Закон за най-малкото усилие

Този закон се базира
на факта, че разумът на природата функционира с лекота и разюздано безгрижие. Това е
принципът на най-малкото действие, на несъпротивлението. Това следователно е принципът на хармонията и любовта. Научим ли този урок от природата, ние с лекота изпълняваме своите желания.
Когато наблюдавате природата в действие, ще видите, че тя изразходва минимално усилие. Тревата не се мъчи да расте, тя просто си расте. Рибите не се мъчат да плуват, те просто плуват. Цветята не се мъчат да цъфтят, те цъфтят. Птиците не се мъчат да летят, те летят.Такава е присъщата им природа. Земята не се мъчи да се върти около собствената си ос; природата и е да се върти с шеметна скорост и да се носи в пространството. Природата на бебетата е да са щастливи. Природата на слънцето е да грее. Природата на звездите е да светят и блещукат. А нашата човешка природа е да материализираме мечтите си, леко и без усилие.
Във ведическата наука, вековната философия на Индия, това е известно като принцип на пестене на усилията, или „прави по-малко и постигай повече“. В крайна сметка достигаш състояние, в което не вършиш нищо и постигаш всичко. Което означава, че е достатъчно само да се появи някаква идея, и тя се материализира без всякакви усилия. Онова, което обикновено наричаме „чудо“, всъщност е проявление на закона за най-малкото усилие.
Разумът на природата функционира без усилие, без съпротивление, спонтанно. Той е нелинеарен; той е интуитивен, холистичен и стимулиращ. И когато сте в хармония с природата, когато сте опознали добре истинската си същност, вие сте в състояние да се възползвате от закона за най-малкото усилие.
Най-малко усилия се изразходват, когато действията ви са мотивирани от любов, защото природата се крепи от енергията на любовта. Когато се стремите към власт и контрол над други хора, вие пилеете енергия. Когато се стремите към пари или власт, за да задоволите собственото си его, вие хабите енергия, тичайки подир илюзията за щастие, вместо да се радвате на щастието в момента. Когато се стремите към парите само за лична облага, вие прекъсвате притока на енергия към себе си и пречите на разума на природата да се прояви. Но когато действията ви са мотивирани от любов, вашата енергия се умножава и натрупва и акумулираната излишна енергия може да бъде насочена към създаването на нещо, което же- лаете, включително неограничено богатство.
Мислете за своето тяло като за уред за регулиране на енергията: то генерира, натрупва и изразходва енергия. Ако знаете как ефикасно да генерирате, натрупвате и изразходвате енергия, вие ще сте в състояние да създадете произволно голямо богатство. Вниманието към егото консумира най-голямо количество енергия. Когато вътрешният ви ориентир е егото, когато се стремите към власт и контрол над други хора или към одобрението на другите, вие прахосвате енергия.Ако тази енергия бъде освободена, тя може отново да бъде канализирана и използвана за съз-даването на всичко, каквото поискате. Ако вътрешният ви ориентир е вашият дух, ако сте неуязвими за критиките и не се боите от никакви предизвикателства, вие можете да впрегнете силата на любовта и да използвате творчески енергията в името на благоденствието и еволюцията. В „Изкуството да мечтаеш“ Дон Хуан казва на Карлос Кастанеда: „…повечето от енергията ни отива да крепим своите позиции в обществото… Ако бяхме готови да загубим част от тези
позиции, щяха да ни се случат две изключителни неща. Първо, бихме освободили енергията си от усилията за поддържане илюзорната представа за нашето величие и второ, бихме си
осигурили достатъчно енергия, за да… добием представа за действителното величие на Вселената.“

 

За да видите и старите коментари по-доло натиснете бутона Sort by в дясно и го настройте на Oldest .

