната ,това в кой зодиакален знак са и дори часът при правене на определен ритуал или магия.
Тези традиции са наследени от древните жреци на Вавилон,Египет ,Евреите и др.
Голямо внимание на връзката с планетите се наблюдава и в Кабала , като всяка планета се свързва с определен Ангелски Орден с определени функции и влияние върху дейностите на човека и земята.
Както се досещате ако решите да правите магия за любов ,би трябвало да се обърнете към Ангелите на Венера .Като подходящия ден за това е Петък при нарастваща Луна , ако искате да вършите ритуал,магия… за война ,разруха и подобни е добре да се свържете с енергийте на Марс във Вторник при намаляваща Луна и т.н . Вярва се че фазата на Луната е от съществено значение: примерно – ако ще правите нещо градивно като магия за здраве ,пари ,любов…. Луната трябва да е нарастваща , а ако правите за война,отмъщение ,разваляне на нещо дори и разваляне на магия Луната е добре да е намаляваща.
Друга теория гласи че влиянието на планетите върху живота и съдбата ни не е толкова Ангелска или духовна а Енергийно-информационна.Вярва се че всяка планета има и излъчва специфична Енергия която дава отражение на Земята и другите планети в системата като си взаимодействат по Енергийно-информационен път .Това явление в науката се нарича Торсиони полета и учените смятат че освен Гравитационните полета чрез които си влияят планетите ,те си влияят и чрез пренос на информация чрез тези Торсионни полета.С други думи освен гравитацията и силата на привличане и отблъскване между планетите се прехвърля и информация – нещо като космически Wi-Fi.
Всяка планета има свой живот,свой характер,своя идентична енергия ,сила на гравитация и влияние.
Всеки знае че възрастен човек е съставен от около 60% вода , всеки знае че Луната е причината за приливите и отливите на моретата и океаните .А представяте ли си щом гравитацията на Луната мести океани какво влияние оказва на водата в нас.Влиае на жлезите и хормоните в тялото ни като по този начин влияе на мозъка и на това как се чувстваме,влияе на почти всички органи и функции в тялото ни.Да не забравяме че и кръвта е течност което ни влияе на Сърдечно-Съдовата система и т.н.
Изучаването на информационното влияние на планетите е вече сфера на Астрологията.Всяка планета оставя върху нас Енергиен отпечатък и влияние в зависимост как се чувства и взаимодейства с другите планети в момента.
И да не забравяме : освен Гравитационно поле планетите притежават и Торсионно /информационно/ поле , което е научен факт и вече е доказано от физици и се ползва в Квантовата Механика .
Е , за сега толкова .До скоро!!!
Повече за Торсионните полета може да разберете от  тук…

Пречистване на магии

Нашият народ от векове е познавал негативните енергии и магии. Винаги е имало по земите ни врачки и баячки – хора със загадъчни дарби и познания, които “развалят” стореното от други зло.

Баенето се основава на вярата в една  сила, която съществува в различна степен във всяко животно, всеки човек и всеки предмет. Според народните вярвания тази сила може да се предава от човек на човек или от човек върху предмет. Хората, които притежават способности да я направляват винаги са имали славата на особняци, “различни” от другите, предизвикващи едновременно уважение и страх.

Според прабългарските религиозни вярвания тази неведома въздействаща сила е “разлята” навсякъде. Най-голямо и най-силно е въздействието й в кръвта, слюнката, мозъка, главата. Смятало се, че се натрупва в голямо количество в млякото на кърмачката, в косата на човека, в костите и някои органи на свещените животни. Не случайно старите баби при възпаление на очите препоръчват цръкване на кърма в болното око, а също плюят върху детето , изричайки: “Пу да не те урочасат”. Това се прави също с ритуална цел, тъй като се смята, че слюнката ще го запази от негативни влияния. “Резата” – особено вещество, съдържащо се в някои животни, според баячките също има изчистващ ефект и помага при страхова невроза и други психични отклонения.

В България се смята, че баячката трябва да предава по наследство знанието си. Обикновено най-старият от семейството го предавал на най-младия, който е имал най-добри дадености. Прехвърляне на уменията за баене е ставало и по стечение на обстоятелствата. Ако стар човек, който може да бае или лекува по такъв странен начин няма на кого от семейството си да предаде своите умения той ги предава на друг, “случаен”, но надарен човек, .Баенето, според народните вярвания, не е губело силата си ако бъде откраднато насила. Но не всеки е имал възможност да приема натрупаните добри енергии. Баячките винаги са имали лечебна сила, но тя била концентрирана или в лявата, или в дясната ръка. Това било индивидуално – според натрупването на негативни емоции, което се получава при наслояването им в енергийното поле. Най-често срещаният метод, по който баячката изчиствала натрупването е следният: тя лизвала челото на урочасаното дете и плюела над главата му.

Смятало се е , че повечето хора, които имат способности да изчистват магии, психични атаки и негативни въздействия са ги добивали по време на земетресение. Още по-добре било, ако по време на земетресението този човек вземе от разлюляната пръст, т.е. от гръдта на Земята, или е уловил къртица, тъй като се е смятало, че тя може да се свърже директно с “долния свят”.

По време на земетресение настъпва разместване на земните пластове, т.е. поляритетът на Земята в земетръсната зона се разбърква. Вълните разместват поляритета си. Ако човек може да вземе пръст от мястото и то задължително зад себе си, това означава, че е “хванал” земното излъчване и след това Земята поглъща натрупаните у него негативни енергии, които той е изчистил от хората.

Нашите баячки използват богат набор от ритуални думи. Най-често срещаните са “Който дал, той взел ”. По-голяма част от думите се произнасят под носа, мърморейки, така че да не се разбират от непосветените.

Смята се, че един от най-лесните начини да не те урочасат е да си намокриш веждите или надвеждието с малко собствена урина. Това според народните поверия е и предпазна, и изчистваща мярка . Например ако имаш проблеми с даден човек, без значение дали той е с по-силна психика от твоята или не, и ако успееш да го гледаш между очите, малко по-нагоре от веждите, той при всички случаи, ако е енергиен вампир, започва да се чувства дискомфортно, да прави неща, които са непривични за него.

Прабългарите са използвали друг лесен начин за изчистване от негативни наслагвания и магии. Поставяли са на пода, под всяко легло един до друг конски кестени с изпъкналата част нагоре. Кестените са на разстояние 10-15 сантиметра един от друг и се нареждат по протежение на цялото легло, като по средата между тях се разхвърлят няколко глави лук или чесън. Това е най-достъпният начин да се изчисти слабо натрупване на вредни излъчвания то естествен вид.

За повече въпроси може да е търсите от Контакти.

Най-опасните книги в света

През дългите векове, тайното знание е съществувало в устните предания, съобщавани от Учителите на свойте ученици. Адептите, които са получавали посвещение в специални училища за мистерии, се заклевали да не предават никому това, което са имали възможностда научат, и трябва да се отбележи, че тази клетва почти никога не е била нарушавана. Древните са разбирали твърде добре отговорността за притежаването на знания, за тайните на Вселената, за магическите науки, както и някои сведения за природните и точните науки.

Създаването на записи, хроники, и издълбани в камък свещени текстове са в резултат на изключителна необходимост: безкрайните войни, болести и природни бедствия са застрашавали от пълно унищожаване на всички физически приносители на знания. Но дори и тогава, достъпа до информацията, записана върху пергамент или върху камък, има само ограничен брой от представители на жреческото съсловие, нерядко комбинирано, за да изпълняват религиозни церемонии и ритуални дейности. Впрочем, тази секретност има доста логична причина.