Законът за желанието 2

Намерението е истинската сила зад желанието. Само по себе си то е много мощно, защото
представлява желание, необвързано с резултата. Желанието само по себе си е слабо, защото
при повечето хора то е внимание с обвързаност. Намерението е желание в строго
съответствие с всичките други закони, но особено със закона за необвързаността, шестия
духовен закон на успеха.
Намерението, съчетано с необвързаност, води до насочено към живота отчитане на
настоящия момент. А когато действието се извършва с отчитане на настоящия момент, то е
извънредно продуктивно. Вашето намерение е адресирано към бъдещето, ала вниманието ви
е в настоящето. А щом като вниманието ви е в настоящето, вашето намерение за бъдещето
ще се осъществи, защото бъдещето се създава в настоящето. Трябва да приемете настоящето
такова, каквото е. Да приемете настоящето и да отправите намеренията си към бъдещето.
Бъдещето е нещо, което винаги можете да създадете чрез необвързано намерение, ала никога
не бива да се борите срещу настоящето.
Миналото, настоящето и бъдещето са все свойства на съзнанието. Миналото е спомен, памет;
бъдещето е очакване; настоящето е възприемане. Ето защо времето е движение на мисълта.
Както миналото, така и бъдещето са родени във въображението ни; само настоящето, което е
възприемане, е реално и вечно. То е. То е потенциалността за пространство-време, материя и
енергия. То е безкрайно поле на възможностите, изразяващо се в абстрактни сили, като
светлина, топлина, електричество, магнетизъм или гравитация. Тези сили не са нито в
миналото, нито в бъдещето. Те просто съществуват.
Нашата интерпретация на тези абстрактни сили ни дава познанията за конкретните явления и
форми. Запомнени интерпретации на абстрактни сили създават опита от миналото, очаквани
интерпретации на същите абстрактни сили създават бъдещето. Те са свойства на вниманието
като част от съзнанието. Когато тези свойства са освободени от бремето на миналото,
действията ни в настоящето се превръщат в плодородна почва за създаване на бъдещето.
Намерението, основаващо се на необвързаната свобода на настоящето, служи като катализа-
тор, с помощта на който от правилно дозираната смес материя, енергия и пространствено-
временни събития се получава всичко, каквото поискате.
Ако имате насочено към живота, отчитащо настоящия момент съзнание, имагинерните
спънки (каквито са над деветдесет на сто от срещаните спънки) се разпадат и изчезват.
Останалите по-малко от десет процента могат да бъдат преобразени във възможности
посредством еднопосочно намерение.
Еднопосочно намерение е свойството на вниманието да се фиксира неотклонно в целта. Ед-
нопосочно намерение означава да съсредоточите вниманието си в очаквания резултат с
такава непреклонна целенасоченост, че да не позволявате спънките да го изтощават и
разсейват. На лице е тотално изключване на всякакви спънки от вашето съзнание. Вие сте в