 

Съществуват произведения в които е скрита изключително голяма сила , за нещастие негативна .Която може да донесе на притежателя си нещастия,болести и дори смърт.

Поради информационната глобализация и интернет тези книги станаха достъпни за обществото без да се има в предвид в кого ще попаднат и дали е достатъчно подготвен този човек за информацията и познанието в тях.Те изкушават много съблазнително като предлагат :Сила ,Власт и Богатство ,Любов ,Знание…. и голяма част от читателите и се възползват от тях.

 

Най-известните и използвани за България са:

 

-Малкия ключ на Соломон .

Малкия Ключ се преписва на цар Соломон ,което още е спорно.В нея са описани символите и сигилите за призоваванена 72мата принца на ада и как да се призоват и да се защитиш – което е мн трудно и мен ме съмнява че човек може да се защити . Да не забравяме че си имаме работа със сили които не са от човешки порядък и са на хиляди години .Лично съм срещал случаи на хора които са използвали печатите от тази книга.Единият в беше студент по изобразително изкуство и почти не се побърка момчето , после лежа по болници с операции и т.н.

Другият случай беше с един юристконсулт който направо се побърка.Познавам и хора /магове/ които си ползват тази система и са добре но те просто минават на страната на мрака за което рано или късно ще и се държи сметка.

 

-Некрономикон.

Некрономикон” – смъртоносната творба на безумния арабин Абдул Алхазред, съхранила в себе си знанията от забранените епохи. Страниците й са кървав храм на Великия Ктхулу, Нйарлатхотеп, Азатот, Йог Сотхот и Козирога с хилядното потомство. Книга, която неизменно завлича неразумните си читатели в дебрите на мрака и им отрежда зловеща и болезнена съдба. Символ на онези космически сили, които са отвъд нашите възприятия и до които не бива никога, при никакви обстоятелства, да се докосваме.Твърди се че автора Абдул Алхазред е полудял,избягал е в пустинята където се е саубил.Пресъздадена е от Х. Ф. Лъвкрафт.

 

-Илюстрована Гоетия.

През 1904 год А. Кроули преиздава Демонологията на Цар Соломон.Поради убеждението че трябва да се спазват сложни процедури и заклинания посочени в оригиналния текст които отежняват системата Кроули преработва и опростява нещата като включва заклинания на Джон Дий виж… магьосник и астролог на Кралица Елизабет  .Базирана е Малкия Ключ на Соломон но с някой корекции ,допълнения и опростения. Достъпна е на българския  книжен пазар.

 

-Свещенната магия на Абремалин мага

Базирана на Кабала и древните знания на Египтяните тази книга ни учи как да ползваме амулети които са свързани с тъмните и светлите сили и как да правим ритуали без да пострадаме сериозно от това / което е малко сложно/ . В основата си е ориентирана към Бога и Свещенните Ангели и как да те защитят така че да можеш да работиш и с демони , но това е изключително сериозна и опасна наука в която малцина ще успеят да се справят.

 

В тези книги са описани ритуали и начини как да се призоват демони като се обяснява че призоваващия може да подчини демоните на волята си чрез описани защитни мерки и да ги принуди да му свършат услуга,но истината е съвсем друга.Дори опитните магове не могат да подчинят демон и в историята е имало единици хора които са могли да го правят.В крайна сметка по този начин ти ставаш роб на демона и започват нещастията в живота ти.Лошото че тези книги попадат в ръцете на деца и любопитни и неопитни хора които подценяват ситуацията докато не стане прекалено късно.При ритуалите трябва да се спазват стриктно някой процедури и инструменти за защита за които човек трябва да има богат Окултен опит и практика .Съвсем не препоръчвам на хора без опит да ползват тези системи или части от тях като амулети,печати ,ритуали и др.

 

За да видите и старите коментари по-доло натиснете бутона Sort by в дясно и го настройте на Oldest .