състояние да поддържате непоклатимо спокойствие, бидейки отдадени страстно на своята
цел. Това е силата на необвързаното съзнание и същевременно на еднопосочното,
фокусирано намерение.
Научете се да използвате силата на намерението и ще можете да създавате всичко, каквото
пожелаете. Резултати се постигат и чрез труд и усилия, ала помислете за цената. Тя е стрес,
инфаркти и нарушена функция на имунната ви система. Много по-добре е да изпълните
следните пет изисквания на закона за намерението и желанието. Ако спазвате тези пет
условия за осъществяването на вашите желания, намерението ви ще генерира своя собствена
сила:
1. Влезте в пролуката. Това означава да се съсредоточите в тихото пространство между
мислите, да навлезете в тишината – онова ниво на съществуване, което е вашето основно
състояние.
2. Веднъж установили се в това състояние на съществуване, освободете намеренията и жела-
нията си. Когато наистина сте в пролуката, там няма мисъл, няма намерение, ала вие внасяте
намерението на излизане от пролуката, на мястото, където тя се съединява с мисълта. В
случай че имате поредица от цели, можете да ги запишете и да фокусирате намерението си
върху тях, преди да влезете в пролуката. Ако желаете успешна кариера и влизате в пролуката
с това намерение, то вече ще е там като леко потрепване в съзнанието ви. Да освободите в
пролуката своите намерения и желания, означава да ги засадите в плодородната почва на
чистата потенциалност и да очаквате те да разцъфнат, когато настъпи подходящото време.
Вие не искате да изравяте семената на своите желания, за да видите дали са покълнали, или
да се обвързвате твърдо с начина, по който те ще се развият. Искате само да ги освободите.
3. Останете в състояние на самоориентиране. Това означава да останете установени в
съзнанието за истинската си същност (вашия дух, вашата връзка с полето на чистата
потенциалност). Означава също да не гледате на себе си през очите на света, т.е., да не
допускате да бъдете повлиявани от мненията и критиките на другите. По-лесно ще
поддържате състоянието на самоориентиране, ако запазите своите желания за себе си; не ги
споделяйте с друг, освен ако той няма съвсем същите желания като вашите и не е тясно свър-
зан с вас.
4. Откажете се от своята обвързаност с последствията. Това означава да се откажете от
твърдата си обвързаност с определен резултат и да живеете с мъдростта на съмнението.
Означава да се радвате на всеки миг от своето пътуване през живота, макар и да не знаете
какво ще стане.
5. Оставете Вселената да се занимава с подробностите. Освободени в пролуката, вашите на-
мерения и желания имат безкрайна организираща сила. Доверете се на тази безкрайна
организираща сила и тя ще подреди всички детайли вместо вас.
Помнете, че истинската ви природа е чисто духовна. Където и да отидете, носете съзнанието
за своя дух; внимателно освобождавайте желанията си и Вселената ще се заеме с детайлите
вместо вас.

 

За да видите и старите коментари по-доло натиснете бутона Sort by в дясно и го настройте на Oldest .

Законът за желанието

Духовен закон на успеха е законът за намерението и желанието. Този закон се базира на факта, че енергията и информацията съществуват навсякъде в природата. Всъщност на нивото на квантовото поле няма нищо друго освен енергия и информация. Квантовото поле е
просто още едно название за полето на чистото съзнание или чистата потенциалност. То се влияе от намеренията и желанията. Нека разгледаме този процес по-подробно. Сведени до своите основни съставни части, цветето, дъгата, дървото, стръкчето трева и
човешкото тяло са само енергия и информация. Цялата Вселена по същество е движение на енергия и информация. Единствената разлика между вас и дървото е информационното и енергийното съдържание в организмите ви. На материално равнище и вие, и първото сте направени от едни и същи рециклирани вещества: главно въглерод, водород, кислород, азот и минимални количества от други елементи. Бихте могли да ги купите в магазина за няколко долара. Следователно разликата
между вас и дървото не е във въглерода, водорода или кислорода. На практика вие и дървото осъществявате непрекъснат взаимообмен на въглерод и кислород. Истинската разлика между вас е в енергията и информацията. В програмата на природата ние с вас сме привилегирован вид. Имаме нервна система, която е в състояние да възприема енергията и информационното съдържание на онова локализирано поле, което поражда нашето физическо тяло. Субективно ние възприемаме
полето като свои мисли, усещания, чувства, желания, спомени, инстинкти, импулси и убеждения. Обективно то се възприема като физическо тяло, а чрез физическото си тяло ние възприемаме същото това поле като свят. Но няма никаква разлика. Не случайно древните
мъдреци са казвали: „Аз съм онова, ти си онова, всичко това е онова и няма нищо друго.“ Вашето тяло не е разграничено от тялото на Вселената, защото на квантовите механични нива няма ясно очертани граници. Вие сте като някакво раздвижване, като вълна, колебание,
конвулсия, завихряне, локализирано смущение в голямото квантово поле. Голямото квантово поле, Вселената, е вашето разширено тяло.
Нервната ни система не само притежава способността да възприема информацията и енергията на собственото ни квантово поле. Тъй като благодарение именно на тази чудесна нервна система човешкото съзнание е безкрайно гъвкаво, ние сме в състояние съзнателно да
променяме информационното съдържание, пораждащо физическото ни тяло. Ние можем
съзнателно да променяме енергията и информационното съдържание на собственото си
квантово механично тяло и следователно да влияем върху енергията и информационното
съдържание на разширеното си тяло (своята обкръжаваща среда, своя свят) и да караме
нещата да се материализират в него.
Тази съзнателна промяна се предизвиква от двете присъщи на съзнанието свойства:
внимание и намерение. Вниманието енергизира, а намерението трансформира. Всяко нещо,
към което насочите вашето внимание, ще засили присъствието си във вашия живот. Всяко
нещо, от което оттеглите вниманието си, ще избледнее, ще се разпадне и ще изчезне.
Намерението от своя страна предизвиква трансформация на енергията и информацията.
Намерението организира собственото си осъществяване.
Свойството намерение към обекта на внимание може да организира безкрайност от
пространствено-временни събития, за да се осъществи, при условие че човек спазва и
останалите духовни закони на успеха. Това е така, защото в плодородната почва на
вниманието намерението има безкрайна организираща сила. Безкрайна организираща сила
означава силата да се организират безкрайност от пространствено-временни събития,
всичките едновременно. Ние виждаме проявлението на тази безкрайна организираща сила
във всяко стръкче трева, във всеки ябълков цвят, във всяка клетка от тялото си. Виждаме я
във всичко, което е живо.
В програмата на природата всяко нещо е взаимосвързано и зависимо от всичко останало.
Мармотът изпълзява от дупката си и ние разбираме, че идва пролет. В определено време на
годината птиците мигрират в определена посока. Природата е симфония. И тази симфония
мълчаливо се оркестрира в първичното пространство на сътворението.
Човешкото тяло е друг добър пример за тази симфония. Отделната клетка в човешкото тяло
извършва около шест трилиона операции в секунда и е длъжна да знае какво върши в същото
време всяка друга клетка в организма. Човешкото тяло може в едно и също време да
музицира, да унищожава микроби, да създава бебе, да рецитира поезия и да следи
движението на звездите, защото полето на безкрайната взаимозависимост е част от неговото
информационно поле.
Забележителното в нервната система на човека е, че тя може да командва тази безкрайна
организираща сила посредством съзнателно намерение. При човека намерението не е
фиксирано или затворено в неизменна схема от енергия и информация. То притежава
безкрайна гъвкавост. С други думи, ако не нарушавате останалите закони на природата, чрез
намерението си вие можете буквално да наредите на всеки един от тях да изпълнява
собствените ви мечти и желания.
Във ваша власт е да накарате космическия компютър с неговата безкрайна организираща
сила да заработи за вас. Вие можете да влезете в първичното пространство на сътворението,
да внесете намерение и само с внасянето на това намерение да активирате полето на
безкрайната взаимозависимост.
Намерението полага основите за спонтанното без усилие и съпротивление, протичане на
чистата потенциалност, търсеща израз от непроявеното в проявеното. Единственото, за което
трябва да внимавате, е да прилагате своето намерение в полза на човечеството. Когато сте в
крак със седемте духовни закона на успеха, това става спонтанно.