Съществува ли магията

И аз като всеки нормално мислещ човек не вярвах в магии и подобни „глупости“ докато не ми се наложи да се сблъскам с тях.Преди около 20 години попаднах в една групичка която се занимаваше с Окултизъм и Магия, и къде заради модата  къде заради друго се заинтересувах от тези неща като млад човек , пък и бях изпадал в кома и там видях някой работи .Започнах да чета и да се интересувам от тази материя от чисто любопитство .В последствие имах конфликт с един от членовете на групичката и това ми бе първата среща с последиците от черна магия.Човекът ми беше направил магия за болест: наложи се да обикалям почти всички храмове в близост да ми четят Василиеви и Киприянови молитви – някъде помагаха временно ,на друго място не.И вече след като се сблъсках с черна магия и  усетих последиците и , нямаше как да не вярвам че съществува.Но по-добре да опиша как се чувствах:гадене,безсъние и често будене,липса на апетит или засилен апетит / на периоди/ ,натрапчиви мисли ,страхове , напрежение , психически дискомфорт,депресивност и отчаяние и др .Чувствах се болен и обиколих доста лекари ,а те не откриваха никакво заболяване.Започнах да търся  начин да го махна това нещо от себе си и тръгнах по врачки и магове-ужас.Само гледат как да отскубнат некой лев повече , действително някой помагаха с восъколеене и определени молитви ,но беше временно .Всичко вървеше наопаки :отношения с приятелката,семейството,постоянни конфликти и кавги , в работата също докато не я изгубих ,и изобщо всичко вървеше срещу мен.Постоянно изнервеност,не можех да си контролирам мисълта и мисловния поток,натрапчиви мисли ,безжизненост ,отпадналост ,страхове за живота ми или от раздяла  – което се случи в последствие:ревност,безсъние,умора ……. И като цяло усещах че  леко-полеко си заминавам .В крайна сметка реших че ако не мога да си помогна сам ,никой няма да ми помогне ,само мангизи изкарват да пречистят някой временно.Започнах да изучавам методи за разваляне на магия и пречистване , и постепенно започнах да навлизам в „занаята“ и да се чувствам по-добре.

Понеже съм минал по този път мога да споделя че повечето които развалят магии ,не ги развалят , а правят енергийно пречистване на аурата без да прекъснат енергийния канал от който идва магията и след време пак се чувствате зле и си мислите „но нали ми развалиха магията и аз се чувствах ок,защо пак стана така,сигурно пак са ми направили магия“  но не е така .Магиятапредставлява като един паразит който се прикрепва към аурата и руши всичко което е насреща докато не превземе и душата и живота на човека и не изпълни задачата си .Хаос маговете използват сервитори за това , по старите магове и вещери от  национални и фолклорни традиции използват Джинове,Демони ,енергия от гробове и мъртви и др. ,ритуали ,заклинания ,амлети …. и прочие за черна магия.

А какво е черна магия:черна магия е да направиш действие -ритуал с цел да навредиш на някой за болест,смърт,раздяла и дори и за любов щом се прави без съгласие на отсрещната страна и се влияе на волята на човек , пак си е черна магия без значение от методите и ритуалите които се използват.

Черна магия се прави много-лесно , и аз съм правил да си разчиствам сметките с врагове и действа – пред очите ми се стопиха но си го заслужаваха /никой не е починал/. Лошото причерната магия е че се зацапваш и ти , все едно и на теб са ти направили магия.Добре че знаех методи за пречистване ,та се отървах лесно. Но тук бих препоръчал да не си играете с такива неща ако нямате опит и практика понеже кармичния дълг е голям и може тотално да си объркате живота – връща се.Ако имате проблем с някой ,по-добрия вариант е да си наемете някой и да му потроши краката с бухалка от колкото да правите магии .Та в заключение бих казал “ Черна магияима и може да доведе човек до страшни мъки и дори и до смърт“ ,но от нея далавера няма-връща се на този който я е правил и на този който я е поръчал. Повярвайте , от 15 години се интересувам от езотерика , окултизъм и магия и съм изпробвал и научил не-малко неща и закони в магията и знам какво е черна магия понеже са ми правили и аз съм правил.Това нещо те стопява постепенно като восък.Във почти всички традиции и фолклор има и проклятия и по някой черен ритуал и магия.