Виж още за Закона за Желанието…

 

За да видите и старите коментари по-доло натиснете бутона Sort by в дясно и го настройте на Oldest .

Закон за чистата потенциалност 2

Как можем да приложим в живота си закона за чистата потенциалност, полето на всички
възможности? Ако искате да се радвате на предимствата, които дава полето на чистата
потенциалност, да използвате пълноценно съзидателността, свойствена на чистото съзнание,
трябва да имате достъп до него. Един от начините да се достигне полето, е чрез всекидневно
упражняване на мълчание, медитация и въздържане от преценки. Времето, прекарано сред
природата, също ще ви даде достъп до присъщите на полето свойства: безкрайна
съзидателност, свобода и блаженство.
Да упражнявате мълчание, означава, че се задължавате да отделяте известно време просто за
да съществувате. Упражненията в мълчание изискват периодично да се оттегляте от речевата
активност, както и от занимания като гледане на телевизия, слушане на радио или четене на
книга. Ако никога не си давате възможност да упражнявате мълчание, това води до
нарушаване на вътрешния ви диалог.
Периодично отделяйте по малко време, за да упражнявате мълчание. Или просто си
обещайте всеки ден да прекарвате известно време в мълчание. Бихте могли да го правите в
продължение на два часа или, ако това ви се вижда много, в продължение на един час. От
време на време упражнявайте мълчание по-дълго, например цял ден, два дни или дори цяла
седмица.
Какво става, когато започнете да упражнявате мълчание? Първоначално вътрешният ви
диалог става дори още по-бурен. Вие изпитвате остра нужда да кажете разни неща. Познавам
хора, които направо полудяват през първите един-два дни, когато се посветят на
продължително мълчание. Изведнъж ги връхлита чувство за тревога и безпокойство. Но ако
проявят упоритост, вътрешният им диалог постепенно започва да уляга. Скоро покоят става
абсолютен. Това е така, защото след известно време умът ви се предава, разбирайки, че няма
никакъв смисъл да снове насам-натам, след като вие – богът, духът, този, който решава –
няма да проговорите, точка. После, когато вътрешният диалог се уталожи, вие започвате да
възприемате покоя в полето на чистата потенциалност.
Периодичното практикуване на мълчание с удобно за вас времетраене е един от начините да
почувствате действието на закона за чистата потенциалност. Друг начин е всеки ден да
прекарвате известно време в медитация. В идеалния случай би трябвало да медитирате най-
малко по трийсет минути сутрин и трийсет минути вечер. Чрез медитацията ще се научите да
възприемате полето на чистия покой и чистото съзнание. В това поле на чистия покой е
полето на чистата корелация (взаимообвързаност), полето на безкрайната организираща
сила, първичното пространство на Сътворението, където всичко е неразривно свързано с
всичко останало.
От петия духовен закон, закона за намерението и желанието, ще разберете как да внесете в
това поле слаб импулс на намерение, който ще бъде последван спонтанно от сътворяване на
желаното от вас. Ала преди това трябва да практикувате мълчание. Мълчанието е първото
изискване, за да покажете своите желания, защото в покоя е вашата връзка с полето на
чистата потенциалност, способно да комбинира за вас безкрайност от елементи.
Представете си, че хвърляте камъче в спокойно езеро и наблюдавате как повърхността му се
набраздява. След известно време, когато вълните се изгладят, може да хвърлите още едно
камъче. Точно това правите и когато навлизате в полето на чистата тишина и внасяте своето
намерение. В тази тишина дори най-слабото намерение ще развълнува пространството на
всеобхватното съзнание в основата му, което свързва всичко с всичко останало. Но ако
собственото ви съзнание не е в състояние на покой, ако мислите ви са като бушуващ океан,
дори да хвърлите в него Емпайър Стейт Билдинг, пак няма да забележите нищо. В Библията
се среща изразът: „Замълчи и знай, че аз съм Господ.“ Това може да бъде постигнато само
чрез медитация.
Друг начин да се стигне до полето на чистата потенциалност е, като се практикува
въздържане от преценка. Преценяването е постоянно определяне на нещата като правилни и
погрешни, добри или лоши. Когато непрекъснато преценявате, класифицирате, лепите
етикети, анализирате, вие внасяте силни турбуленции в своя вътрешен диалог. Тези
турбуленции ограничават потока на енергия между вас и полето на чистата потенциалност.
Вие буквално стеснявате „пролуката“ между мислите.
Пролуката е вашата връзка с полето на чистата потенциалност. Тя е онова състояние на
чисто съзнание, онова празно пространство между мислите, онази вътрешна тишина, която
ви свързва с истинската сила. И когато стесните пролуката, вие ограничавате своята връзка с
полето на чистата потенциалност и безкрайната съзидателност.
В „Учебник за чудеса“ има една молитва, в която се казва: „Днес аз няма да съдя нищо, което