-Какви са симптомите на чена магия:

-Отпадналост и чувство че си болен и загуба на сила,главоболие, а лекарите ти казват че всичко ти е наред.

-Депресивност , отчаяние ,негативизъм,изнервеност,напрежение,натрапчиви мисли и липса на концентрация и контрол над мисловния поток , мисли за смърт , болести,раздяла,страхове,панически атаки,притеснение и срам.

-Проблеми със съня и будене нощем ,сърбеж по кожата,сънна парализа,неспокоен и не дълбок сън.

-Виждане на тъмни петна и сенки ,усещане на присъствие ,шумове и гласове.

-Проблеми в отношенията с близките и бизнеса : безпречинни кавги ,агресия и нервност в семейството ,взимане на погрешни решения .

-Подуване на краката или лицето и др….

Премахнете магия сами

Магията е предимно енергия и информация.Когато има магия на член на семейството в един дом , тя засяга и оказва влияние на всички членове в домът,затова когато се разваля магия е добре да се прави разваляне на носителя , членовете на семейството и осветяване на домът.

 

Полезни връзки

Проверка за магия …

Разваляне на магия…

Симптоми при магия…

Как да пречистим Биополето си…

 

Премахване на магия с морска сол.

Купете си един пакет морска сол , нагрейте я в тиган или тенджера  за 5-10 мин , оставете да изстине и я сложете в  найлонов плик . Вечер като си легнете сложете плика на гърдите или областта на сърцето и преспете с нея , На сутринта изхвърлете солта във вода или я закопайте . Прави се 7 дни минимум .аз лично докато нагрявам солта на котлон дишам изпаренията което също много помага .

Може да използвате този метод за помощ и на някой друг . Поставете солта над неговата снимка за поне 12ч после солта се хвърля във вода или се закопава .

В продължение на седем дни с нова сол , този ритуал трябва да се повтаря по веднъж на ден .  По този начин магията ще бъде премахната ако е по-лека но дори и да е сериозна този ритуал ще ви облекчи . Друг метод с морска сол е да слагате по една шепа сол във всеки ъгъл на стаите на домът си , като я сменяте на 2-3 дни в продължение на няколко седмици . Това ще пречисти енергийно къщата ви ако има уроки или магии . Солта също се използва успешно и при ритуални къпания и бани . След като вземете душ напълнете леген с вода и разбийте шепа сол в него , кажете някаква молитва по ваш избор върху лигена и се облейте с водата със солта .Това пречиства доста успешно негативни енергии и този метод го ползвам редовно и аз лично , като ползвам метода от тук Ритуална Баня виж…

Можете да премахнете магията и с кандилце . Необходимо ви е чисто кандилце , в което трябва да налеете осветено олио , да запалите фитила и да прочетете един път тематична молитва по избор , аз ползвам Католически на Латински но и Киприянова ще ви свърши работа , после задържайте кандилото по чакрите или по засегнатите от магията части на тялото .

След това трябва да кажете следните думи: „Както гори пламъкът, така да се озари и животът на …– тук се казва името на човека , на когото е направена магия”. Поддържайте огъня в кандилцето седем дни . Ако ще разваляте на друг човек дръжте кандилото върху негова снимка .

Най-добре действа комбинацията на сол и на кандилце като върху снимката се слага морска сол и кандило . Има и от значение човекът който го прави , колко е духовен , религиозен и какви сили притежава . За по-сериозни проблеми се обръщайте към специалист .

Магия може да се премахне и с помощта на кристална ваза или купа. Ритуалът се изпълнява преди лягане. Необходима ви е снимка – ваша или на човека, на когото е направена магия. Ако снимката не е гланцирана, ламинирайте я предварително, защото ще стои във водата. Вазата се измива, налива се светена вода в нея, и морска сол ако може осветена като над водата се изговарят следните думи: „Нека водата изчисти всичко зло от … – тук се казва името на човека, на когото е направена магия”. Снимката се пуска във водата и се оставя за цяла нощ.

На сутринта снимката се поставя върху бял лист и се оставя да съхне, а водата се излива в канала. Вазата се измива добре, а ритуалът се повтаря още веднъж на следващата вечер .

Друг често използван ритуал за разваляне на магия който можете да си го правите сами е чрез восъколене – за повече въпроси и информация може да се свържете с мен по Скайп или Фейсбук от Контакти .

 

Още за вампирите

Вампиризмът е често срещано състояние на духа и енергетиката на човек в днешно време.Той се получава в следствие на можество фактори като:кармични грешки,неправилен и нездравословен начин на живот,наркотици,алкохол,психологически травми,преумора и др… Лошото е че вампирите не са глупави , а и в повечето случаи са доста по-умни и хитри от човек с нормално енергийно тяло и психика.За мен лично вампиризма е вид психическо неразположение /да не го нарека болестно състояние/ .Вампирите може да са два вида :осъзнати и неосъзнати. При Осъзнатия вампиризъм човек разбира какво прави,харесва му , прави го умишлено и се развива в изкуството понеже и вампиризма е цяла наука , изкуство и културно движение,такива са членовете на черни окултни ложи и последователите на вампиризма , като те вярват че био енергията е сила и умишлено чрез окултни и психо техники маниполират жертвите си.Жертвите на вампир от такъв тип може да имат много-сериозни травми и последици като: депресия , вменено чувство за вина,неврози , залитане към алкохол и наркотици ,склоност към самонараняване и самоубийство при по-тежко и системно влиание . При другия тип „неосъзнати вампири“ това най-често са наши близки или познати които сме допуснали до себеси с проблеми като:болест,стрес,проблеми с хазарт,алкохол,наркотици или са били жертви на други вампири от където идва и вярването че като си ухапан от вампир и ти се превръщаш във вампир.   Вампирите може да се делят и на още два вида :пасивни и агресивни.Пасивните вампири действат посредством манипулация на емоциите ви като се правят на болни,нещастни,обидени,засегнати,несправедливо обвинени и прецакани и т.н. Агресивните вампири действат чрез сила ,насилие,турмоз,като често използвания и приом е Страх .Такива са случаите на домашно насилие при съпруг или баща алкохолик или наркоман.Друг начин да се стигне до такова състояние е високи амбиции,стремежи и изисквания за себе си – и при сблъсък с реалноста и фустрация се получава вакум който се запълва от близките и членовете на семейството,приятели,колеги…

Случва се да се стигне и до вампиризъм ако ви е направена магия или друго окултно или енергийно вмешателство.Магията поврежда енергийното тяло на човек и той съзнателно или несъзнателно изпитва нужда да запълни празнината.Моя съвет е ако усетите симптоми след контакт с някой като:изнервеност,чувство на вина,отпадналост,апатия,спад в настроението и подобни негативни състояния да се замислите ? Като това може да са ваши близки /които да не са виновни/ ,колеги,познати,приятели.. Ако са близки ,според мен най-добрият метод е да не и обръщате внимание и да не и се връзвате , ако са някой чужд човек може да действате и по-грубо и да го сложите на място.Не забравяте че има и такава мода и хора които се занимават и развиват съзнателно в  тази насока вампиризма.Те страдат от липса на вясакакъв морал / дори това за тях е слабост/ , желание и необходимост за нараняване и вреда , и това и доставя удоволствие . Този тип са със садо-мазохистични наклонности.