става.“ Въздържането от преценка създава покой в мислите ви. Затова не е зле да започвате
деня си с тези думи. И да си ги напомняте всеки път, когато се хванете, че преценявате
каквото и да било. Ако ви се вижда прекалено трудно да се придържате към това през целия
ден, можете просто да си кажете: „През следващите два часа няма да преценявам нищо“ или:
„През следващия час ще се упражнявам във въздържане от преценка.“ След това можете
постепенно да удължавате времето.
Посредством мълчанието, посредством медитацията и посредством въздържането от прецен-
ка вие ще получите достъп до първия закон, закона за чистата потенциалност. Веднъж
започнали, можете да добавите в практиката си и четвърти компонент: редовно да
прекарвате известно време в пряко общуване с природата. Времето, прекарано сред
природата, ви дава възможност да усетите хармоничното взаимодействие на всички
елементи и жизнени сили и ви изпълва с чувство на единение с живота като цяло. Дали ще е
край река или езеро, в гората, планината или на морския бряг, това общуване с интелекта на
природата също ще ви помогне да стигнете до полето на чистата потенциалност.
Трябва да се научите да осъществявате връзка със своята най-съкровена същност. Тази
истинска същност е отвъд егото. Тя е безстрашна; тя е свободна; тя е неуязвима за критики;
тя не се бои от никакви предизвикателства. Тя не е по-долу от никого, не превъзхожда
никого и е изпълнена с вълшебство, тайнственост и очарование.
Проникването във вашата истинска същност ще ви даде възможност да надзърнете в
огледалото на взаимоотношенията, защото всички взаимоотношения са отражение на вашето
отношение към самия себе си. Например, ако изпитвате вина, страх и несигурност по
отношение на парите, успеха или каквото и да било друго, то това е отражение на вината,
страха и несигурността като основна характеристика на вашата личност. Колкото и много да
са парите ви, колкото и голям да е вашият успех, те няма да разрешат тези основни проблеми
на битието ви; само близостта с Бога ще донесе истинското ви изцеление. И когато опознаете
истинската си същност, когато действително проумеете своята истинска природа, вие никога
повече няма да изпитвате вина, страх или несигурност по отношение на парите, благосъс-
тоянието или изпълнението на желанията си, защото ще разберете, че в основата на всяко
материално богатство е жизнената енергия, че то е чиста потенциалност. А чистата
потенциалност е вашата истинска природа.
Прониквайки все по-дълбоко и по-дълбоко в своята истинска природа, спонтанно ще бъдете
осенявани от творчески мисли, защото полето на чистата потенциалност е също така и поле
на безкрайната съзидателност и чистото знание. Австрийският мислител и писател Франц
Кафка е казал: „Не е нужно да излизаш от стаята. Остани да седиш до масата и се вслушай.
Няма защо да се вслушваш, просто чакай. Не трябва дори да чакаш, само се научи да бъдеш
тих, неподвижен и сам. Светът драговолно ще ти се предложи, за да свалиш маската му. Той
няма друг избор; в екстаз ще се изтърколи в краката ти.“
Изобилието на Вселената – разточителното й многообразие и богатство – е израз на съзида-
телния разум на природата. Колкото по-пълно е постигнатото от вас съзвучие с разума на
природата, толкова по-широк е достъпът ви до неговата безкрайна, безгранична
съзидателност. Ала за да осъществите връзката с този богат, изобилен, безкраен, съзидателен
разум, най-напред ще трябва да преодолеете турбуленциите на своя вътрешен диалог. И
тогава създавате възможността за динамична дейност, като същевременно носите в себе си
покоя на вечния, безграничен творчески Дух. Това деликатно съчетание на мълчаливия,
безграничен, безкраен Дух с динамичния, ограничен индивидуален дух е идеалното
равновесие между покоя и движението, способно да сътвори каквото си пожелаете.
Съвместното съществуване на противоположностите (едновременно покой и движение) ви
прави независими от ситуации, обстоятелства, хора и предмети.
Приемайки спокойно това деликатно съвместно съществуване на противоположности, вие се
приобщавате към света на енергията – квантовата мощ, нематерията, която е източник на
материалния свят. Този свят на енергия е флуиден, динамичен, гъвкав, променлив, във вечно
движение. И същевременно е непроменлив, неподвижен, спокоен, вечен и тих.
Покоят сам по себе си е потенциал за съзидание; движението само по себе си е съзидание, ог-
раничено в един аспект на своето проявление. А комбинацията между движение и покой ви
дава възможност да разгърнете своите творчески заложби във всички направления – там,
където ви отведе силата на вашето внимание.
Където и да ви отведат дейността и движението, носете в себе си своя покой. Защото хаотич-
ното движение около вас никога няма да ви предложи повече от онова, което ще ви даде
достъпът до резервоара на съзиданието, до полето на чистата потенциалност.

 

За да видите и старите коментари по-доло натиснете бутона Sort by в дясно и го настройте на Oldest .

Закон за чистата потенциалност

Духовен закон на успеха е законът за чистата потенциалност. Опира се на факта, че
в основното си състояние ние сме чисто съзнание. Чистото съзнание е чиста потенциалност;
то е полето на всички възможности и безкрайната съзидателност. Чистото съзнание е нашата
духовна същност. Бидейки безкрайно и неограничено, то също така е и чиста радост. Други
негови признаци са чистото знание, безкрайното спокойствие, съвършеното равновесие,
непобедимостта, простотата и блаженството.Това е нашата основна природа. Нашата
основна природа е природа на чиста потенциалност.
Когато откриете своята основна природа и знаете кои сте в действителност, в самото това
знание се крие способността да осъществявате всяка своя мечта, защото вие сте безкрайната
възможност, неизмеримият потенциал на всичко, което е било, е и ще бъде. Законът за
чистата потенциалност би могъл да се нарече и закон за единството, защото в основата на
безкрайното многообразие на живота е единството на всепроникващия дух. Между вас и
това енергийно поле няма преграда. Полето на чистата потенциалност е вашата собствена
същност. И колкото повече упражнявате истинската си природа, толкова повече се прибли-
жавате до полето на чистата потенциалност.
Упражняване на собствената същност, или самоориентиране, означава, че наш вътрешен
ориентир е собственият ни дух, а не обектите от практиката ни. Противоположност на
самоориентирането е ориентирането по обектите. Когато се ориентираме по обектите, ние
винаги сме под влиянието на обекти вън от собствената ни същност -ситуации,
обстоятелства, хора и предмети. В този случай непрекъснато търсим одобрението на другите.
Нашето мислене и нашето поведение неизменно се влияят от очакваната реакция. Затова
ориентирането по обектите се основава на страх.
При ориентирането по обектите ние изпитваме силна необходимост да контролираме
нещата. Изпитваме силна необходимост от външна сила. Нуждата от одобрение, нуждата да
контролираме нещата и нуждата от външна сила са потребности, които се основават на
страха. Този вид сила няма нищо общо със силата на чистата потенциалност или Божията
сила, или истинската сила. Когато сме изпълнени от Божията сила, няма страх, няма
принуда, няма борба за одобрение, няма външна сила.
При ориентирането по обектите вътрешният ни ориентир е нашето его. Егото обаче не е
това, което сме в действителност. То е нашата представа за себе си; то е нашата социална
маска; то е ролята, която играем. Нашата социална маска се крепи на одобрението. Тя иска
да контролира и се поддържа със сила, защото живее в страх.
Нашата истинска същност, нашият дух, нашата душа е напълно свободна от всичко това. Тя
е неуязвима за критики, не се бои от никакви предизвикателства и не се чувства по-долу от
никого. Но тя е също така скромна и не изпитва превъзходство спрямо някого, защото
разпознава във всички останали същия Бог, същия Дух в друг образ.
Това е основната разлика между ориентирането по обектите и самоориентирането. При
самоориентирането ние се уповаваме на истинската си природа, която не се бои от никакви
предизвикателства, уважава всички хора и не се чувства по-долу от никого. Ето защо
Божията сила е истинска сила.
За разлика от силата, която се основава на ориентирането по обектите, която е фалшива.
Произтичаща от егото, тя трае само дотогава, докато е на лице обектът, който служи като
ориентир. Да речем, разполагате с много пари или имате някаква титла – президент сте на
страната или управлявате корпорация. Властта, на която се радвате, си отива заедно с
титлата, с поста, с парите. Основаващата се на егото сила трае само толкова, колкото
всичките тези неща. Щом изчезнат титлите, постовете, парите, изчезва и силата.
А Божията сила е постоянна, защото се основава на знанието за Бога. Тя има някои характер-
ни признаци. Привлича към вас хората, както и нещата, които искате. Въздейства върху
хората, ситуациите и обстоятелствата, за да подкрепят вашите желания. Това се нарича още
„подкрепа от законите на природата“. То е подкрепата на Бога; то е подкрепата, която
получавате, когато Бог е благосклонен към вас. Силата ви е такава, че получавате радост от
връзката с хората и хората получават радост от връзката с вас. Вашата сила е обвързваща –
обвързване, което произтича от истинската любов.

Виж още за приложението му…

 

За да видите и старите коментари по-доло натиснете бутона Sort by в дясно и го настройте на Oldest .